Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Недељко Милановић

Име, средње слово, презиме: Недељко М. Милановић
Звање: Асистент
Датум рођења: 10.3.1996.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: nedeljko996@gmail.com
Консултације: Понедељак: 13.30 - 14.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија
Докторат 2020. уписане ДАС Филозофски факултет Универзитета у Нишу – студент треће године ДАС Педагогије Педагогија
Мастер 2020. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина МАС Васпитач у домовима
Диплома 2018. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина ОАС Васпитач у домовима

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у педагогију - ОАС Учитељ, прва година
 2. Породична педагогија – ОАС ПВ, четврта година; ОАС ДВ; друга година; СМСВ, друга година
 3. Школска и породична педагогија – ОАС Учитељ, трећа година
 4. Интеракција и комуникација у васпитном раду – ОАС ПВ, друга година; ОАС ДВ, трећа година
 5. Домска педагогија – ОАС ДВ, друга година
 6. Методологија педагошких истраживања – ОАС ПВ и ДВ, трећа година и ОАС Учитељ, четврта година

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Milanović, N., Matejević, M. (2022). Stavovi roditelja prema čitalačkoj kulturi učenika mlađih razreda osnovne škole. Inovacije u nastavi-časopis za savremenu nastavu, 35(4), 85-98.
 2. Milanović, N. (2022). Attitudes of Parents of Lower Primary Grades Children Towards School Excursions. Romanian Review of Geographical Education, 11(1), 41-50.
 3. Milanović, N. (2022). Teacher Qualifications During Studies for Cooperation with Parents. Educația Plus, 31(2), 206-215.
 4. Milanović, N., Maksimović, J. (2021). Primena radionica u prvom ciklusu obaveznog obrazovanja. Pedagoška stvarnost, 67(1), 41-51.
 5. Milanović, N. (2021). Involvement of Parents in School Obligations of Children of Younger School Age. European Journal of Education and Pedagogy, 2(6), 95-99.
 6. Milanović, N. (2021). The Role of Parents in the Development of Empathy in Children and Young People. In: Ulum, O. G. & Adinugraha, H. H. (eds.), 7th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, (pp. 395-399). İnstitute of Economic Development & Social Research of Turkey.
 7. Milanović, N. (2021). Prisustvo elektronskog nasilja među učenicima: potreba za učestalijim angažovanjem nastavnika u pedagoškoj prevenciji.U: Malinović Jovanović, N. (ur.), Naučni skup sa međunarodnim učešćem Implementacija novih tehnologija u obrazovni sistem, (str. 185-192). Vranje: Pedagoški fakultet, Univerzitet u Nišu.
 8. Milanović, N., Stevanović, N. (2020). Kvalitet slobodnog vremena u domovima učenika iz učeničke perspektive. Sociološki pregled, 54(2), 354-372.
 9. Milanović, N. (2020). Risky Behaviour of High School Students. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 66(2), 105-112.
 10. Milanović, N. (2020). The Role of the Teacher in the Organization of Leisure Time in Boarding School. Educația Plus, 26(1), 146-153.

Остале активности

Учешће на пројектима: 1) ,,Професионалне компетенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања“ који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Педагошки факултет Универзитета у Нишу, Врање (2021-2022).
2) ,,Кризе, изазови и савремени образовни систем” који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (Црна Гора) (2021– 2023)
Усавршавања: Активно учешће у едукативном програму вршњачких едукатора за превенцију зависности од савремених информационих технологија - програм је реализован у оквиру пројекта (НЕ)ЗАВИСНОСТ МЛАДИХ ОД САВРЕМЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – у организацији ЕЦПД – Међународни центар за интегративну медицину, у сарадњи са Европским центром за мир и развој, Универзитета за мир Уједињених нација, у сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу, одржаног 22. децембра 2017. године.
У оквиру Еразмус+ програма, у склопу факултативних активности, боравио као васпитач- инструктор у летњој школи српског језика и културе на Балатону (Мађарска), захваљујући сарадњи Факултета педагошких наука у Јагодини и Српског методолошко-педагошког центра у Будимпешти.
Област Интересовања: Породична педагогија, школска педагогија, педагогија слободног времена, домска педагогија
Чланства у организацијама: Члан Педагошког друштва Србије
Остали подаци: - На завршним годинама основних и мастер академских студија био је стипендиста Фонда за младе таленте РС Министарства омладине и спорта (стипендија Доситеја), која додељује стипендије најбољим студентима завршних година студија;
- На крају основних и мастер академских студија награђен је за постигнуте резултате током студија од стране Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина;
- Један је од реализатора и модератора стручног скупа – трибине ,,Пројектно учење у домовима ученика са примерима добре праксе“ као облик сталног стручног усавршавања одобрен од стране Завода за унапређења образовања и васпитања (ЗУОВ), 06.04.2023. године.