Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Milica Stanković

Ime, srednje slovo, prezime: Milica, J. Stanković
Zvanje: Docent
Datum rođenja: 07.12.1982.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Muzička kultura sa metodikom
Katedra: Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Kabinet:
Telefon:
e-mail: milika.dj@gmail.com
Konsultacije: Sreda 13.30-14.30
Bibliografija: Preuzmi dokument

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2018. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu Muzička kultura sa metodikom
Diploma 2007. Fakultet umetnosti u Nišu Opšta muzička pedagogija

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Vokalno-instrumentalna nastava 1 – OAS: U, PV, DV
 2. Vokalno-instrumentalna nastava 2 – OAS: U, PV
 3. Horsko pevanje 1,2,3,4,5,6,7,8 – OAS: PV
 4. Horsko pevanje 1,2,3,4 – OAS: U
 5. Horsko pevanje 1,2,3,4,5,6 – OAS: DV

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. Grkic, J. & Stankovic, M.(2011). Misic art in contemporary education, VI International Balkan Congress for Education and Science: The Modern Society and Education, vol. 2 (1321 – 1333). Skopje: University „Ss. Cyril and Methodius“ and Faculty of Pedagogy „Ss. Clement of Ohrid“ (Macedonia). ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314
 2. Grkić, J., Đokić, M., Ćalić, M. (2012). Mogućnost primene Sibelijus softvera u muzičkoj nastavi na pedagoškim fakultetima, Uzdanica, IX, 1, 277 – 285. Pedagoški fakultet, Jagodina. UDC 371.3::78; 371.694:78 004.42SIBELIUS, ID BROJ: 192085772, ISSN 1451 – 673 X, COBISS. SR-ID 110595084
 3. Đokić, M., Grkić, J., Stanojević, K. (2013). Negativni efekti turbo-folka na moralni i duhovni razvoj predškolske dece, IX Simpozijum sa međunarodnim učešćem Vaspitač u 21. veku, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac
 4. Stanojević, K., Đokić, M. (2013). Pokret kao pokazatelj muzičkih sposobnosti učenika mlađih razreda osnovne škole, Zbornik radova sa naučnog skupa: Fizička kultura i savremeno društvo (u pripremi za štampu). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu.
 5. Stanković, M. (2016). Citatnost u filmu Cinema Komunisto Mile Turajlić, Uzdanica ..... Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.
 6. Stanković, M. (2017). Književnost za decu u nastavi muzičke kulture od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, Zbornik radova sa naučnog skupa Književnost za decu. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu.
 7. Stanković, M., Grkić Ginić, J. (2018). Percepcija sadržaja pinkovih zvezdica kod dece osnovnoškolskog uzrasta, Zbornik radova sa naučnog skupa Filozofija medija: Mediji i alternativa
 8. Učešće hora FPNJ na 14. festivalu pravoslavne muzike u Pomorju/Bugarska (2017). Priznanje horu za Ozbiljnu i ubedljivu interpretaciju pravoslavne muzike. Priznanje dirigentu, Milici Stanković, za Iskreno i uzvišeno poštovanje pesama Hristove vere, za znalačko rukovođenje horom i dostojno predstavljanje na festivalu.

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima:
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja:
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: