Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Недељко Милановић

Име, средње слово, презиме: Недељко М. Милановић
Звање: Асистент
Датум рођења: 10.3.1996.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: nedeljko996@gmail.com
Консултације: Понедељак: 12.30 – 13.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 70% радног времена

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија
Докторат
Мастер 2020. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина МАС Васпитач у домовима
Диплома 2018. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина ОАС Васпитач у домовима

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у педагогију ОАС Учитељ – прва година
 2. Породична педагогија – ОАС ПВ, четврта година и ОАС ДВ, друга година
 3. Педагогија слободног времена – ОАС У, ПВ прва година (изборни предмет) и ОАС ДВ, трећа година (обавезни предмет)
 4. Школска и породична педагогија ОАС Учитељ, трећа година
 5. Интеракција и комуникација у васпитном раду ОАС ПВ, трећа година и ОАС ДВ, друга година
 6. Методологија педагошких истраживања ОАС У, ПВ, ДВ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Милановић, Н. (2018). Однос домских васпитача према особама са сметњама у развоју у процесу инклузивног образовања. Методичка теорија и пракса, 1/2018, 63-74.
 2. Милановић, Н. (2018). Ставови учитеља и домских васпитача о педагошким идејама Сретена Аџића. Узданица, XV/2, 145-158.
 3. Милановић, Н. (2019). Начини провођења слободног времена студената данас. Методичка теорија и пракса, 1/2019, 111-122.
 4. Milanović, N. (2019). Teacher Communication Quality with Students in Boarding Schools. Sinteze-časopis za pedagoške nauke, književnost i kulturu, 8 (16), 1-12.
 5. Будимир-Нинковић, Г., Милановић, Н. и Милошевић, С. (2019). Слободно време особа са интелектуалним сметњама. У Сретеновић, И. и Потић, С. (ур.), Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, Зборник резимеа: VI стручно-научни скуп са међународним учешћем (стр. 78). Београд: Ресурни центар за специјалну едукацију.
 6. Milanović, N. (2020). The Role of the Teacher in the Organization of Leisure Time in Boarding School. Educația Plus, 26(1), 146-153.
 7. Милановић, Н. и Стевановић, Н. (2020). Квалитет слободног времена у домовима ученика из ученичке перспективе. Социолошки преглед, 54(2), 354-372.
 8. Будимир-Нинковић, Г., Милановић, Н. И Милошевић, С. (2020). Заступљеност спортских и културно-уметничких активности у слободном времену особа са интелектуалним сметњама. Педагошка стварност, 1/2020.
 9. Džinović, M., Živković, Lj. and Milanović, N. (2020). Application of Experiment in the Realization of Geographical Contents in the First Cycle of Compulsory Education from a Teacher’s Perspective. In Kopas-Vukašinović, E. and Stojadinović, A. (eds.), The Strategic Directions of the Development and Improvement of Higher Education Quality: Challenges and Dilemmas, Proceedings of the International Conference (174-186).Vranje: University of Niš, Faculty of Education; Јагодина: University of Kragujevac, Faculty of Education.
 10. Милановић, Н. (2020). Значај статистичких тестова у педагогији (Јелена Максимовић и Јелена Османовић, Статистички тестови у педагошким истраживањима. Ниш: Филозофски факултет, 2020, стр. 195), Узданица, Год. XVII, Бр. 2 (363-365) (приказ књиге).

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања: Активно учешће у едукативном програму вршњачких едукатора за превенцију зависности од савремених информационих технологија - програм је реализован у оквиру пројекта (НЕ)ЗАВИСНОСТ МЛАДИХ ОД САВРЕМЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – у организацији ЕЦПД - Међународни центар за интегративну медицину, у сарадњи са Европским центром за мир и развој, Универзитета за мир Уједињених нација, у сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу, одржаног 22. децембра 2017. године.
У оквиру Еразмус+ програма, у склопу факултативних активности, боравио као васпитач-инструктор у летњој школи српског језика и културе на Балатону (Мађарска), захваљујући сарадњи Факултета педагошких наука у Јагодини и Српског методолошко-педагошког центра у Будимпешти.
Област Интересовања: Општа педагогија, породична педагогија, школска педагогија педагогија слободног времена, домска педагогија
Чланства у организацијама: Педагошко друштво Србије
Остали подаци: Учешће на округлом столу Свевременост педагошких идеја Сретена Аџића, одржаног 05. октобра 2018. године, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, са радом Ставови учитеља и домских васпитача о педагошким идејама Сретена Аџића.
Учешће на VI стручно-научном скупу са међународним учешћем Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, одржаног у периоду 25-26.05.2019. године у Београду у организацији Ресурсног центра за специјалну едукацију, Београд и Асоцијацију за когнитивну неурорехабилитацију, Београд.
Учешће на Међународном научном скупу The strategic directions of the development and improvement of higher education quality: challenges and dilemmas, који је организован 6. новембра 2020. године (онлајн скуп), у суорганизаији Педагошког факултета у Врању, Универзитет у Нишу, Врање и Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.
На завршним годинама основних и мастер академских студија добитник је стипендије Доситеја, Фонда за младе таленте РС Министарства омладине и спорта, која додељује стипендије најбољим студентима завршних година студија.