Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Оливера Цекић-Јовановић

Име, средње слово, презиме: Оливера, Д., Цекић-Јовановић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 17. 6. 1983. године
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе природе и друштва
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: o.cekicjovanovic@gmail.com
Консултације: уторак 12.00-13.00, петак 10.00-12.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Докторат 2015. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Методика наставе
Мастер рад 2009. Педагошки факултет, Јагодина, УН у Крагујевцу Методика наставе природе и друштва
Диплома 2006. Учитељски факултет у Јагодини, УН у Крагујевцу Професор разредне наставе

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум природе и друштва - ОАС Учитељ
 2. Дизајнирање тематског курикулума - ОАС Учитељ
 3. Креирање дидактичких материјала - ОАС Учитељ, ОАС ПВ, ОАС ДВ
 4. Савремена настава природе и друштва - МАС Учитељ
 5. Методика наставе - МАС Образовање професора предметне наставе
 6. Методички практикум - МАС Образовање професора предметне наставе

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Истраживачка настава природе и друштва - ДАС Методика наставе
 2. Савремени токови методике наставе природе и друштва - ДАС Методика наставе

Репрезентативне референце

 1. Cekić-Jovanović, O., Marković, S. (2021). Possibilities of University Teaching Enhancement - Integration of Methods and Approaches in Teaching Literature with Science and Social Studies. Teaching Innovations, 34 (1), 80–94. ISSN 2335-0806, doi: 10.5937/inovacije2101080C
 2. Cekić-Jovanović, O. (2020). Multimedijalna nastava prirode i društva, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina,115 strana. ISBN 978-86-7604-200-5.
 3. Cekić-Jovanović, O., Milanović, S. (2020). Uticaj integrativne nastave fizičkog vaspitanja i prirode i društva na kvalitet znanja učenika u oblasti prirodnih nauka. Inovacije u nastavi, 33 (3), 83–97. ISSN 2335-0806, doi: 10.5937/inovacije2003083C
 4. Kopas-Vukašinović, E., Mihajlović, A., Cekić-Jovanović, O. (2020). Teachers Attitudes About Integrated Approach in Teaching
 5. Savić, V., Cekić-Jovanović, O. and Shin, J. K. (2020). Empowering Teachers to Manage Change in the 21st Century, in Savić, V. & Cekić-Jovanović, O. (Ed.). Professional competences for teaching in the 21st century (249-278). Jagodina: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-194-7; UDK: 004.738.5:371.12/.13; DOI: 10.46793/pctja.19.249S
 6. Cekić-Jovanović, O., Stepić, G., Miletić, A. (2020). Future preschool teachers’ atitudes about 21st-century digital skills, Journal Plus Education, 27 (2), 276-303. ISSN 1842-077X; 2068–1151 (Online)
 7. Cekić-Jovanović, O., Đorđević, M., Đorđević, M. M. (2019). The Influence of the Flipped Classroom Model on the Development of Key Competencies of the Future Teachers, The New Educational Review, 56 (2), 271-282. ISSN 1732-6729; DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.22.
 8. Kopas-Vukašinović, E., Cekić-Jovanović, O., Golubović–Ilić, I.(2019). Teaching quality in higher education: prerequisites for its improvement, Journal Plus Education, 22 (1), 72-77. ISSN 1842-077X; 2068–1151 (Online)
 9. Savić, V. and Cekić-Jovanović, O. (2019) (Eds.). Professional Competences for Teaching in the 21st Century (pp. 542). Jagodina: Faculty of Education University of Kragujevac. ISBN 978-86-7604-194-7.
 10. Cekić-Jovanović, O., Đorđević, M. and Miletić, A. (2018). Possibility of improving educational activities at universities by applying integrative approach within multimedia programmed teaching, in Kopas-Vukašinović, E. and Lepičnik-Vodopivec, J. (Ed.), Innovative teaching models in the system of university education:opportunities, challenges and dilemmas (49-61). Koper (Slovenia): University of Primorska and Jagodina (Serbia): Faculty od Education, University of Kragujevac. ISBN 978-86-7604-173-2.

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. 2017-2019.–Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија).
2. 2018.–Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „НУМ магнетни сто“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој.
3. 2017.–Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „Ботаничка слагалица – парк Сретена Аџића“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој.
4. 2011-2012. сарадник на европском пројекту EU- FP7-FIBONACCI - br. 244684, са задужењем да оствари дисеминацију инквајери метода у настави наука у основним школама.
Усавршавања: Октобар, 2018. године: Учешће ма међународном програму размене "Отворени свет", у организацији Open World Leadership Centera, Амбасаде САД и Koнгресне библиотеке у Вашингтону. Тема програма: Higher Education Reform.
Област Интересовања: Образовна технологија и иновативни наставни системи
Чланства у организацијама: Шеф Катедре за дидактичко-методичке науке на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (од 2016. године и даље).
Члан НУМ тима Факултета педагошких наука за промоцију и популаризацију науке, уметности и математике кроз интегративни приступ.
Заменик руководиоца докторских студија Факултета педагошких наука од 2018. и даље
Члан Програмског одбора међународне конференције „Професионалне компетенције у образовању за 21.век“ . мај 2019.године
Остали подаци: Oрганизатор и реализатор квиза за студенте „Квиз знања у част Сретена Аџића“ (2018) и ученике основне школе „Игром кроз науку и уметност“ на Факултету педагошких наука у Јагодини, циљ популаризација интегративног приступа настави, 2017. год.
Oрганизатор и реализатор „Дана науке“ на Педагошком факултету у Јагодини (2015, 2016, 2017)
Вођа тима Факултета педагошких наука на Ноћи истраживача 2015, манифестацији међународног карактера финансирана од стране Европске комисије кроз пројекат одобрен у оквиру програма Хоризонт2020, потпрограм Марија Склодовска Кири.