Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Андријана Милетић

Име, средње слово, презиме: Андријана, Ж. Милетић
Звање: Асистент
Датум рођења: 17.4.1986.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе природе и друштва
Катедра: Катедра за дидактичко – методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: andrijana.jakovljevic@yahoo.com
Консултације: среда 12.30-13.30
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 50% радног времена

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Мастер рад 2012. Педагошки факултет, Јагодина, Универзитет у Крагујевцу Мастер учитељ
Диплома 2009. Педагошки факултет, Јагодина, Универзитет у Крагујевцу Професор разредне наставе

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе природе и друштва
 2. Методика упознавања околине
 3. Методички практикум упознавања околине
 4. Истраживачки приступ упознавању околине

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Стантић Миљачки, И., Милетић, А., Цекић Јовановић, О. (2017): Информационо комуникациона технологија у настави природе и друштва – могућности и ограничења, Зборник радова научних конференција учитељског факултета на мађарском наставном језику 2017, научна конференција Изазови савремене наставе, уредник Josip Ivanović, Urednici Éva Borsos, Zsolt Námesztovszki, Ferenc Németh. Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, Универзитет у Новом Саду, Суботица, 1054-1064.
 2. Голубовић Илић, И., Јаковљевић, А. и Цекић Јовановић, О. (2015): Маша и Раша, Свет око нас: уџбеник за први разред основне школе, Klett, Београд.
 3. Голубовић Илић, И., Јаковљевић, А. и Цекић Јовановић, О. (2015): Маша и Раша, Свет око нас: радна свеска уз уџбеник за први разред основне школе, Klett, Београд
 4. Јаковљевић, А., Цекић Јовановић, О. (2014): Свет око нас/Природа и друштво и Математика у систему међупредметне повезаности – ставови учитеља. Зборник радова са III међународне конференције »Методички аспекти наставе математике« (МАТМ2014 - Methodological Aspects of Teaching Mathematics), Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 341-350.
 5. Цекић Јовановић, О., Голубовић Илић, И. и Јаковљевић, А. (2014): Meтодички поступци за реализацију уводног дела часа, Педагогија, 69, 1, 82-97. UDK-371.331 UDK-37 ISSN 0031-3807.
 6. Цекић Јовановић, О., Голубовић Илић, И. и Јаковљевић, А. (2014): Ставови и мишљења ученика о учењу Природе и друштва применом образовно-рачунарског софтвера са мултимедијалним садржајима, Узданица, 11, 1, 141-158. UDK: 371.3::3/5]:004 316.644-057.874:004(497.11)“2012“ ID: 208620300 UDC 81 82 7.01 37.01 ISSN 1451-673X.
 7. Голубовић Илић, И. и Јаковљевић, А. (2014): Истраживачки приступ у обради садржаја Природа и друштво, Учитељ, Савез учитеља Републике Србије, vol.XXXII, no.2, pp. 287 – 304, isnn: 0352 – 2253.
 8. Голубовић-Илић, И., Цекић-Јовановић, О., Јаковљевић, А. (2013): Специфичности, структура и квалитет комуникације на часовима Света око нас/Природе и друштва, Узданица, 1, 199-215.
 9. Цекић Јовановић, О., Јаковљевић, А. и Голубовић Илић, И. (2013): Значај и ефекти примене Power Point презентација у настави - ставови учитеља, Педагогија, 1, 101-109. UDK: 316.644:371.694;004.42POWERPOINT UDK-37 ISSN 0031-3807.

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. 2017-2019. – Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Словенија). 2. 2017.– Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „Ботаничка слагалица – парк Сретена Аџића“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој. 3. 2012. Програм за промоцију и популаризацију науке Амбијентални учење – откривање научних тајни.
Усавршавања:
Област Интересовања: Интеграција наставних садржаја и образовна технологија
Чланства у организацијама:
Остали подаци: 1. Аутор и реализатор акредитованог семинара Завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину - Могућности иновирања и осавремењивања наставе Свет око нас/Природе и друштва - каталошки број 600. 2. Аутор и реализатор акредитованог семинара Завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину - Могућности иновирања и осавремењавања наставе Свет око нас/Природе и друштва - каталошки број 600.