Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Jovana Đorđević

Ime, srednje slovo, prezime: Jovana N. Đorđević
Zvanje: Asistent
Datum rođenja: 9.12.1986.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Likovna umetnost sa metodikom
Katedra: Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Kabinet: Likovni kabinet
Telefon:
e-mail: avramjov@yahoo.com
Konsultacije: ponedeljak 14:30, utorak u 13:00

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Doktorat 2020. Doktorand na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Metodika nastave likovne kulture
Master diploma 2019. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu Profesor predmetne nastave
Izbor u zvanje 2017. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini Likovna umetnost sa metodikom nastave
Master diploma 2012. Univerzitet umetnosti u Beogradu Menadžment u kulturi i umetnosti
Diploma 2010. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac Zidno slikarstvo

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Metodika likovnog vaspitanja, vežbe - OAS Vaspitač u predškolskim
 2. Metodički praktikum likovnog vaspitanja - OAS Vaspitač u predškolskim
 3. Osnove vizuelne umetnosti 1, vežbe - OAS Učitelj
 4. Osnove vizuelne umetnosti 2, vežbe – OAS Učitelj
 5. Osnove vizuelne umetnosti, vežbe – OAS Domski vaspitač

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. Đorđević, J. (2021). „Utilizing museum space in art education as a stimulating environment for learning and art creativity“. U Collected papers: Izazovi savremene obrazovne prakse u oblasti umetnosti – aktuelna pitanja, dileme i perspektive / Prvi međunarodni onlajn naučno-stručni skup Umetnost i obrazovanje (424-443). Akademija umetnosti, Novi Sad, ISBN-978-86-81666-25-8
 2. Đorđević, J. (2021). „Razvoj uloge muzeja: Od mesta sećanja do mesta konstrukcije značenja i iskustva“. U: Mandić, B. i Atansijević, J. (ur.). Zbornik radova sa XV međunarodnog naučnog skupa SRPSKI JEZIK, KNjIŽEVNOST, UMETNOST M14
 3. Đorđević, J. (2021). „Studentsko planiranje situacija učenja likovnog vaspitanja: Uticaj tematskog okvira na ispravnost definisanja likovnog problema i likove teme za likovnu aktivnost“. Uzdanica - časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, god. 2021, XVIII/1; str 287 – 301, UDK 371.3::73/76, DOI 10.46793/Uzdanica18.1.287DJ
 4. Đorđević, J. (2020). „Preschool teachers’ competencies for identifying and fostering giftedness for visual arts expression in preschool children“. In: Savić, V. and Cekić-Jovanović, O. (ed.) (2020). Professional Competences for Teaching in the 21st Century (str. 92-112). Jagodina: Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac. ISBN 978-86-7604-194-7, UDK: 373.211.24:371.335
 5. Đorđević, J. (2019). „Uloga udžbenika likovne kulture za prvi razred osnovne škole u podsticanju dečje motivacije i kreativnosti.“ U: Pešikan, A. i Stevanović, J. (ur.)(2019). Udžbenik: stara tema pred izazovima modernog doba (str. 181-196). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. ISBN 978-86-7447-143-2
 6. Đorđević, J. (2019). „Anticipacija savremene intermedijalne umetnosti u umetničkim istraživanjima Vasilija Kandinskog“. U: Mandić, B. i Atansijević, J. (ur.)(2019). Zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa SRPSKI JEZIK, KNjIŽEVNOST, UMETNOST (str. 339-349). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet. ISBN 978-86-80796-43-7
 7. Đorđević J. i Đorđević M. (2017). „Autoportreti srpskog identiteta“. U: Mandić, B. i Atansijević, J. (ur.)(2017). Zbornik radova sa XI međunarodnog naučnog skupa SRPSKI JEZIK, KNjIŽEVNOST, UMETNOST (str. 347-356). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu. [UDK 323.1:75(497.11)]
 8. Đorđević, J. (2017). Elementary school level art education issues in Serbia. ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. EDUCATION, №2. 10, 34-40. (ISSN 2309-7434)
 9. Đorđević J. i Đorđević M. (2016). „Umetničko obrazovanje - komparativna analiza kulturnih politika“. Uzdanica - časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, god. XIII, Br. 2, 117-128. [UDK: 37.036(4) 316.75(4)]
 10. Avramović Đorđević, J. (2014). Savremeni tokovi umetničkog tržišta: Umetnici i nove kompetencije. Beograd: Biblioteka Initium Zadužbine Andrejević. (ISBN: 978-86-525-0161-8)

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima:
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: Likovna umetnost, likovna pedagogija, obrazovne politike, teorija umetnosti, kulturna politika
Članstva u organizacijama: ULUS
Ostali podaci: