Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Емина Копас-Вукашиновић

Име, средње слово, презиме: Емина М. Копас-Вукашиновић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 13.12.1959.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Друштвено – хуманистичке науке
Кабинет: К13
Телефон:
е-mail: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Према договору са студентима
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Универзитет у Крагујевцу Педагогија
Докторат 2004. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија
Магистратура 2000. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија
Диплома 1982. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Предшколска педагогија, ОАС – ПВ
 2. Методика васпитно-образовног рада, ОАС – ПВ
 3. Дечија игра и стваралаштво (Изборни предмет- 8), ОАС – ПВ
 4. Превенција поремећаја у понашању, ОАС – ДВ
 5. Курикулуми предшколског васпитања, МАС – ПВ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени концепти учења и поучавања
 2. Научни дискурс идентификације даровитих ученика у разредној настави (Изборни блок 4)

Репрезентативне референце

 1. Radetić-Paić, M., Kadum, S. and Kopas-Vukašinović, E. (2022). Susceptibility to Peer Pressure – Self-Assessment of Students of Primary School and Preschool Education, Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Volume 14, Issue 2, pages: 01-18. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/564
 2. Mihajlović, A, Kopas-Vukašinović, E. and Stanojević,V. (2022). Teachers’ Attitudes bout Teaching and Learning Mathematics, Pedagogika-Pedagogy, Vol. 94, No. 4 (456-467). https://doi.org/10.53656/ped2022-4.04
 3. Kadum, S., Kopas-Vukašinović, E. and Miljković, A. (2021). Attitudes of Students from the Faculty of Education on the Potentially Gifted Preschool Children, TEM Journal, Vol.10, No.4 (1548-1557), ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM104-08
 4. Kopas-Vukašinović, E. (2021). Kontrola ponašanja dece i mladih: prevencija i/ili mogućnost vaspitnog delovanja, str. 96. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. ISBN 978-86-7604-205-0, COBISS.SR-ID 38359049
 5. Stojković, N. and Kopas-Vukašinović, E. (2021). Development of Socially Desirable Characteristics and Values of Students in Literature Teaching, Pedagogy (Pedagogika), Volume 93, Number 8 (1088 – 1099). https://doi.org/10.53656/ped2021-8.05
 6. Kopas-Vukašinović, E., Mihajlović, A. i A. Miljković (2021). Stavovi studenata o kvalitetu nastave na dalјinu, Uzdanica, God. XVIII, Br. 2 (19–33).
 7. Kopas-Vukašinović, E., Mihajlović, A. and Cekić-Jovanović, O. (2020). Teachers Attitudes about Integrated Approach in Teaching, Pedagogy (Pedagogika), Volume 92, Number 6 (858-871). ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online)
 8. Kopas-Vukašinović, E., Cekić-Jovanović, O. and Golubović-Ilić, I. (2019). Teaching Quality in Higher Education: Prerequisites for its Improvement, Journal Plus Education, Vol XXII, No. 1. pp. 72-77, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151.
 9. pas-Vukašinović, E., Jovanović, V. i Marković, S. (2019). Govorno stvaralaštvo budućih vaspitača kao njihov potencijal u sistemu univerzitetskog obrazovanja, Nasledje, Vol. XVI, Br. 42 (359-373).
 10. Kopas-Vukašinović, E. and Lepičnik-Vodopivec, J. (2018). Teacher as a Conception of Enhancing the Quality of University Education. In Kopas-Vukašinović, E. and. Lepičnik-Vodopivec, J. (eds.), Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas (pp. 23-38). Jagodina: Faculty of Education; Koper: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-173-2; UDC 378.6:37(497.11:497.4); 371.13(497.11:497.4)

Остале активности

Учешће на пројектима: • Сарадник на пројекту МПНТР РС (Евид. број: ); 451-03-47/2023-01/ 200140);

• сарадник на билатералном пројекту Кризе, изазови и савремени образовни систем, кога реализују Факултет педагошких наука у Јагодини и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (2021-2023);

• руководилац интеринституционалног пројекта Професионалне кометенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања, са Педагошким факултетом у Врању (2021 -2022);

• сарадник на пројектима МПНТР (бр. 179034 и бр. 47008) (2011-2019);

• руководилац (за Факултет у Јагодини) билатералног пројекта Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, пројекат Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошког факултета Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија), (2017-2019);

• контакт особа за Универзитет у Крагујевцу, за TEMPUS project Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, PROJECT NUMBER-517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR (2011-2015).
Усавршавања:
Област Интересовања: Учење и развој деце раних узрата, педагошка превенција непримерених понашања деце и младих, квалитет универзитетског образовања.
Чланства у организацијама: Педагошко друштво Србије
Остали подаци: • Продекан за научноистраживачки рад и издавачку делатност Факултета (2016-2021);

• члан Сената Универзитета у Крагујевцу;

• спољни сарадник на пројектима Института за педагошка истраживања у Београду (2011-2019);

• гостујући професор на Педагошком факултету Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија);

• аутор и реализатор програма стручног усавршавања, акредитованог од стране ЗУОВ, Београд (Каталошки број 11); реализатор програма стручног усавршавања, акредитованог од стране ЗУОВ, Београд (Каталошки број 135); рецензент НСВО;

• рецензент иностраних и домаћих научних радова и публикација.