Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Јелена Младеновић

Име, средње слово, презиме: Јелена, М. Младеновић
Звање: Доцент
Датум рођења: 22.10.1971.
Ужа научна односно уметничка област: Примењена биологија
Катедра: Катедра за природно-математичке и информатичке науке
Кабинет: Кабинет за природне науке
Телефон:
е-mail: jelena.mladenovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Четвртком од 12 сати

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Примењена биологија
Докторат 2015. Природно-математички факултет у Крагујевцу Биолошке науке, Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Диплома 1998. Природно-математички факултет у Крагујевцу Биологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Екологија, ОАС
 2. Општа хигијена, ОАС
 3. Основе природних наука (вежбе) ОАС
 4. Развијање научне писмености у разредној настави, ОАС
 5. Истраживачке активности у интегративној настави, ОАС
 6. Биолошке основе понашања човека, ОАС
 7. Одрживи развој животне средине (вежбе), МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Одабрана поглавља из природних и друштвених наука

Репрезентативне референце

 1. Jelena M. Mladenović, Milica G. Paunović, Miloš M. Matić, Veroljub S. Knežević, Branka I. Ognjanović, Andraš Š. Štajn and Zorica S. Saičić. (2014). Copper-induced changes of lipid peroxidation and haemato-biochemical parameters in blood of rats: protective role of flavonoids. Archives of Biological Sciences 66, 3, 1271-1279. doi:10.2298/ABS1403271M. ISSN: 0354-4664.
 2. Mladenović Jelena M, Ognjanović Branka I, Djordjević Nataša Z, Matić Miloš M, Knežević Veroljub, Štajn Andraš Š, Saičić Zorica S (2014). Protective effects of oestradiol against cadmium-induced changes in blood parameters and oxidative damage in rats. Arh Hig Rada Toksikol., 65, 1, 37-46. doi:10.2478/10004-1254-65-2014-2405. ISSN: 0004-1254.
 3. Branka I. Ognjanović, Nataša Z. Djordjević, Miloš M. Matić, Jasmina M. Obradović, Jelena M. Mladenović, Andraš Š. Štajn, Zorica S. Saičić (2012). Lipid Peroxidative Damage on Cisplatin Exposure and Alterations in Antioxidant Defense System in Rat Kidneys: A Possible Protective Effect of Selenium. Int. J. Mol. Sci., 13, 2, 1790-1803. doi:10.3390/ijms13021790. ISSN 1422-0067.
 4. adenović J, Ognjanović B., Matić M., Paunović M., Štajn A., Saičić Z. (2015). Protective effects of Quercetin and (-)-Epicatechin against copper induced oxidative stress in rat liver. 3rd Congress of Serbian Society for Mitochondrial and Free Radical Physiology, September 25-26, 2015, Belgrade, Serbia.
 5. Ivana M. Milić, Jelena M. Mladenović (2022). From plant morphology to rhythmic patterns (of music): A STEAM approach to studying relations in mathematics. Uzdanica, XIX, 221–238. DOI:10.46793/Uzdanica19.S.221M
 6. Milić, I., Mladenović, J. & Spasić, J. (2020). Competencies for creating an integrated approach in the educational process of preschool student teachers. In V. Savić & O. Cekić-Jovanović (Eds.), Professional competences for teaching in the 21st century (pp. 113-128). Jagodina: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-194-7 DOI: 10.46793/pctja.19.113M UDK: 373.211.24:371.315.2
 7. Trifunovic S. V., Mladenovic M. J. (2018). Innovation and Teaching: Museums as Educational Resources for Teaching Sustainable Development of Environment. In Emina Kopas-Vukašinovic, Jurka Lepicnik-Vodopivec (Eds.), Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas. Jagodina/Koper, 2018. pp. 165–177. ISBN 978-86-7604-173-2
 8. Marija Stanojević & Jelena Mladenovic. Scientific Review of the Results of the Succesful Use of the CLIL Method in Teaching Natural Sciences. METHODS AND THEORIES, CONFERENCE PROCEEDINGS IN LANGUAGES OTHER THAN HUNGARIAN OF THE X International Conference of Teaching Methodology. 2019. Baja, Hungary.
 9. Јелена M. Младеновић, Ирена Б. Голубовић-Илић, Милица Д. Копривица (2015). Амбијентална настава природе и друштва. Узданица, XII/2, 131–145. ISSN: 1451-673X
 10. Младеновић М. Ј., Милић М. И. (2018). Пољске учионице – допринос савременом васпитању и образовању. Узданица, XV/2, 83–93. ISSN: 1451-673X

Остале активности

Учешће на пројектима: „LiMa – Lehramt international in Marburg“ (LiMa – international teacher education in Marburg). The German Academic Exchange Service (DAAD) funding program, Center for Teacher Education, the Department of Biology, the Department of Geography and the Department of Education, supported by the university's International Office. 2021-2024.

Билатерални пројекат „Кризе, изазови и савремени образовни систем“, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Филозофски факултет, Универзитет Црне Горе. 2021-2023.

Project EFOP-3.4.3-16-2016-00003 „Developing the quality of strategic educational competences in higher education, adapting to changed economic and environmental conditions and improving the accessibility of training elements”, Eötvös József College, Baja, Hungary, 2021.

Bilateral cooperation project: Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching for accomplishing transparency of university education and for raising competitiveness in national and international knowledge markets, University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina (Republic of Serbia), University of Primorska, Faculty of Education, Koper (Republic of Slovenia). 2017-2019.

Програм за популаризацију науке, идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке, Центар за промоцију науке Републике Србије, пројекат Министарства за науку и технолошки развој. 2017, 2018 и 2019.

Пројекат промоције науке Суперхероји и моћна наука – Центар за промоцију науке Републике Србије. 2019-2020.
Усавршавања: Еразмус+ наставничка мобилност, Виша школа Етфеш Јожеф у Баји, Мађарска. 2019.
Област Интересовања: Физиологија животиња и човека, екотоксикологија, амбијентално учење, СТЕАМ концепт у образовању
Чланства у организацијама: Српско биолошко друштво „Стеван Јаковљевић“, Крагујевац.

Институт за модерно образовање, Београд.

Центар за промоцију науке Факултета педагошких наука, Јагодина.
Остали подаци: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0597-116X