Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Гордана Степић

Гордана М Степић
Име, средње слово, презиме: Гордана М Степић
Звање: Доцент
Датум рођења: 1.4.1976.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе природе и друштва
Катедра: Kатедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за Природу и друштво
Телефон:
е-mail: vs.gordana.stepic@gmail.com
Консултације: Понедељак: 15.30-16.30 (парна недеља), Уторак: 11.30-12.30 (непарна недеља), Према договору са предметним наставником

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 30% радног времена

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Докторат 2016. Учитељски факултет у Ужицу Универзитетa у Крагујевцу Дидактичко-методичке науке (Методика наставе природе и друштва)
Магистратура 2011. Учитељски факултет Универзитетa у Београду Дидактичко-методичке науке (Образовна технологија)
Диплома 1999. Учитељски факултет Универзитетa у Београду Професор разредне наставе

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика васпитно-образовног рада 2 – ОАС, Васпитач у предшколским установама
 2. Превенција поремећаја у понашању – ОАС, Васпитач у домовима
 3. Дечја игра и стваралаштво – ОАС, Васпитач у предшколским установама

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Stepić, G. (2022). Aspiring early childhood teachers’ self-perception of their competence in the integration of digital technologies into early childhood educational practice. Teme, 46 (3), 639-660. https://doi.org/10.22190/TEME220304034S
 2. Stepić, G. i Popović, D. (2022). Planning, realization and evoluation of team teaching: teachers’ perspective. Društvene i humanističke studije, 19 (2), 609-630. DOI 10.51558/2490-3647.2022.7.2.609
 3. Степић, Г. и Савичевић, Д. (2022). Дигиталне технологије у реалном програму у вртићу. У Којић, Д. и Средић, Д. (ур.) XI међународна конференција о друштвеном и технолошком развоју (461-469). Бања Лука: Универзитет ПИМ.
 4. Cekić Jovanović, O., Stepić, G. i Miletić, A. (2020). Future preschool teachers' atitudes about 21st-century digital skills. Journal Plus Education, 27 (2), 276-303.
 5. Степић, Г. и Прлић, И. (2019). Стручна пракса будућих васпитача из перспективе студената и васпитача-ментора. У: Павловић-Бренеселовић, Д., Степић, Г. и Прлић, И. (ур.) Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета (51-62). Сремака Митровица: ВШССВПИ
 6. Степић, Г. (2017). Један пример историјских садржаја у четвртом разреду београдских основних школа. Зборник Матице српске за друштвене науке, 163 (3), 553–572.
 7. Василијевић, Д., Степић, Г. и Илић, М. (2017). Ставови учитеља према тимском раду. Настава и васпитање, 66 (1), 99-114
 8. Степић, Г. (2015). Решавање проблема у веб окружењу. Педагогија, 70 (1), 122-130.

Остале активности

Учешће на пројектима: Пилот - пројекат „Промена односа теорије и праксе у иницијалном образовању васпитача – ПРОТОТИП“, у овиру пројекта Министарства просвете „Инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“, 2022/2023. (члан тима)

Пројекат "Модел интегрисане праксе у иницијалном образовању васпитача", одобреног од стране МПНТР у оквиру Јавног конкурса за пријаву и учешће у пројектима који се финансирају у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, 2021/2022. (руководилац пројекта)

Пројекат "Модел интеграције методичких области у иницијалном образовању васпитача", одобреног од стране МПНТР у оквиру Јавног конкурса за пријаву и учешће у пројектима који се финансирају у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, 2020/2021. (члан тима)

Пројекат Еразмус+ Keep Educating Yourself – KEY (598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP) 2019-2022. (члан тима)

Пројекат SCOPES (IZ74Z0_160511): „Истраживање, образовање и пракса: Ка унапређењу истраживачких капацитета од значаја за образовање наставника и образовну праксу у Србији и Естонији“, Учитељски факултет у Београду, Институт за психологију у Београду, Универзитет за образовање наставника, Бјен, Институт за образовање у Тарту, 2015 – 2018. (члан тима)

Пројекат „ДИГИТАРИЈУМ: Примена дигитализације научног и културног наслеђа у школској настави“, Математички институт САНУ и Центр за промоцију науке, 2015/2016. (члан тима)
Усавршавања:
Област Интересовања: Учење кроз игру и истраживање, дигиталнe технологијe у настави и васпитно-образовном раду, пракса у иницијалном образовању учитеља и васпитача, тимска настава
Чланства у организацијама:
Остали подаци: Програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину под називом „Деца уче свим чулима и целим телом“ (редни бр. 893); аутори: Гордана Степић, Дејан Савичевић, Милијана Лазаревић