Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Миа Арсенијевић

Име, средње слово, презиме: Миа, М, Арсенијевић
Звање: Доцент
Датум рођења: 22.04.1985.
Ужа научна односно уметничка област: Ликовна уметност са методиком наставе
Катедра: Катедра за методичко-дидактичка катедра
Кабинет:
Телефон:
е-mail: mialukovac@yahoo.com
Консултације: Четвртак 12.00-13.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Ликовна уметност са методиком наставе
Докторат 2015. Универзитет уметности у Београду Интердисциплинарне студије – теорија уметности и медија
Магистратура 2010. Академија уметности у Новом Саду Сликарство (мастер студије)
Диплома 2007. Академија уметности у Новом Саду Сликарство

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе визуелне уметности 1, ОАС Учитељ
 2. Методика наставе ликовне културе, ОАС Учитељ
 3. Сликање, ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима
 4. Ликовне технике, ОАС Учитељ
 5. Ликовне технике, ОАС Васпитач у предшколским установама
 6. Ликовна култура и корелација, МАС Учитељ
 7. Историја уметности у наставним садржајима за основну и средњу школу, МАС Образовање професора предметне наставе

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Луковац, Миа (2013.) Ауторски интердисциплинарни културни пројекат сарадње Факултета педагошких наука Универзиотета у Крагујевцу и Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу: ИЛУМИНАЦИЈЕ. Крагујевац: Галерија универзитетске библиотеке
 2. 2. Луковац, Миа (2012.) Огледања – самостална изложба, Ниш: Нишки културни центар
 3. 3. Луковац, Миа (2010.) Motus animi – самостална изложба, Нови Сад: Галерија Мултимедијалног центра АУНС
 4. 4. Луковац, М. (2012). Семиолошко читање слике Пола Клеа Highroads and by-roads. Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, 9, 1, 179-190.
 5. 5. Луковац, М. (2012). Улога комеморативних спомен-обележја у конструкцији колективног памћења и друштвеног идентитета. Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 9, 23, 201-210.
 6. 6. Луковац, М. (2013). Примена нових медија у настави ликовне културе: предности и искушења. Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, Год. X Бр. 1 (233-246). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 7. 7. Луковац, М. (2014). Ново уметничко дело у новој историји уметности, у Валерија Каначки, Сања Пајић (ур.), Зборник радова са VII међународног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књига 3, (359-368). Крагујевац: ФИЛУМ.
 8. 8. Станојевић, К., Луковац, М. (2015). Структура музичких телевизијских програма и музички укус будућих учитеља, у Валерија Каначки, Сања Пајић (ур.), Зборник радова са IХ међународног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књига 3, (387-398). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Уметност, теорија уметности, историја уметности, методика наставе ликовне културе
Чланства у организацијама: Члан УЛУС-а од 2007.
Остали подаци: