Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Миа Арсенијевић

Име, средње слово, презиме: Миа, М, Арсенијевић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 22.04.1985.
Ужа научна односно уметничка област: Ликовна уметност са методиком наставе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за ликовну уметност
Телефон:
е-mail: mialukovac@yahoo.com
Консултације: Четвртак 12.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Ликовна уметност са методиком наставе
Докторат 2015. Универзитет уметности у Београду Теорија уметности и медија
Магистратура 2010. Академија уметности у Новом Саду Сликарство (мастер студије)
Диплома 2007. Академија уметности у Новом Саду Сликарство

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе визуелне уметности, ОАС учитељ
 2. Методика наставе ликовне културе, ОАС Учитељ
 3. Цртање и сликање, ОАС учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима
 4. Ликовне технике, ОАС, учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима
 5. Ликовна култура и корелација, МАС учитељ, васпитач у домовима
 6. Визуелне уметности. МАС веб дизајн

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Самостална изложба Renaissance throught Reminiscence, Градска галерија, Котор, 2019.
 2. Рефлексије 3 - Слободан Штетић, Миа Арсенијевић, Милош Ђорђевић, Универзитетска галерија, Крагујевац, 2022.
 3. Салон 30х30, Културни центар Зрењанин, (изложба представљена и у Београду, Сремској Митровици, Културном центру Панчева и Културном центру Новог Сада),2022-23.
 4. Међународно бијенале уметности 'АРТиЈА: радови на папиру и од папира, Спомен-парк Крагујевачки октобар, Галерија Мостови Балкана, Крагујевац, 2022.
 5. Нишки цртеж, Галерија савремене ликовне уметности, Ниш, 2022.
 6. Арсенијевић, Миа (2020). Нежно и чврсто: интимни свет Гордане Каљаловић, у (ур.), Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25-27. X 2019.). Књ. 3, Тако мале ствари: интимно у уметности и култури, стр. 307-314. Крагујевац: Филолошко уметнички факултет.
 7. Ђорђевић, Милош., и Арсенијевић, Миа (2021). Садржаји ликовне уметности у настави математике, у (ур.) А. Михајловић, Н. Вуловић, Методички аспекти наставе математике 4: зборник радова са четвртог међународног научног скупа одржаног 2-3. новембра 2017. године на Факултету педагошких наука у Јагодини (p. Стр. 212-224). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. doi:10.46793/MANM4.212DJ
 8. Арсенијевић, Миа (2021). Однос приватног и јавног у делу Владимира Перића „Музеј детињства“, у (ур.) Биљана Мандић, Јелена Атанасијевић, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Књ. 3, Страдање / Јевреји; 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена; Стремљење у уметности, стр. 199-214. Крагујевац: Филолошко уметнички факултет.
 9. Арсенијевић, Миа (2022). Предности и недостаци коришћења Е-уџбеника у настави ликовне културе за трећи разред основне школе, у (ур.) Биљана Мандић, Јелена Атанасијевић, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XVI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Књ. 3, Роман у град у музичкој уметности & Град, стр. 235-246. Крагујевац: Филолошко уметнички факултет.
 10. Арсенијевић, Миа (2022). Савремена уметност у настави ликовне културе за трећи разред основне школе, у (ур.) Александра Јоксимовић, Бојана Шкорц, Маја Боснар, Перспективе уметничког образовања – рефлексије и исходи: тематски зборник радова, стр. 232-243. Београд: Факултет ликовних уметности.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Визуелна уметност, историја уметности, теорија уметности, методика ликовног образовања и васпитања
Чланства у организацијама: Члан УЛУС-а од 2007.
Остали подаци: