Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Александар Игњатовић

Име, средње слово, презиме: Александар М. Игњатовић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 16.10.1979.
Ужа научна односно уметничка област: Физичка култура са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко методичке науке
Кабинет: Кабинет за физичко
Телефон:
е-mail: aleksandar.ignjatovic@pefja.kg.ac.rs. aleksig79@yahoo.com
Консултације: Понедељак 14.30-15.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Физичка култура са методиком наставе
Докторат 2011. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу Физичко васпитање и спорт
Магистратура 2006. Факултет физичке културе, Универзитета у Нишу Физичка култура
Диплома 2003. Факултет физичке културе, Универзитета у Нишу Физичка култура

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе физичког и здравственог васпитања
 2. Основе антропомоторике 1
 3. Основе антропомоторике 2
 4. Спортско рекреативна настава
 5. Спортско рекреативне активности
 6. Корективна гимнастика

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Технике научноистраживачког рада у физичкој култури
 2. Развој моторичких способности у разредној настави

Репрезентативне референце

 1. Ignjatovic, A., Markovic, Z., Radovanovic, D. (2012). Effects of 12-week medicine ball training on muscle strength and power in young female handball players. Journal ofStrength Conditioning Research, 2166–2173.
 2. Ignjatovic, A., Radovanovic, D., Stankovic, S., Markovic, Z., Kocic, J. (2011). Influence of resistance training on cardiorespiratory endurance and muscle power in young athletes. Acta Physiologica Hungarica, 98 (3): 306-313.
 3. Bratic, M., Radovanovic, D., Ignjatovic, A., Bojic, I., Stojiljkovic, N. (2012). Changes during resistance exercises performed on unstable equipment. Archives of Budo, 8 (1), 7-12.
 4. Radovanovic, D., Ponorac, N., Ignjatovic, A., Stojiljkovic, N., Popovic, T., Rakovic, A. (2011). Specific Alternations of physiological parameters in competative race walkers. Acta Physiologica Hungarica, 98 (4), 448-454.
 5. Radovanovic, D., Ignjatovic, A. (2016). Resistance training for youth: myths and facts, Annales Kinesiologiae, University of Primorska, Slovenia, Science and Research Centre, 2, 6, pp. 85 - 92, 2335-4240.

Остале активности

Учешће на пројектима: Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије. Бр ИИИ 47015 Биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста Бр ОИ 179019
Усавршавања: Постдокторске студије на Факултету спорта Универитета у Бечу, Аустрија, 2012. Стипенија МПНТР РС. Истраживачки боравак на Факултету спорта, Универзитета у Љубљани, Словенија, 2014; Стипенидја Ерасмус Басилеус ЕУ. Истраживачки боравак на Факултету спорта и физичког васпитања, Коменски Универзитета у Братислави, Словачка 2017. Стипендија SAIA.
Област Интересовања: Физичка васпитање, спорт и рекреација
Чланства у организацијама: FIEP, AIESEP, ACSM, ECSS
Остали подаци: