Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Оливера Цекић-Јовановић

Име, средње слово, презиме: Оливера, Д., Цекић-Јовановић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 17.6.1983. године
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе природе и друштва
Катедра: Дидактичко-методичке науке
Кабинет: Лабораторија за природне науке
Телефон:
е-mail: o.cekicjovanovic@gmail.com
Консултације: Среда 12.00-13.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Докторат 2015. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Методика наставе
Мастер рад 2009. Педагошки факултет, Јагодина, УН у Крагујевцу Методика наставе природе и друштва
Диплома 2006. Учитељски факултет у Јагодини, УН у Крагујевцу Професор разредне наставе

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум природе и друштва - ОАС Учитељ
 2. Дизајнирање тематског курикулума - ОАС Учитељ
 3. Креирање дидактичких материјала - ОАС Учитељ, ОАС ПВ, ОАС ДВ
 4. Савремена настава природе и друштва - МАС Учитељ
 5. Методички практикум – МАС Професор предметне наставе

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени приступи настави природе и друштва
 2. Развијање наставног курикулума природе и друштва
 3. Моделовање наставе природе и друштва
 4. Теоријско-методолошки проблеми методике наставе природе и друштва
 5. Израда пројекта дисертације у области методике наставе природе и друштва

Репрезентативне референце

 1. Миловановић, А., Цекић-Јовановић, О., Ристановић, Д. (2022). Предности примене модела изокренуте учионице у настави природе и друштва. Иновације у настави, 35 (3), 44-62. (М23)
 2. Cekić-Jovanović, O., Marković, S. (2021). Possibilities of University Teaching Enhancement - Integration of Methods and Approaches in Teaching Literature with Science and Social Studies. Teaching Innovations, 34 (1), 80–94. (М23)
 3. Cekić-Jovanović, O., Milanović, S. (2020). Uticaj integrativne nastave fizičkog vaspitanja i prirode i društva na kvalitet znanja učenika u oblasti prirodnih nauka. Inovacije u nastavi, 33 (3), 83–97. (М24)
 4. Kopas-Vukašinović, E., Mihajlović, A., Cekić-Jovanović, O. (2020). Teachers Attitudes about Integrated Approach in Teaching. Pedagogy, 92 (6), 858 – 871. (Erih+)
 5. Цекић-Јовановић, О. (2020). Мултимедијална настава природе и друштва, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,115 страна. ISBN 978-86-7604-200-5 (М42)
 6. Cekić-Jovanović, O., Đorđević, M., Đorđević, M. M. (2019). The Influence of the Flipped Classroom Model on the Development of Key Competencies of the Future Teachers, The New Educational Review, 56 (2), 271-282. (Erih+)
 7. Николић, С., Цекић-Јовановић, О., Милетић, А. (2021). Искуства учитеља у примени хибридног модела изокренута учионица у настави природе и друштва током пандемије. Узданица, 18 (2), 187–204. (М51)
 8. Cekić-Jovanović, O., Gajić, N. (2022). Attitudes of Primary School Teachers About the Importance, Place and Role of Modern Technology and Mathematics in Steam Education. Uzdanica, 19, 183-197. (М51)
 9. Cekić-Jovanović, O. and Shin, J. K. (2020). Empowering Teachers to Manage Change in the 21st Century, in Savić, V. & Cekić-Jovanović, O. (Ed.). Professional competences for teaching in the 21st century (249-278). Jagodina: Faculty of Education.
 10. Cekić-Jovanović, O., Stepić, G., Miletić, A. (2020). Future preschool teachers’ atitudes about 21st-century digital skills, Journal Plus Education, 27 (2), 276-303.

Остале активности

Учешће на пројектима: 2022-2023 – Еразмус+ пројекат Out and About - Developing Functional Knowledge through Outdoor Learning, број 2021-1-RS01-KA220-SCH-000030287. (Координатор)

2022-2023 – Пројекат промоције науке Суперхероји и моћна наука 2022 – Центар за промоцију науке Републике Србије. (члан тима)

2021-2022 - Пројекат промоције науке Суперхероји и моћна наука 2021 – Центар за промоцију науке Републике Србије. (Координатор)

2021-2023. – Билатерални пројекат Кризе, изазови и савремени образовни систем који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Филозофски факултет, Универзитет Црне Горе. (члан тима)

2021-2022. – Интеринституционални пројекат Професионалне кометенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања који реализују Факултет педагошких наука Унивезитета у Крагујевцу, Јагодина, и Педагошки факултет у Врању, Универзитета у Нишу. (члан тима)

2019 – 2020 – Пројекат промоције науке Суперхероји и моћна наука – Центар за промоцију науке Републике Србије. (Координатор)

2018.– Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „Природни спектар“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој. (коаутор)

2017-2019.–Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија). (члан тима)

2018.–Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „НУМ магнетни сто“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој. (коаутор)

2017.–Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „Ботаничка слагалица – парк Сретена Аџића“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој. (аутор)

2011-2012. сарадник на европском пројекту EU- FP7-FIBONACCI - br. 244684, са задужењем да оствари дисеминацију инквајери метода у настави наука у основним школама. (члан тима)

Усавршавања: Октобар, 2018. године: Учешће ма међународном програму размене "Отворени свет", у организацији Open World Leadership Centera, Амбасаде САД и Koнгресне библиотеке у Вашингтону. Тема програма: Higher Education Reform.

Две наставничке мобилности у оквиру CEEPUS мреже током 2022. и 2023. године.
Област Интересовања: Савремени наставни модели, Хибридна настава природе и друштва, СТЕАМ образовни концепт, Интегративна настава, Савремена образовна технологија у настави природе и друштва.
Чланства у организацијама: - Члан Центра за промоцију науке Факултета педагошких наука.
- Члан Центра за издавачку делатност Факултета педагошких наука.
- Сарадник Института за модерно образовање.
Остали подаци: - Продекан за научно истраживачки рад и издавачку делатност Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (2021. и даље)
- Шеф Катедре за дидактичко-методичке науке на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (2016 - 2021).
- Заменик руководиоца докторских студија Факултета педагошких наука од 2018. до 2022.