Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 8223-805, Факс: (+381 35) 8223-805

др Емина Копас-Вукашиновић

Име, средње слово, презиме: Емина М. Копас-Вукашиновић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 13.12.1959.
Ужа научна односно уметничка област: Предшколска педагогија са методиком
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: бр.13
Телефон: +381 35 223 805
е-mail: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Уторак од 11:30 до 13:00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Универзитет у Крагујевцу Педагогија
Специјализација 2014. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија
Магистратура 2000. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија
Диплома 1982. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Предшколска педагогија, ОАС-ПВ
 2. Методика васпитно-образовног рада, ОАС-ПВ
 3. Дечија игра и стваралаштво (Изборни предмет 8), ОАС-ПВ
 4. Превенција поремећаја у понашању, ОАС - ДВ
 5. Курикулуми предшколског васпитања, МАС - ПВ
 6. Методика васпитног рада, МАС - ДВ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени концепти учења и поучавања
 2. Научни дискурс идентификације даровитих ученика у разредној настави (Изборни блок 4)

Репрезентативне референце

 1. Копас-Вукашиновић, Е. (2010). Предшколски програми у Србији. Јагодина: Педагошки факултет, 167 страна, ISBN 978-86-7604-076-6, COBISS.SR-ID 175974156.
 2. Копас-Вукашиновић, Е. & В. Јовановић (2012). Говорне активности предшколске деце у функцији развоја њихових креативних потенцијала, Настава и васпитање, Вол.61, Бр.2 (266-279).
 3. Marković, Ž. & E. Kopas-Vukašinović (2013): Organisation of Physical Activities as a Precondition for Quality Development of Motor Abilities of School Children, Croatian Journal of Education,Vol: 15, No. 1 (129-152).
 4. Kopas -Vukašinovic E. (2013): The Education of Students of Pedagogy With the Aim of Fostering Multiculturalism in a Community, Sociology Study (CA, USA), ISSN 2158-5526 (Print) ISSN 2159-5534 (Online),Vol. 3, No. 7, (Serial Number 26) (543-550).
 5. Копас-Вукашиновић, Е. (2014). Припрема деце за наставу почетног писања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 96 страна, ISBN 978-86-7604-120-6, COBISS.SR-ID211295500
 6. pas-Vukašinović, E. & R. Petrović (2014). Educational Discussion as a Teaching Method in the System of University Education (Razprava kot učna metoda v sistemu univerzitetnega izobraževanja), Didactica Slovenica: Pedagoška obzorja, Znanstvena revija za didaktiko, Vol. 29, No. 2 (102-116), UDC 378.6:37.091.3:005.573. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs14-2.html
 7. pas-Vukasinovic, E. (2014). Student Initiative in the Classroom as a Prerequisite for the Development of University Education System, in: Karlovitz J.T. (edit), Some Current Issues in Pedagogy (37-50). Komarno: International Research Institute, ISBN 978-80-89691-12-8.
 8. Emina Kopas-Vukašinović, Jelena Stevanović and Vladimir Stanojević (2017). Parents’ Attitudes about the Tasks of Preschool Teachers in the Preparation of Children for the Teaching of Initial Writing, Africa Education Review,
 9. http://dx.doi.org/10.1080/18146627.2017.1279016; ISSN 1753-5921 (Online), ISSN 1814-6627 (Print).
 10. Emina Kopas-Vukašinović, Irena Golubović-Ilić and Olivera Cekić-Jovanović (2017). Project Planning of Joint Activities as a Possibility for Improving the Quality of International University Cooperation, in Rutar,S., Čotar-Konrad, S., Štemberger,T. and S. Bratož (edit.), Perspectives of Internationalisation and Quality in Higher Education (155-170). Koper (Slovenia): University of Primorska, UDK 378(082), ISBN 978-961-7023-31-2.

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Од подстицања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (бр. 179034), пројекат Министарства ПНТР Р Србије, сарадник на актуелном пројекту; 2. Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (бр. 47008), пројекат Министарства ПНТР Р Србије, сарадник на актуелном пројекту; 3. Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, пројекат Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошког факултета Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија), (2017-2019), руководилац пројекта за Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; 4. TEMPUS project Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, PROJECT NUMBER-517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR (2011-2015. година), контакт особа за Универзитет у Крагујевцу.
Усавршавања:
Област Интересовања: Предшколска педагогија са методиком, квалитет универзитетског образовања, превенција поремећаја у понашању
Чланства у организацијама: Педагошко друштво Србије
Остали подаци: *Продекан за научноистраживачки рад и издавачку делатност Факултета; *Члан Сената Универзитета у Крагујевцу; *Спољни сарадник на пројектима Института за педагошка истраживања у Београду; *Гостујући професор на Педагошком факултету Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија); *Аутор и реализатор програма стручног усавршавања, акредитованог од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд (Каталошки број 11); *Реализатор програма стручног усавршавања, акредитованог од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд (Каталошки број 135); *Рецензент иностраних и домаћих научних радова и публикација.