Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Душан Ристановић

Име, средње слово, презиме: Душан П. Ристановић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 01.9.1974.
Ужа научна односно уметничка област: Дидактика са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: К01
Телефон: 062 797 040
е-mail: dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: У договору са предметним наставником

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Дидактика са методиком наставе
Докторат 2015. Учитељски факултет Универзитета у Београду Дидактичко-методичке науке
Магистратура 2006. Педагошки факултет, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Диплома 1997. Учитељски факултет Дидактика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Дидактика (ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у домовима)
 2. Теорија и пракса курикулума (МАС Учитељ)
 3. Савремена настава природе и друштва (МАС Учитељ)
 4. Технике учења (МАС Васпитач у домовима)
 5. Дидактика (МАС Образовање професора предметне наставе)
 6. Методика наставе (МАС Образовање професора предметне наставе)
 7. Методички практикум (МАС Образовање професора предметне наставе)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Иновативни модели у разредној настави (ДАС Методика наставе)

Репрезентативне референце

 1. 1) Ристановић, Д. (2016). Улога пројектног модела наставе природе и друштва у развоју сарадничког понашања ученика. Настава и васпитање, LXV (3), 629-646
 2. 2) Ристановић, Д. (2016): Конструктивистичке основе пројектног модела рада у настави природе и друштва, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVI(1), 279-295
 3. 3) Цекић Јовановић, О, Ристановић, Д, Банђур, В. (2014): Образовно-рачунарски софтвер у функцији осавремењавања курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 2, 259-274
 4. 4) Ристановић, Д, Голубовић Илић, И, Цекић Јовановић, О. (2012): Културни диверзитет као компонента курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 3, 408-415
 5. 5) Ристановић, Д. (2012): Пројектна настава између традиционалног и савременог – од наставне методе до наставног система, у: Наука и традиција, Зборник радова са научног скупа одржаног 18-19. маја 2012. године. Главни уредник: Владимир Милисављевић. Књига 7, том 2/2. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, 657-670
 6. 6) Ristanović, D, Banđur, V. (2010): Mentorstvo u sistemu profesionalne prakse inicijalnog obrazovanja učitelja, u: Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika – od selekcije do prakse, Zbornik radova sa međunarodne konferencije održane 19-20. maja 2009. godine. Glavni urednik: Matti Merri. Jagodina: Pedagoški fakultet, 115-134
 7. 7) Ристановић, Д. (2010): Хеуристички модел наставе, Јагодина: Педагошки факултет

Остале активности

Учешће на пројектима: „Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања”, билатерални пројекат који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р. Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р. Словенија) (2017‒2019)
Усавршавања:
Област Интересовања: Савремени модели наставе
Чланства у организацијама: Друштво истраживача у образовању у Србији Друштво учитеља Јагодина
Остали подаци: