Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Живорад Марковић

Име, средње слово, презиме: Живорад, М, Марковић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 25.8.1963.
Ужа научна односно уметничка област: Физичка култура са методиком наставе
Катедра: Kатедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: zimarkovic@yahoo.com
Консултације:
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина Физичка култура са методиком наставе
Докторат 2008. Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Физичко васпитање и спорт
Магистратура 2006. Универзитет у Београду, Факултет за физичко васпитање Физичка култура
Диплома 1988. Универзитет у Београду, Факултет за физичко васпитање Физичка култура

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Елементарне игре и скијање – ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима
 2. Методика наставе физичког васпитања – ОАС Учитељ
 3. Методички практикум физичког васпитања – ОАС Учитељ
 4. Методика физичког васпитања – ОАС Васпитач у предшколским установама
 5. Методички практикум физичког васпитања – ОАС Васпитач у предшколским установама
 6. Методика елементарних и спортских игара – МАС Учитељ
 7. Теорија физичке културе – МАС Учитељ
 8. Спортско-рекреативне активности – МАС васпитач у предшколским установама, МАС васпитач у домовима
 9. Терминологија у физичком васпитању – МАС Васпитач у предшколским установама
 10. Основи спорта и физичког васпитања – МАС Васпитач у домовима
 11. Методика наставе физичког васпитања – МАС Образовање професора предметне наставе
 12. Методички практикум физичког васпитања – МАС Образовање професора предметне наставе
 13. Операционализација истраживања у физичкој култури – МАС Образовање професора предметне наставе

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Интердисциплинарне основе физичког васпитања
 2. Аксиолошко-методичке основе наставе физичког васпитања

Репрезентативне референце

 1. Maрковић, Ж. (2009). Планирање наставе физичког васпитања и његов утицај на физичку образованост. Јагодина: Педагошки факултет. ISBN 978-86-7604-059-9 COBISS.SR-ID 170765580 М42
 2. Markovic, Z., Ignjatovic, A., Radovanovic, D., Višnjic, D. (2011). The running performance of schoolchildren on different surfaces. Facta universitatis, Series Physical Education and Sport, 9(2), 213–218. ISSN 1451 740X UDC 796.4:-053.5 М24
 3. Ignjatovic, A., Markovic, Z., Radovanovic, D. (2012). Effects of 12-Week Medicine Ball Training on Muscle Strength and Power in Young Female Handball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 26(8), 2166–2173 DOI: 10.1519/JSC.0b013e31823c477e М22
 4. Markovic, Z., Kopas-Vukašinovic, E. (2013). Organisation of physical activities as a precondition of guality development of motor abilities of pre school and school children. Croatian Journal of Education, 15(1), 129–152. ISSN: 1848-5189 М23
 5. Markovic, Z. (2016). Material spacious conditions of the buildings for the realization of physical education. In G. Cirovic (ed.), International Monograph Sports Facilities – Modernization and Construction – SPOFA 16 (pp. 238–250). Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education. ISBN 978-86-89773-16-3 COBISS.SR-ID 223694348 M14
 6. Stankovic, S., Markovic, Z., Dopsaj, M., Ignjatovic, A., & Aleksic, D. (2016). The effects of swimming program on fuctional abilities of female students. Facta Universitatis-series: Phyisical Education and Sport, 14(3), 427–434. ISSN 1451 740X. M24
 7. Markovic, Z., Dzinovic Kojic, D., Ignjatovic, A., Sekeljic, G., & Stankovic, S. (2016). The influence of different contents on the motor engagement of preschoolers. Facta Universitatis-series: Phyisical Education and Sport, 14(3), 371–380. ISSN 1451 740X. М24
 8. Markovic, Z., Trifunovic, V., & Sekeljic, G. (2016). School clubs and violence between primary school students. Teme, XV(4), 1275–1290. Print ISSN: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804. Doi 10.22190/TEME1604275M М24
 9. Maрковић, Ж. (2016). Структура часа физичког васпитања. Јагодина: (стр. 144). ISBN 978-86-7604-142-8 COBISS.SR-ID 223356172 М42
 10. Теорија и методика наставе физичког васпитања (2017). Теорија и методика наставе физичког аспитања. Јагодина: Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Уџбеник

Остале активности

Учешће на пројектима: „Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије“ Бр. III 47015, Финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Србије – циклус научних пројеката 2011-2017.
Усавршавања:
Област Интересовања: Спорт, Рекреација, Физичко васпитање
Чланства у организацијама: 1. Члан Заједнице тренера Рукометног савеза Србије 2. Члан Савеза и члан Скупштине Српског савеза професора физичког васпитања и спорта 3. Члан Федерације спортских педагога Р. Македоније 4. Члан Савеза Србије за Боди билдинг, Фитнес, Боди фитнес и Аеробик 5. IFBB International Couch
Остали подаци: