Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Оливера Цекић-Јовановић

Оливера, Д., Цекић-Јовановић
Име, средње слово, презиме: Оливера, Д., Цекић-Јовановић
Звање: Доцент
Датум рођења: 17. 6. 1983. године
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе природе и друштва
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: o.cekicjovanovic@gmail.com
Консултације: Петак 10:00 – 12:00, Уторак 10:00 – 12:00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Докторат 2015. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Методика наставе
Мастер рад 2009. Педагошки факултет, Јагодина, УН у Крагујевцу Методика наставе природе и друштва
Диплома 2006. Учитељски факултет у Јагодини, УН у Крагујевцу Професор разредне наставе

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе природе и друштва
 2. Методички практикум природе и друштва
 3. Методика наставе (МАС Образовање професора предметне наставе)
 4. Методички практикум (МАС Образовање професора предметне наставе)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени токови методике наставе природе и друштва (ДАС Методика наставе)
 2. Истраживачка настава природе и друштва (ДАС Методика наставе)

Репрезентативне референце

 1. Kopas-Vukašinović, E., Cekić-Jovanović, O., Golubović – Ilić, I.(2019). Teaching Quality in Higher Education: Prerequisites for its Improvement, Journal Plus Education. Vol 22, No 1, 72-77. https://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/article/view/1231
 2. Cekić-Jovanović, O., Đorđević, M., Miletić,A. (2018). Possibility of improving educational activities at universities by applying integrative approach within multimedia programmed teaching, in Kopas-Vukašinović, E. and J. Lepičnik-Vodopivec (edit.), Innovative teaching models in the system of university education:opportunities, challenges and dilemmas (49-61). Koper (Slovenia): University of Primorska and Jagodina (Serbia): Faculty od Eucation, University of Kragujevac. ISBN 9788676041732
 3. Цекић-Јовановић, О., Михајловић, А. (2018). Интегративни приступ у педагошко-методичким идејама Сретена М. Аџића, Узданица, XV/2, 95-107. UDK 371.311.5 37.08 37.018.53(497.11). UDC 81 82 7.01 37.01 ISSN 1451-673Х
 4. Kopas-Vukašinović, E., Golubović – Ilić, I. , Cekić- Jovanović, O. (2017). Project Planning of Joint Activities as Possibility for Improving the Quality of International University Cooperation. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu (Perspectives of Internationalisation and Quality in Higher Education, ur. Rutar S., Čotar-Konrad, S., Štemberger, T., Bratož, S., Založba Univerze na Primorskem, Koper, 155- 170.
 5. Цекић-Јовановић, О. (2016): Квалитет знања ученика као показатељ квалитета наставе природе и друштва, Узданица, 13, 2, 31-44. UDK: 371.3::3/5 37.064.2 UDC 81 82 7.01 37.01 ISSN 1451-673X
 6. Цекић-Јовановић, О., Ристановић, Д. и В. Банђур (2014): Образовно-рачунарски софтвер у функцији осавремењавања курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 2, 259-274.UDK: 371.3::3/5; ISSN: 0547-3330
 7. Цекић-Јовановић, О., Голубовић-Илић, И. и Јаковљевић, А. (2014): Meтодички поступци за реализацију уводног дела часа, Педагогија, 69, 1, 82-97. UDK-371.331 UDK-37 ISSN 0031-3807
 8. Цекић-Јовановић, О., Јаковљевић, А. и Голубовић-Илић, И. (2013): Значај и ефекти примене Power Point презентација у настави - ставови учитеља, Педагогија, 1, 101-109. UDK: 316.644:371.694;004.42POWERPOINT UDK-37 ISSN 0031-3807
 9. Цекић-Јовановић, О. (2012): Утицај примене образовно рачунарског софтвера на квалитет ученичких знања природе и друштва, Педагогија, 3, 387-399. UDK:371.3::3/5]:004 UDK-37 ISSN 0031-3807
 10. Ристановић, Д., Голубовић Илић, И. и Цекић-Јовановић, О. (2012): Културни диверзитет као компонента курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 3, 408-415.UDK: 371.3::3/5; ISSN: 0547-3330

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. 2017-2019.–Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија).
2. 2018.–Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „НУМ магнетни сто“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој.
3. 2017.–Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „Ботаничка слагалица – парк Сретена Аџића“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој.
4. 2011-2012. сарадник на европском пројекту EU- FP7-FIBONACCI - br. 244684, са задужењем да оствари дисеминацију инквајери метода у настави наука у основним школама.
Усавршавања: Октобар, 2018. године: Учешће ма међународном програму размене "Отворени свет", у организацији Open World Leadership Centera, Амбасаде САД и Koнгресне библиотеке у Вашингтону. Тема програма: Higher Education Reform.
Област Интересовања: Образовна технологија и иновативни наставни системи
Чланства у организацијама: Шеф Катедре за дидактичко-методичке науке на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (од 2016. године и даље).
Члан НУМ тима Факултета педагошких наука за промоцију и популаризацију науке, уметности и математике кроз интегративни приступ.
Заменик руководиоца докторских студија Факултета педагошких наука од 2018. и даље
Члан Програмског одбора међународне конференције „Професионалне компетенције у образовању за 21.век“ . мај 2019.године
Остали подаци: Oрганизатор и реализатор квиза за студенте „Квиз знања у част Сретена Аџића“ (2018) и ученике основне школе „Игром кроз науку и уметност“ на Факултету педагошких наука у Јагодини, циљ популаризација интегративног приступа настави, 2017. год.
Oрганизатор и реализатор „Дана науке“ на Педагошком факултету у Јагодини (2015, 2016, 2017)
Вођа тима Факултета педагошких наука на Ноћи истраживача 2015, манифестацији међународног карактера финансирана од стране Европске комисије кроз пројекат одобрен у оквиру програма Хоризонт2020, потпрограм Марија Склодовска Кири.