Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Јелена Јоксимовић

Име, средње слово, презиме: Јелена Ђ. Јоксимовић
Звање: Доцент
Датум рођења: 19.08.1987.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно-образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: К22
Телефон:
е-mail: jelena.joksimovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Петком од 14.30-15.30 у К22 уз најаву, и онлајн по потреби

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука, Јагодина, Универзитет у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука, Јагодина, Универзитет у Крагујевцу Психологија образовања
Докторат 2021. Филозофски факултет, Универзитет у Београду Психологија образовања
Магистратура 2012. Филозофски факултет, Универзитет у Београду Психологија образовања
Диплома 2010. Филозофски факултет, Универзитет Црне Горе Психологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у психологију, основне студије, ДВ
 2. Развој и учење деце раног узраста, основне студије, ПВ
 3. Учење и развој, Мастер предметни професор
 4. Развојна психологија, Струковне студије, МСВ
 5. Управљање квалитетом наставе и учења, Мастер лидерство у образовању

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. /

Репрезентативне референце

 1. Budinski, N., Joksimović, J.,Vučićević, D., Lavicza, Z. (2022) Case Study of a Mathematical Dance Performance “Point Has No Parts”. European Journal of STEM Education. 7(1), 08.
 2. Maksimović, M., Joksimović, J. i Utvić, M. (2020) Haptic Exploration of Urban Belgrade—Uniting Female Gazes through the Project Wa(o)ndering Women. Revista Educação, Artes e Inclusão, 16, 216-241.
 3. Popovic, K., Maksimović, M., Jovanović, A. i Joksimović, J. (2020). New Learning Sites in Learning Cities – Public Pedagogy and Civic Education. Andragoška spoznanja. 26. 33-51. 10.4312/as.26.1.33-51.
 4. Јоксимовић, Ј., Милић, П. и Утвић, М. ур. (2019). Како градимо Шкоград: Анатомија инфраструктуре наде. Београд: Институт за педагогију и андрагогију и Goethe-Institut Belgrad.
 5. Plazinić, LJ., Banjac, S. i Joksimović, J. (2019) Кonformističko ponašanje adolescenata u donošenju estetskih sudova usled pritiska autoriteta i vršnjačke grupe. Inovacije u nastavi, XXXII, 2019/3, str. 24–38
 6. Jovanovic, O., Plazinic, Lj., Joksimovic, J., Komlenac, J., Pešikan, A. (2017) Developing the Early Warning System for identification of students at risk of dropping out, using a collaborative action research process. Psihološka istraživanja, Vol. XX (1), 107-125.
 7. Pešikan A., Joksimović J. (2017) Kvalitet dečjih televizijskih programa u Srbiji viđen očima dece i roditelja. Kultura, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, br. 154.

Остале активности

Учешће на пројектима: FemPower, Gender Equality In Clean Energy Transition, Erasmus+
Усавршавања: Студијска посјета Георг Екарт Институту за уџбенике и наставна средства у Брауншвајгу, Њемачка, 2014. година
Област Интересовања: Критичка теорија, критичка педагогија, квалитет образовања и праведност, научна комуникација и учење
Чланства у организацијама: Друштво истраживача у образовању, Друштво психолога Србије
Остали подаци: Кооснивачица акционог истраживачког колектива Шкоград: https://skograd.themeskingdom.site/