Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Nastavnici i saradnici fakulteta

Ime i prezime Zvanje Uža naučna odnosno umetnička oblast Katedra
dr Violeta Jovanović Redovni profesor Književnost sa metodikom nastave Katedra za filološke nauke
dr Emina Kopas-Vukašinović Redovni profesor Pedagogija Društveno – humanističke nauke
dr Živorad Marković Redovni profesor Fizička kultura sa metodikom nastave Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Ružica Petrović Redovni profesor Filozofija Katedra za društveno-humanističke nauke
Slobodan Štetić Redovni profesor Grafički dizajn (Plakat) / Likovna umetnost sa metodikom nastave Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Sunčica Macura Redovni profesor Specijalno pedagoške i psihološke nauke (interpolarni nivo) Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Vesna Trifunović Redovni profesor Sociologija obrazovanja Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Ilijana Čutura Redovni profesor Srpski jezik sa metodikom Katedra za filološke nauke
dr Aleksandar Ignjatović Redovni profesor Fizička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko metodičke nauke
dr Jelena Teodorović Redovni profesor Pedagogija Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Svetlana Ćurčić Redovni profesor Primenjena biologija Prirodno matematičke i informatičke nauke
dr Marko Đorđević Redovni profesor Komunikologija Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Nenad Vulović Vanredni profesor Metodika nastave matematike Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Predrag Živković Vanredni profesor Opšta pedagogija sa metodologijom Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Irena Golubović-Ilić Vanredni profesor Metodika nastave prirode i društva Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Jelena Starčević Vanredni profesor Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Biljana Stojanović Vanredni profesor Didaktika sa metodikom Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Aleksandra Mihajlović Vanredni profesor Metodika nastave matematike Didaktičko-metodičke nauke
dr Ivana Ćirković Miladinović Vanredni profesor Metodika nastave engleskog jezika Katedra za filološke nauke
dr Sandra Milanović Vanredni profesor Fizička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Dušan Ristanović Vanredni profesor Didaktika sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Verica Milutinović Vanredni profesor Primenjene računarske nauke Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
dr Snežana Marković Vanredni profesor Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Olivera Cekić-Jovanović Vanredni profesor Metodika nastave prirode i društva Didaktičko-metodičke nauke
dr Slađana Stanković Vanredni profesor Fizička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko - metodičke nauke
dr Jelena Spasić Vanredni profesor Srpski jezik sa metodikom Katedra za filološke nauke
dr Miloš Đorđević Vanredni profesor Likovna umetnost sa metodikom nastave Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Mia Arsenijević Vanredni profesor Likovna umetnost sa metodikom nastave Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Milica Stanković Vanredni profesor Muzička umetnost sa metodikom nastave Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Branko Ilić Docent Književnost sa metodikom Katedra za filološke nauke
dr Vesna Petrović Docent Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Vladimir Ristić Docent Primenjena matematika Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
mr Jelena Grkić Ginić Docent Muzička umetnost sa metodikom nastave Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Jelena Mladenović Docent Primenjena biologija Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
dr Maja Dimitrijević Docent Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Nataša Vukićević Docent Metodika nastave muzičke kulture Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Nenad Stevanović Docent Pedagogija Društveno-humanističke nauke
dr Vera Savić Docent Engleski jezik sa metodikom Katedra za filološke nauke
mr Ivana Milić Docent Muzička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Marija Stanojević Veselinović Docent Nemački jezik sa metodikom Katedra za filološke nauke
dr Bojana Dimitrijević Docent Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Bogdan Štetić Docent Likovna umetnost sa metodikom nastave Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Gordana Stepić Docent Metodika nastave prirode i društva Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Milan Milikić Docent Metodika nastave matematike Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Jelena Joksimović Docent Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
Andrijana Miletić Asistent Metodika nastave prirode i društva Katedra za didaktičko – metodičke nauke
Jovana Đorđević Asistent Likovna umetnost sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Katarina Stanojević Asistent Metodika nastave muzičke kulture Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Nina Živković Asistent Književnost sa metodikom Katedra za filološke nauke
Nina Eremić Asistent Likovna umetnost sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Suzana Đorđević Asistent Informatika sa metodikom Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
Ana Miljković Asistent Predškolska pedagogija sa metodikom Katedra za društveno-humanističke nauke
Milan Komnenović Asistent Pedagogija Katedra za društveno-humanističke nauke
Nedeljko Milanović Asistent Pedagogija Katedra za društveno-humanističke nauke
Jelena Jančić Saradnik u nastavi Metodika nastave fizičke kulture Katedra za didaktičko-metodičke nauke