Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Биљана Стојановић

Име, средње слово, презиме: Биљана Ј. Стојановић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 23. 2. 1965.
Ужа научна односно уметничка област: Дидактика са методиком
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: К13
Телефон:
е-mail: biljanastojanovic23@yahoo.com
Консултације: Понедељак: 14.00-15.00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, факултет у Јагодини Педагогија
Докторат 2014. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Методика наставе
Специјализација 2006. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Предшколска педагогија
Магистратура 2009. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, факултет у Јагодини Мастер учитељ, грађанско васпитање
Диплома 1990. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Предшколска дидактика (ОАС)
 2. Основе домске педагогије (ОАС)
 3. Методика рада домског васпитача (ОАС)
 4. Рад са даровитим ученицима (ОАС)
 5. Педагошка комуникологија (ДВ МАС)
 6. Педагошко лидерство (ЛУО МАС)
 7. Партнерство и комуникација (ЛУО МАС)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Иновативни модели у разредној настави

Репрезентативне референце

 1. Стојановић, Б. (2014). Могућност утицаја система дидактичких игара на развој појма конзервације тежине код ученика, Настава и васпитање (1), (71-83), ISSN 0547-3330, COBISS.SR-ID 6026754 (М 24 )
 2. Stojanović, B., Milovanović, R., and I. Ćirković-Miladinović (2016). Encouraging the Development of Cognitive Operations in Early School Age Children by Applying the System of Didactic Games. The New Educational Review, Vol. 44. No. 2 (139-153), ISSN1732-6729, DOI:10.15804/tner.2016.44.2.11 (M23)
 3. Milovanović, R, Stojanović, B. (2016). The social competencies and authoritarianism of pedagogical faculty candidates. Individual and Environment International Thematic Proceedia, Days of Applied Psychology, Department of Psychology, Faculty of Philosophy, Universitty of Niš, 2016.(pp 269-279). ISBN 978-86-7379-418-1, COBISS.SR-ID 225867020 (М14)
 4. Стојановић, Б. (2016). Развој самопоуздања деце предшколског узраста (пленарно излагање). У Е. Копас-Вукашиновић, Б. Стојановић (ур.) Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме, књ. 20, (53-67). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.UDK 159.922.74 373.211.24:159.923.3 159.923.2-053.4 ISBN 978-86-7604-147-3. (М63)
 5. Стојановић, Б. Стојановић, Н. (2016). Примена ликовних техника и материјала у предшколској установи и основној школи у функцији развоја креативности, Узданица, XIII, бр. 1,(87–98), ISSN 1451-673X, UDC 81 82 7.01 37.01. (M52)
 6. Стојановић, Б. (2016). Развој самопоуздања деце предшколског узраста (пленарно излагање). У Е. Копас-Вукашиновић, Б. Стојановић (ур.) Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме, књ. 20, (53-67). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.UDK 159.922.74 373.211.24:159.923.3 159.923.2-053.4 ISBN 978-86-7604-147-3. (М63)
 7. Стојановић, Б. (2017). Систем дидактичких игара у функцији развоја способности закључивања деце млађег школског узраста. Pedagogija. Br 1. GOD. LXXII 2017. (60-72) UDK: 159.922.72.072-053.5 371.382 ISSN0031-3807 (M51)
 8. Milovanovic, R., Cirkovic Miladinovic I., Stojanovic, B. (2017). Assertiveness of prospective teachers and preschool teacher Journal Plus Education Vol.16 No2. (289-303) ISSN 2068-1151. (M23)
 9. Стојановић, Б. (2017). Систем дидактичких игара у функцији развоја способности закључивања деце млађег школског узраста. Pedagogija. Br 1. GOD. LXXII 2017. (60-72) UDK: 159.922.72.072-053.5 371.382 ISSN0031-3807 (M51)

Остале активности

Учешће на пројектима: -2010-2013: TEMPUS project Development of Lifelong Learning Framework in Serbia TEMPUS PROJECT 145010-TEMPUS-2008-RS-JPHES -2010-2014: Пројекат Министарства просвете и ЕУ Образовање за све-повећање доступности и квалитета образовања за децу из маргинализованих група (08SER 01/09/11) EUROPEAID/128424/SER/RS -2012-2015: Темпус пројекат: TEMPUS project Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, PROJECT NUMBER-517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR 2013-2016: TEMPUS пројекат Master program in Educational Leadership (EdLead) PROJECT NUMBER- 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-JPCR. 2017-2019. Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching for accomplishing transparency of university education and for raising competitiveness in national and international knowledge markets, realized and financied by the University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina (Republic of Serbia), and the University of Primorska, Faculty of Education, Koper (Republic of Slovenia).
Усавршавања: 2014. Представник Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу на двонедељној обуци „Лидерство у образовању“ у Холандији-Амстердам, Netherlands shool of educational management (15.06.-30.06.2014). 1.3. Професионални развој српског академског особља Personal Development Program 2.0 – the continuation 2015.Представник Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу на двонедељној обуци „Лидерство у образовању“ у Сегедину- Мађарска Активност 1.3. Професионални развој српског академског особља Personal Development Program 2.0 – the continuation, PDA and Consortium Meeting in the frame of the EdLead Program -25 January 2015. – 08 February 2015, Hungary, Szeged
Област Интересовања: Дидактичке игре, иновативни модели наставе, педагошка комуникологија, домска педагогија
Чланства у организацијама:
Остали подаци: Mobilnost nastavnika 2016. ERAZMUS projekat-mobilnost nastavnika Period mobilnosti: od [7/11/2016] do [ 16/11/2016] Institucija: Visoka škola Etvaš Jožef u Baji, Mađarska (Eötvös József College, Baja) Broj sati predavanja: 16 Акредитовани програми ЗУОВ 1. Пројектни модел наставе http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=444&godina=2014/2015 Аутор: Душан Ристановић Реализатори: Душан Ристановић, Биљана Стојановић 2. Uloga nastavnika i vaspitača u prevenciji i prevazilaženju nasilnog ponašanja i konfliktnih situacija http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=135&godina=2014/2015 (Kataloški broj seminara je 135, K4). Seminar je akreditovan za period školske 2016/17. i 2017/18. godina. Аутор: Мирсада Џаферовић Реализатори: Мирсада Џаферовић, Биљана Стојановић.