Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Јована Ђорђевић

Име, средње слово, презиме: Јована Н. Ђорђевић
Звање: Асистент
Датум рођења: 9.12.1986.
Ужа научна односно уметничка област: Ликовна уметност са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Ликовни кабинет
Телефон:
е-mail: avramjov@yahoo.com
Консултације: Уторак 15:30 – 16:30, Среда 12:00 – 13:00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодинa

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу у Јагодини Ликовна уметност са методиком наставе
Магистратура 2012. Универзитет уметности у Београду Менаџмент у култури и уметности
Диплома 2010. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац Зидно сликарство

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум ликовног васпитања ОАС
 2. Основе визуелне уметности 1 ОАС - вежбе
 3. Основе визуелне уметности 2 ОАС - вежбе
 4. Методика ликовне културе ОАС - вежбе

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. „Она“, Самостална изложба цртежа, галерија музеја „Хореум Марги-Равно“, Ћуприја, 2016.
 2. „Хеката“, Самостална изложба слика и цртежа, Галерија СУЛУЈ, Београд, 2013.
 3. „Рефлексије“, изложба професора и сарадника Факултета педагошких наука у Јагодини, Универзитетска галерија у Крагујевцу, 2017.
 4. Прво међународно бијенале мале графике, Павиљон у Тврђави, галерија Савремене ликовне уметности, Ниш, 2012.
 5. 11. Међународни бијенале уметности минијатуре, Културни центар Горњи Милановац, Горњи Милановац, 2012.
 6. 18. Београдска мини-арт сцена, „Минијатура-микро-натура“, галерија Сингидунум, Београд, 2011.
 7. Đorđević J. (2017). Elementary school level art education issues in Serbia. ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. EDUCATION №2 (10) (34-40), Institute of Civil Engineering, Architecture and Art, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia.
 8. Ђорђевић Ј. и Ђорђевић М. (2017). Аутопортрети српског идентитета. Српски језик, књижевност, уметност, књига 3 (347-356), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.
 9. Ђорђевић Ј. и Ђорђевић М. (2016). Уметничко образовање - компаративна анализа културних политика. Узданица - часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. XIII, Бр. 2, (117-128), Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.
 10. Аврамовић Ђорђевић, Ј. (2014). Савремени токови уметничког тржишта: Уметници и нове компетенције, Библиотека Initium, Београд: Задужбина Андрејевић.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Ликовна уметност, ликовна педагогија, образовне политике, теорија уметности, културна политика
Чланства у организацијама: УЛУС
Остали подаци: