Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Slobodan Štetić

Ime, srednje slovo, prezime: Slobodan M. Štetić
Zvanje: Redovni profesor
Datum rođenja: 2.11.1958.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Grafički dizajn (Plakat) / Likovna umetnost sa metodikom nastave
Katedra: Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Kabinet: Likovni kabinet
Telefon:
e-mail: slobodan.stetic@gmail.com
Konsultacije: Četvrtak 11.00-12.30

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 18.11.2008. Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet Grafički dizajn
Diploma Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd Katedra Grafike

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Metodički praktikum likovnog vaspitanja (pred. vaspitači, 4.g.)
 2. Analiza likovnog dela(učitelji, 4.g.)
 3. Primenjena umetnost (učitelji, 4.g.)
 4. Metodika nastave likovne kulture (MOPPN, master)
 5. OVU (pred. i dom. vaspitači, 2.g.)
 6. Teorija forme (učitelji, 3.g.)

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

 1. Grafički dizajn na „Novoj akademiji“, Beograd

Reprezentativne reference

 1. Berlin, Germany, Academy of Sciences Berlin-Brandenburg, Forum Boris Nemtsov, October 9-10, 2017 Barnaul, Sibenik, Croatia, Arkhangelsk, Russia. 1917-2017, Festival of alternative culture Falis, September 6-9, 2017, The exhibition
 2. Moskow, International Bienninial of graphic design GOLDEN BEE, 2016
 3. Korea (Seoul), Union of Designers International Invitational Poster Exhibition, Nameseoul University, 2016
 4. Colombia (USA) Exhibition Invitation 2016. Art Center Galllery lang
 5. Toyama, Japan, 11th International Poster Triennial in Toyama, The Museum of Modern Art, 2016
 6. Residence Olivotti, Italy, Italian Poster Biennial, 2016
 7. Bolivia, Biennal of poster del cartel BICeBe, 2016
 8. Finland, Lahti poster triennial, 19th international poster exibition, Lahti Art Museum, 2014
 9. Taipei (Tajvan) Taipei international Design Award, 2013
 10. Poljska, Rzeszow 14. International Biennial Of Ttheatre poster, 2013

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima:
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: Grafički dizajn, slikarstvo, fotografija
Članstva u organizacijama: Član ULUPUDS-a
Ostali podaci: Bibliografija 2013-2017. 2013 Pal Homonai, CD; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić i Ivana Jovanović; biografija, popis izložbi i bibliografija: Ivana Jovanović; Realizacija elektronskog izdanja: Bratislav Marković; Dizajn omota i fotografija: Slobodan Štetić. Slobodan Živanović, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst, biografija, bibliografija, popis izložbi: Nina Ljubomirović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 79 str, ilustr, 22 cm. Barberien, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 8 str, ilustr, 22 cm. Sunčani kaleidoskop Životina Nikolića, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst, biografija, bibliografija, popis izložbi: Ivana Jovanović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 78 str, ilustr, 22 cm. Outsiders, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na francuski: Vladimir Pavlović; Grafička oprema: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 31 str, ilustr, 30 cm. Ikone na staklu, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst, Marica Vračević; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 10 str, ilustr, 22 cm. Šetnaesti bijenale naivne i marginalne umetnosti, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekstovi: Nina Krstić, Nadežda Musjankova, Nina Ljubomirović; biografije i katalog: Nina Ljubomirović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; Grafička oprema: Slobodan Štetić; štampa: Impres, Kragujevac; 132 str, ilustr, 22 cm. 2014 Naivna umetnost Uzdina, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst i biografije: Marica Vračević; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn, rumunski Teodor Ramjanc; grafička oprema: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 60 str, ilustr, 22 cm. 2014 Naivna umetnost Uzdina, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst i biografije: Marica Vračević; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn, rumunski Teodor Ramjanc; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 60 str, ilustr, 22 cm. Emerik Feješ, Bajka o gradovima, katalog-monografija; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; prevod na francuski: Marijana Labus; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 116 str, ilustr, 30 cm. Emerik Feješ, Bajka o gradovima, bojanka, izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; biografija: Nina Krstić; grafička oprema: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; ilustr, 16 str, 30cm. Zavičajni mit Desanke Petrov Morar, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst, biografija, popis izložbi, bibliografija: Ivana Jovanović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 70 str, ilustr, 30 cm. Zavičajni mit Desanke Petrov Morar, katalog-bojanka; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina.; tekst, biografija: Ivana Jovanović; štampa: Grafostil, Kragujevac; 16 str, ilustr, 22 cm. Ermelinda de Almeida, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić, Nina Ljubomirović, Žaklin Finkelštajn; biografija, popis izložbi, bibliografija: Nina Ljubomirović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 70 str, ilustr, 30 cm. Joškina Šiljan - Ima li koga?, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić, Nina Ljubomirović; biografija, popis izložbi, bibliografija: Nina Ljubomirović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 79 str, ilustr, 30 cm. Umetnost i psihoterapija, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 12 str, ilustr, 22 cm. 17. Kolonija naivne i marginalne umetnosti, katalog, izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Ivana Jovanović; biografije, katalog: Nina Ljubomirović; prevod na engleski: Radmila Popović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 56 str, ilustr, 22 cm. Naivna i marginalna umetnost Srbije, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Kgdigitalpress, Kragujevac; presavijen list (8 strana), ilustr, 22 cm, novembar 2014. Naivna i marginalna umetnost Srbije, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Kgdigitalpress, Kragujevac; presavijen list (8 strana), ilustr, 22 cm, decembar 2014. Umetnost autsajdera u Srbiji, monografija; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; prevod na francuski: Vladimir Pavlović; prevod na nemački: Ivana Antić; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 155 str, ilustr, 30 cm. Umetnost autsajdera u Srbiji, katalog: izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 14 str, ilustr, 21 cm. Godišnja izložba radova nastavnika i saradnika Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu : [Grafički dizajn, Zidno slikarstvo, Unutrašnja arhitektura] : Univerzitetska galerija, 18.-24. septembar 2014. godine. Kragujevac: Univerzitet, 2014. 25 str., ilustr. [COBISS.SR-ID 520902549] ALEKSIĆ, Milan (umetnik), PAPIĆ, Vidan (umetnik). Kletve i klevete maslačak i sekire : izložba fotografija i eksponata nastalih tokom izrade monografije ˝Planinsko ostrvo Šumadije˝. Kragujevac: Univerzitet, 2014. 33 str., fotogr. [COBISS.SR-ID 520907413] 43. Festival dani komedije Jagodina 2014. : 20-27. mart 2014. godine : program. Jagodina: Festival Dani komedije, 2014. 31 str., fotogr. [COBISS.SR-ID 513192365] 43. Festival Dani komedije : repertoar i prateći program : Kulturni centar Jagodina, 20-27. mart [2014.]. Jagodina: Festival Dani komedije, 2014. 1 plakat. [COBISS.SR-ID 513558701] ALEKSIĆ, Milan (umetnik), PAPIĆ, Vidan (umetnik). Kletve i klevete maslačak i sekire : izložba fotografija i eksponata nastalih tokom izrade monografije ˝Planinsko ostrvo Šumadije˝. Kragujevac: Univerzitet, 2014. 33 str., fotogr. [COBISS.SR-ID 520907413] Catena mundi : srpska hronika na svetskim verigama. Knj. 1. 2. izd. Beograd: Catena mundi, 2014. 877 str., [6] presavijenih listova s tablama, ilustr. ISBN 978-86-6343-016-7. [COBISS.SR-ID 209091084] Catena mundi : srpska hronika na svetskim verigama. Knj. 1. 3. izd. Beograd: Catena mundi, 2014. 877 str., [6] presavijenih listova s tablama, ilustr. ISBN 978-86-6343-038-9. [COBISS.SR-ID 212274700] 2015 Joškina Šiljan, katalog; izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić, popis izložbi: Nina Ljubomirović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; presavijen list (12 strana), ilustr, 22 cm. Muzej naivne i marginalne umetnosti (Izložbena i izdavačka delatnost muzeja naivne i marginalne umetnosti 1960-2015), katalog: izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekstovi: Nina Krstić, Ivana Jovanović; popis izložbi i bibliografija: Ivana Jovanović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 110 str, ilustr, 30 cm. Sava Sekulić samouk, katalog: izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić; štampa: Grafostil, Kragujevac; 6 str, ilustr, 21 cm. Umetnost u duhovnom egzilu, monografija: izdavač: Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina; tekst: Nina Krstić,; popis izložbi i bibliografija: Ivana Jovanović; prevod na engleski: Radmila Paunović Štajn, nemački: Ivana Antić, francuski: Vladimir Pavlović; grafička oprema: Slobodan Štetić; fotografije: Slobodan Štetić, Bogdan Štetić, Klod Bornan, Pjer Batistolo, Olivije Lafli i Silvian Pite; štampa: Grafostil, Kragujevac; 250 str, ilustr, 30 cm. ŠTETIĆ, Slobodan (intervjuisana osoba), JOVANOVIĆ, Marija (osoba koja intervjuiše). Izučeni, izmaštani i kroz plakat dočarani Šekspir. Koraci, ISSN 0454-3556, 2015, god. 49, sv. 1/3, str. 175-179.http://issuu.com/nbkg/docs/koraci_2015_sveska_1-3?e=3549691/12959666. [COBISS.SR-ID 521163925] 44. Festival dani komedije Jagodina 2015. : 20-27. mart 2015. godine : program. Jagodina: Festival Dani komedije, 2015. 31 str., fotogr. [COBISS.SR-ID 513852845]