Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Александар Игњатовић

Име, средње слово, презиме: Александар М. Игњатовић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 16.10.1979.
Ужа научна односно уметничка област: Физичка култура са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко методичке науке
Кабинет: Кабинет за физичко
Телефон:
е-mail: aleksandar.ignjatovic@pefja.kg.ac.rs. aleksig79@yahoo.com
Консултације: Понедељак 12.30-13.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Физичка култура са методиком наставе
Докторат 2011. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу Физичко васпитање и спорт
Магистратура 2006. Факултет физичке културе, Универзитета у Нишу Физичка култура
Диплома 2003. Факултет физичке културе, Универзитета у Нишу Физичка култура

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе физичког и здравственог васпитања, Учитељ, Васпитач у домовима, ОАС
 2. Основe антропомоторике, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима, Учитељ, ОАС
 3. Теорија и методика рекреације, Учитељ, ОАС
 4. Теорија и методика скијања, Учитељ , Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима, ОАС
 5. Методика наставе физичког васпитања, Професор предметне наставе, МАС
 6. Методички практикум физичког васпитања, Професор предметне наставе, МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Технике научноистраживачког рада у физичкој култури

Репрезентативне референце

 1. Toskić, LD, Dopsaj, MJ, Marković, MR, Toskić, DR, Ignjatović, AM. (2022). Mechanical and contractile properties of knee joint muscles measured by the method of tensiomyography in differently trained men and women. J Strength Cond Res 36(6): 1532-1539. (M21)
 2. Ignjatovic, A., Kocic, J., Radovanović, D. (2019). Effects of eight weeks of bench press and squat power training on stable and unstable surfaces on 1RM and peak power in different testing conditions. Isokinetics and Exercise Science, (2019), vol. 27 (3), 203-212. (M23)
 3. Kocić, J., & Ignjatović, A. (2018). Children attitudes toward various forms of resistance training. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16 (2), 261.270. (M24)
 4. Milanović, Z., Sporiš, G., James, N., Trajković, N., Ignjatović, A., Saramento, H., Trecroci, A., Bruno MB. (2017). Physiological Demands, Morphological Characteristics, Physical Abilities and Injuries of Female Soccer Players. Journal of human kinetics, (2017), vol. 60 (1), 77-83. (M22)
 5. Stankovic, S., Markovic, Ţ., Dopsaj, M., Ignjatovic, A.& Aleksic, D. (2016). The effects of swimming program on fuctional abilities of female students, Facta Universitatis, series Physical Education and Sport, 14, 3, 427 – 434. (M24)
 6. Игњатовић, А., & Радовановић, Д. (2013). Физиолошке основе тренинга силе и cнаге. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. (М42)
 7. Ignjatović, A., Marković, Z., Radovanović, D. (2012). Effects of 12-week medicine ball training on muscle strength and power in young female handball players. Journal of strength and conditioning research, (2012), vol. 26 (8), 2166-2173. (M22)
 8. Radovanović, D., Ponorac, N., Ignjatović, A. Stojiljković, N., Popović, T., Raković, A. (2011). Specific alterations of physiological parameters in competitive race walkers. Acta physiologica hungarica, vol. 98 (4), 449-455. (M23)
 9. Bratić, M., Radovanović, D., Ignjatović, A., Bojić, I., Stojiljković, N. (2012). Changes in the muscular outputs of young judoists during resistance exercises performed on unstable equipment: A case study. Archives of budo, vol. 8 (1), 1-9. (M23)
 10. Ignjatovic, A., Radovanović, D., Stanković, R., Marković, Z., Kocić, J. (2011). Influence of resistance training on cardiorespiratory endurance and muscle power and strength in young athletes. Acta physiologica hungarica, vol. 98 (3), 305-312. (M23)

Остале активности

Учешће на пројектима: Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије. Бр III 47015 Биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста Бр ОИ 179019
Усавршавања: Захваљујући стипендијама Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, Словачке Владе и Словачке агенције за истраживање и развој, СРДЕ, Аустријског Министарства образовања, науке и културе и ЕУ стипендијама за размену студената и наставника, провео је у периоду од 2007-2019 провео је више вишемесечних истраживачких боравака ( до 6 месеци) на Факултету спорта и физичког васпитања у Братислави, Институту за спортске науке у Грацу, Институту за спорстке науке у Бечу и Факултету Спорта у Љубљани.
Област Интересовања: Физичка васпитање, спорт и рекреација
Чланства у организацијама: FIEP, AIESEP, ACSM, ECSS
Остали подаци: Учествовање и руковођење у више националних и међународних пројеката. У периоду од 2016. до 2019. године одржао је предавања по позиву на бројним унивезитетима у иностранству: Аристотел Универзитет у Солуну (Грчка), Факултет за спорт у Порту (Португал), Риукоко Универзитет у Кјоту (Јапан), Факултет психологије и образовања, Деусто Универзитет у Билбау (Шпанија), Институт спортских наука, Мидлсекс Универзитет у Лондону (УК), Факултет спортских наука Масарик Универзитета у Брну (Чешка), Факултет спорта и физичког васпитања Коменски Универзитета у Братислави (Словачка), Факултет спорта Универзитета у Јашију (Румунија), Педагошки факултет Универзитета Мињо у Браги (Португал), Филипс Универзитет у Марбургу (Немачка). Предавач по позиву на конференцијама у Чешкој, Русији и Јапану. Резензент је неколико часописа на SCI листи (М21, M22 и M23) и водећег националног часописа (М24), као и Темпус пројеката и међународних научних пројеката. Године 2017. добио је Талинову награду за младог истраживача коју додељује ФИЕП (Европско удружење професора физичког васпитања) на конференцији у Луксембургу.