Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Јована Ђорђевић

Име, средње слово, презиме: Јована Н. Ђорђевић
Звање: Асистент
Датум рођења: 9.12.1986.
Ужа научна односно уметничка област: Ликовна уметност са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Ликовни кабинет
Телефон:
е-mail: avramjov@yahoo.com
Консултације: понедељак 14:30, уторак у 13:00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодинa

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Докторат 2020. Докторанд на Учитељском факултету Универзитета у Београду Методика наставе ликовне културе
Мастер диплома 2019. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Професор предметне наставе
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу у Јагодини Ликовна уметност са методиком наставе
Мастер диплома 2012. Универзитет уметности у Београду Менаџмент у култури и уметности
Диплома 2010. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац Зидно сликарство

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика ликовног васпитања, вежбе - ОАС Васпитач у предшколским
 2. Методички практикум ликовног васпитања - ОАС Васпитач у предшколским
 3. Основе визуелне уметности 1, вежбе - ОАС Учитељ
 4. Основе визуелне уметности 2, вежбе – ОАС Учитељ
 5. Основе визуелне уметности, вежбе – ОАС Домски васпитач

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Ђорђевић, Ј. (2021). „Utilizing museum space in art education as a stimulating environment for learning and art creativity“. У Collected papers: Изазови савремене образовне праксе у области уметности – актуелна питања, дилеме и перспективе / Први међународни онлајн научно-стручни скуп Уметност и образовање (424-443). Академија уметности, Нови Сад, ISBN-978-86-81666-25-8
 2. Ђорђевић, Ј. (2021). „Развој улоге музеја: Од места сећања до места конструкције значења и искуства“. У: Мандић, Б. и Атансијевић, Ј. (ур.). Зборник радова са XV међународног научног скупа СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ М14
 3. Ђорђевић, Ј. (2021). „Студентско планирање ситуација учења ликовног васпитања: Утицај тематског оквира на исправност дефинисања ликовног проблема и ликове теме за ликовну активност“. Узданица - часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. 2021, XVIII/1; стр 287 – 301, УДК 371.3::73/76, DOI 10.46793/Uzdanica18.1.287DJ
 4. Đorđević, J. (2020). „Preschool teachers’ competencies for identifying and fostering giftedness for visual arts expression in preschool children“. In: Savić, V. and Cekić-Jovanović, O. (ed.) (2020). Professional Competences for Teaching in the 21st Century (стр. 92-112). Jagodina: Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac. ISBN 978-86-7604-194-7, UDK: 373.211.24:371.335
 5. Ђорђевић, Ј. (2019). „Улога уџбеника ликовне културе за први разред основне школе у подстицању дечје мотивације и креативности.“ У: Пешикан, А. и Стевановић, Ј. (ур.)(2019). Уџбеник: стара тема пред изазовима модерног доба (стр. 181-196). Београд: Институт за педагошка истраживања. ISBN 978-86-7447-143-2
 6. Ђорђевић, Ј. (2019). „Антиципација савремене интермедијалне уметности у уметничким истраживањима Василија Кандинског“. У: Мандић, Б. и Атансијевић, Ј. (ур.)(2019). Зборник радова са XIII међународног научног скупа СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ (стр. 339-349). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. ISBN 978-86-80796-43-7
 7. Ђорђевић Ј. и Ђорђевић М. (2017). „Аутопортрети српског идентитета“. У: Мандић, Б. и Атансијевић, Ј. (ур.)(2017). Зборник радова са XI међународног научног скупа СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ (стр. 347-356). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу. [УДК 323.1:75(497.11)]
 8. Đorđević, J. (2017). Elementary school level art education issues in Serbia. ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. EDUCATION, №2. 10, 34-40. (ISSN 2309-7434)
 9. Ђорђевић Ј. и Ђорђевић М. (2016). „Уметничко образовање - компаративна анализа културних политика“. Узданица - часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. XIII, Бр. 2, 117-128. [УДК: 37.036(4) 316.75(4)]
 10. Аврамовић Ђорђевић, Ј. (2014). Савремени токови уметничког тржишта: Уметници и нове компетенције. Београд: Библиотека Initium Задужбине Андрејевић. (ISBN: 978-86-525-0161-8)

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Ликовна уметност, ликовна педагогија, образовне политике, теорија уметности, културна политика
Чланства у организацијама: УЛУС
Остали подаци: