Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Mia Arsenijević

Ime, srednje slovo, prezime: Mia, M, Arsenijević
Zvanje: Docent
Datum rođenja: 22.04.1985.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Likovna umetnost sa metodikom
Katedra: Katedra za metodičko-didaktička katedra
Kabinet:
Telefon:
e-mail:
Konsultacije: Sreda 12:30 – 13:30
Bibliografija: Preuzmi dokument

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu Likovna umetnost sa metodikom nastave
Doktorat 2015. Univerzitet umetnosti u Beogradu Interdisciplinarne studije – teorija umetnosti i medija
Magistratura 2010. Akademija umetnosti u Novom Sadu Slikarstvo (master studije)
Diploma 2007. Akademija umetnosti u Novom Sadu Slikarstvo

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Osnove vizuelne umetnosti 1, OAS Učitelj
 2. Metodika nastave likovne kulture, OAS Učitelj
 3. Slikanje, OAS Učitelj, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama, OAS Vaspitač u domovima
 4. Likovne tehnike, OAS Učitelj
 5. Likovne tehnike, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 6. Likovna kultura i korelacija, MAS Učitelj
 7. Istorija umetnosti u nastavnim sadržajima za osnovnu i srednju školu, MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. 1. Lukovac, Mia (2013.) Autorski interdisciplinarni kulturni projekat saradnje Fakulteta pedagoških nauka Univerzioteta u Kragujevcu i Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu: ILUMINACIJE. Kragujevac: Galerija univerzitetske biblioteke
 2. 2. Lukovac, Mia (2012.) Ogledanja – samostalna izložba, Niš: Niški kulturni centar
 3. 3. Lukovac, Mia (2010.) Motus animi – samostalna izložba, Novi Sad: Galerija Multimedijalnog centra AUNS
 4. 4. Lukovac, M. (2012). Semiološko čitanje slike Pola Klea Highroads and by-roads. Uzdanica: časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, 9, 1, 179-190.
 5. 5. Lukovac, M. (2012). Uloga komemorativnih spomen-obeležja u konstrukciji kolektivnog pamćenja i društvenog identiteta. Nasleđe: časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 9, 23, 201-210.
 6. 6. Lukovac, M. (2013). Primena novih medija u nastavi likovne kulture: prednosti i iskušenja. Uzdanica: časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, God. X Br. 1 (233-246). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
 7. 7. Lukovac, M. (2014). Novo umetničko delo u novoj istoriji umetnosti, u Valerija Kanački, Sanja Pajić (ur.), Zbornik radova sa VII međunarodnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, knjiga 3, (359-368). Kragujevac: FILUM.
 8. 8. Stanojević, K., Lukovac, M. (2015). Struktura muzičkih televizijskih programa i muzički ukus budućih učitelja, u Valerija Kanački, Sanja Pajić (ur.), Zbornik radova sa IH međunarodnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, knjiga 3, (387-398). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima:
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: Umetnost, teorija umetnosti, istorija umetnosti, metodika nastave likovne kulture
Članstva u organizacijama: Član ULUS-a od 2007.
Ostali podaci: