Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Nastavnici i saradnici fakulteta

Ime i prezime Zvanje Uža naučna odnosno umetnička oblast Katedra
dr Violeta Jovanović Redovni profesor Književnost sa metodikom Katedra za filološke nauke
dr Gordana Budimir-Ninković Redovni profesor Opšta pedagogija sa metodologijom Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Emina Kopas-Vukašinović Redovni profesor Pedagogija Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Živorad Marković Redovni profesor Fizička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Ružica Petrović Redovni profesor Etika sa Filozofijom obrazovanja Katedra za društveno-humanističke nauke
Slobodan Štetić Redovni profesor Likovna umetnost sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Sunčica Macura Redovni profesor Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Radmila Milovanović Redovni profesor Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Vesna Trifunović Redovni profesor Sociologija obrazovanja Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Svetlana Ćurčić Vanredni profesor Metodika nastave prirodnih nauka Prirodno-matematičke i informatičke nauke
dr Ilijana Čutura Vanredni profesor Srpski jezik sa metodikom Katedra za filološke nauke
dr Aleksandar Ignjatović Vanredni profesor Fizička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko metodičke nauke
dr Jelena Teodorović Vanredni profesor Opšta pedagogija sa metodologijom Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Marko Đorđević Vanredni profesor Komunikologija Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Predrag Živković Vanredni profesor Opšta pedagogija sa metodologijom Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Irena Golubović-Ilić Vanredni profesor Metodika nastave prirode i društva Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Jelena Starčević Vanredni profesor Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Biljana Stojanović Vanredni profesor Didaktika sa metodikom Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Aleksandra Mihajlović Vanredni profesor Metodika nastave matematike Didaktičko-metodičke nauke
Bogdan Štetić Docent Grafički dizajn Primenjena umetnost sa metodikom
dr Branko Ilić Docent Književnost sa metodikom nastave Katedra za filološke nauke
dr Verica Milutinović Docent Informatika sa metodikom Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
dr Vesna Petrović Docent Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Vladimir Ristić Docent Matematika sa metodikom Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
dr Dušan Ristanović Docent Didaktika sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Ivana Ćirković Miladinović Docent Engleski jezik sa metodikom Katedra za filološke nauke
mr Jelena Grkić Ginić Docent Muzička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Jelena Mladenović Docent Metodika nastave prirodnih nauka Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
dr Jelena Spasić Docent Srpski jezik sa metodikom nastave Katedra za filološke nauke
dr Maja Dimitrijević Docent Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Mia Arsenijević Docent Likovna umetnost sa metodikom Metodičko-didaktička katedra
mr Miloš Đorđević Docent Likovna umetnost sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
mr Nataša Vukićević Docent Muzička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Nenad Vulović Docent Metodika nastave matematike Didaktičko-metodička
dr Nenad Stevanović Docent Školska pedagogija sa domskom pedagogijom Katedra za društveno-humanističke nauke
dr Olivera Cekić-Jovanović Docent Metodika nastave prirode i društva Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Sandra Milanović Docent Fizička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Slađana Stanković Docent Fizička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko - metodičke nauke
dr Snežana Marković Docent Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Milica Stanković Docent Muzička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Vera Savić Docent Engleski jezik sa metodikom Katedra za filološke nauke
mr Ivana Milić Docent Muzička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
dr Marija Stanojević Veselinović Docent Nemački jezik sa metodikom Katedra za filološke nauke
dr Bojana Dimitrijević Asistent Psihologija u vaspitno - obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
Andrijana Miletić Asistent Metodika nastave prirode i društva Katedra za didaktičko – metodičke nauke
Jovana Đorđević Asistent Likovna umetnost sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Katarina Stanojević Asistent Muzička kultura sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Milan Milikić Asistent Metodika nastave matematike Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Nina Marković Asistent Književnost sa metodikom Katedra za filološke nauke
Nina Eremić Asistent Likovna umetnost sa metodikom Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Teodora Marinković Asistent Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu Katedra za društveno-humanističke nauke
Slavica M. Stamenković Asistent Matematika sa metodikom Katedra za prirodno - matematičke i informatičke nauke
Suzana Đorđević Asistent Informatika sa metodikom Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
Ana Miljković Pavlović Asistent Predškolska pedagogija sa metodikom Katedra za društveno-humanističke nauke