Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Слободан Штетић

Име, средње слово, презиме: Слободан М. Штетић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 2.11.1958.
Ужа научна односно уметничка област: Графички дизајн (Плакат) / Ликовна уметност са методиком наставе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Ликовни кабинет
Телефон:
е-mail: slobodan.stetic@gmail.com
Консултације: Четвртак 11.00-12.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 18.11.2008. Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Графички дизајн
Диплома Факултет примењених уметности, Београд Катедра Графике

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум ликовног васпитања (пред. васпитачи, 4.г.)
 2. Анализа ликовног дела(учитељи, 4.г.)
 3. Примењена уметност (учитељи, 4.г.)
 4. Методика наставе ликовне културе (МОППН, мастер)
 5. ОВУ (пред. и дом. васпитачи, 2.г.)
 6. Теорија форме (учитељи, 3.г.)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Графички дизајн на „Новој академији“, Београд

Репрезентативне референце

 1. Berlin, Germany, Academy of Sciences Berlin-Brandenburg, Forum Boris Nemtsov, October 9-10, 2017 Barnaul, Sibenik, Croatia, Arkhangelsk, Russia. 1917-2017, Festival of alternative culture Falis, September 6-9, 2017, The exhibition
 2. Moskow, International Bienninial of graphic design GOLDEN BEE, 2016
 3. Korea (Seoul), Union of Designers International Invitational Poster Exhibition, Nameseoul University, 2016
 4. Colombia (USA) Exhibition Invitation 2016. Art Center Galllery lang
 5. Toyama, Japan, 11th International Poster Triennial in Toyama, The Museum of Modern Art, 2016
 6. Residence Olivotti, Italy, Italian Poster Biennial, 2016
 7. Bolivia, Biennal of poster del cartel BICeBe, 2016
 8. Finland, Lahti poster triennial, 19th international poster exibition, Lahti Art Museum, 2014
 9. Taipei (Tajvan) Taipei international Design Award, 2013
 10. Poljska, Rzeszow 14. International Biennial Of Ttheatre poster, 2013

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Графички дизајн, сликарство, фотографија
Чланства у организацијама: Члан УЛУПУДС-а
Остали подаци: Библиографија 2013-2017. 2013 Пал Хомонаи, CD; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић и Ивана Јовановић; биографија, попис изложби и библиографија: Ивана Јовановић; Реализација електронског издања: Братислав Марковић; Дизајн омота и фотографија: Слободан Штетић. Слободан Живановић, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографија, библиографија, попис изложби: Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 79 стр, илустр, 22 цм. Barberien, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 8 стр, илустр, 22 цм. Сунчани калеидоскоп Животина Николића, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографија, библиографија, попис изложби: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 78 стр, илустр, 22 цм. Outsiders, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на француски: Владимир Павловић; Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 31 стр, илустр, 30 цм. Иконе на стаклу, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 10 стр, илустр, 22 цм. Шетнаести бијенале наивне и маргиналне уметности, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови: Нина Крстић, Надежда Мусјанкова, Нина Љубомировић; биографије и каталог: Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 132 стр, илустр, 22 цм. 2014 Наивна уметност Уздина, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст и биографије: Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн, румунски Теодор Рамјанц; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 60 стр, илустр, 22 цм. 2014 Наивна уметност Уздина, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст и биографије: Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн, румунски Теодор Рамјанц; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 60 стр, илустр, 22 цм. Емерик Фејеш, Бајка о градовима, каталог-монографија; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; превод на француски: Маријана Лабус; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 116 стр, илустр, 30 цм. Емерик Фејеш, Бајка о градовима, бојанка, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; биографија: Нина Крстић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; илустр, 16 стр, 30цм. Завичајни мит Десанке Петров Морар, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографија, попис изложби, библиографија: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 70 стр, илустр, 30 цм. Завичајни мит Десанке Петров Морар, каталог-бојанка; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.; текст, биографија: Ивана Јовановић; штампа: Графостил, Крагујевац; 16 стр, илустр, 22 цм. Ермелинда де Алмеида, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Нина Љубомировић, Жаклин Финкелштајн; биографија, попис изложби, библиографија: Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 70 стр, илустр, 30 цм. Јошкина Шиљан - Има ли кога?, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Нина Љубомировић; биографија, попис изложби, библиографија: Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 79 стр, илустр, 30 цм. Уметност и психотерапија, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 12 стр, илустр, 22 цм. 17. Колонија наивне и маргиналне уметности, каталог, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Ивана Јовановић; биографије, каталог: Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Поповић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 56 стр, илустр, 22 цм. Наивна и маргинална уметност Србије, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Kgdigitalpress, Kragujevac; пресавијен лист (8 страна), илустр, 22 цм, новембар 2014. Наивна и маргинална уметност Србије, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Kgdigitalpress, Kragujevac; пресавијен лист (8 страна), илустр, 22 цм, децембар 2014. Уметност аутсајдера у Србији, монографија; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; превод на француски: Владимир Павловић; превод на немачки: Ивана Антић; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 155 стр, илустр, 30 цм. Уметност аутсајдера у Србији, каталог: издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 14 стр, илустр, 21 цм. Годишња изложба радова наставника и сарадника Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу : [Графички дизајн, Зидно сликарство, Унутрашња архитектура] : Универзитетска галерија, 18.-24. септембар 2014. године. Крагујевац: Универзитет, 2014. 25 стр., илустр. [COBISS.SR-ID 520902549] ALEKSIĆ, Milan (уметник), PAPIĆ, Vidan (уметник). Клетве и клевете маслачак и секире : изложба фотографија и експоната насталих током израде монографије ˝Планинско острво Шумадије˝. Крагујевац: Универзитет, 2014. 33 стр., фотогр. [COBISS.SR-ID 520907413] 43. Фестивал дани комедије Јагодина 2014. : 20-27. март 2014. године : програм. Јагодина: Фестивал Дани комедије, 2014. 31 стр., фотогр. [COBISS.SR-ID 513192365] 43. Фестивал Дани комедиje : репертоар и пратећи програм : Културни центар Јагодина, 20-27. март [2014.]. Јагодина: Фестивал Дани комедије, 2014. 1 плакат. [COBISS.SR-ID 513558701] ALEKSIĆ, Milan (уметник), PAPIĆ, Vidan (уметник). Клетве и клевете маслачак и секире : изложба фотографија и експоната насталих током израде монографије ˝Планинско острво Шумадије˝. Крагујевац: Универзитет, 2014. 33 стр., фотогр. [COBISS.SR-ID 520907413] Catena mundi : српска хроника на светским веригама. Књ. 1. 2. изд. Београд: Catena mundi, 2014. 877 стр., [6] пресавијених листова с таблама, илустр. ISBN 978-86-6343-016-7. [COBISS.SR-ID 209091084] Catena mundi : српска хроника на светским веригама. Књ. 1. 3. изд. Београд: Catena mundi, 2014. 877 стр., [6] пресавијених листова с таблама, илустр. ISBN 978-86-6343-038-9. [COBISS.SR-ID 212274700] 2015 Јошкина Шиљан, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, попис изложби: Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; пресавијен лист (12 страна), илустр, 22 цм. Музеј наивне и маргиналне уметности (Изложбена и издавачка делатност музеја наивне и маргиналне уметности 1960-2015), каталог: издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови: Нина Крстић, Ивана Јовановић; попис изложби и библиографија: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 110 стр, илустр, 30 цм. Сава Секулић самоук, каталог: издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 6 стр, илустр, 21 цм. Уметност у духовном егзилу, монографија: издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић,; попис изложби и библиографија: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн, немачки: Ивана Антић, француски: Владимир Павловић; графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић, Богдан Штетић, Клод Борнан, Пјер Батистоло, Оливије Лафли и Силвиан Пите; штампа: Графостил, Крагујевац; 250 стр, илустр, 30 цм. ŠTETIĆ, Slobodan (интервјуисана особа), JOVANOVIĆ, Marija (особа која интервјуише). Изучени, измаштани и кроз плакат дочарани Шекспир. Кораци, ISSN 0454-3556, 2015, год. 49, св. 1/3, стр. 175-179.http://issuu.com/nbkg/docs/koraci_2015_sveska_1-3?e=3549691/12959666. [COBISS.SR-ID 521163925] 44. Фестивал дани комедије Јагодина 2015. : 20-27. март 2015. године : програм. Јагодина: Фестивал Дани комедије, 2015. 31 стр., фотогр. [COBISS.SR-ID 513852845]