Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Милица Станковић

Име, средње слово, презиме: Милица, J. Станковић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 07.12.1982.
Ужа научна односно уметничка област: Музичка уметност са методиком наставе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: milika.dj@gmail.com
Консултације: четвртак 10.00-11.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Музичка уметност са методиком наставе
Диплома 2007. Факултет уметности у Нишу Општа музичка педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Вокално-инструментална настава 1 – ОАС: У, ПВ, ДВ
 2. Вокално-инструментална настава 2 – ОАС: У, ПВ
 3. Хорско певање 1,2,3,4,5,6,7,8 – ОАС: ПВ
 4. Хорско певање 1,2,3,4 – ОАС: У
 5. Хорско певање 1,2,3,4,5,6 – ОАС: ДВ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Grkic, J. & Stankovic, M.(2011). Misic art in contemporary education, VI International Balkan Congress for Education and Science: The Modern Society and Education, vol. 2 (1321 – 1333). Skopje: University „Ss. Cyril and Methodius“ and Faculty of Pedagogy „Ss. Clement of Ohrid“ (Macedonia). ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314
 2. Гркић, Ј., Ђокић, М., Ћалић, М. (2012). Могућност примене Сибелијус софтвера у музичкој настави на педагошким факултетима, Узданица, IX, 1, 277 – 285. Педагошки факултет, Јагодина. UDC 371.3::78; 371.694:78 004.42SIBELIUS, ID BROJ: 192085772, ISSN 1451 – 673 X, COBISS. SR-ID 110595084
 3. Ђокић, М., Гркић, Ј., Станојевић, К. (2013). Негативни ефекти турбо-фолка на морални и духовни развој предшколске деце, IX Симпозијум са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац
 4. Станојевић, К., Ђокић, М. (2013). Покрет као показатељ музичких способности ученика млађих разреда основне школе, Зборник радова са научног скупа: Физичка култура и савремено друштво (у припреми за штампу). Јагодина: Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу.
 5. Станковић, М. (2016). Цитатност у филму Cinema Komunisto Миле Турајлић, Узданица ..... Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.
 6. Станковић, М. (2017). Књижевност за децу у настави музичке културе од првог до четвртог разреда основне школе, Зборник радова са научног скупа Књижевност за децу. Јагодина: Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу.
 7. Станковић, М., Гркић Гинић, Ј. (2018). Перцепција садржаја пинкових звездица код деце основношколског узраста, Зборник радова са научног скупа Филозофија медија: Медији и алтернатива
 8. Учешће хора ФПНЈ на 14. фестивалу православне музике у Поморју/Бугарска (2017). Признање хору за Озбиљну и убедљиву интерпретацију православне музике. Признање диригенту, Милици Станковић, за Искрено и узвишено поштовање песама Христове вере, за зналачко руковођење хором и достојно представљање на фестивалу.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: