Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ненад Вуловић

Име, средње слово, презиме: Ненад, Р. Вуловић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 12.07.1979.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе математике
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон: 035/223805
е-mail: vlnenad@gmail.com
Консултације: Четвртак 11.00-12.00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Докторат 2011. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Магистратура 2009. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Методика наставе математике
Диплома 2004. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Математика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум математике, ОАС, смер Учитељ
 2. Додатна настава математике, ОАС, смер Учитељ
 3. Методика развоја почетних математичких појмова, ОАС, смер Васпитач у предшколским установама
 4. Дидактичка средства у развиијању почетних математичких појмова, ОАС, смер Васпитач у предшколским установама
 5. Математичко моделовање реалног окружења, ОАС, смер Васпитач у предшколским установама
 6. Математика кроз игру и забаву, МАС, смер Васпитач у предшколским установама
 7. Креативност у формирању математичких појмова, МАС, смер Васпитач у предшколским установама

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Чутура, И. & Вуловић, Н. (2016): Формулисање текстуалних задатака на основу математичког израза у четвртом разреду основне школе, Зборник Института за педагошка истраживања, год. 48, бр. 1, стр. 106-126, Београд: Институт за педагошка истраживања, ISSN 0579-6431
 2. Вуловић, Н. (2016): Припрема ученика за математичка такмичења у разредној и предметној настави, Узданица, год. XIII, бр. 1, стр. 71-86, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ISSN 1451-673X
 3. Вуловић, Н. (2015): Хоризонтална повезаност наставе математике са наставом других предмета у петом разреду основне школе, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 121 страна, ISBN: 978-86-7604-119-0
 4. Вуловић, Н. & Миликић, М. (2015): Национални оквир исхода математичких такмичења ученика четвртог разреда, Методички аспекти наставе математике III, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, стр. 119-129, ISBN 978-86-7604-141-1
 5. Чутура, И. & Вуловић, Н. (2013): Савремена култура и реалност у креирању математичких проблема, у Настава и учење – Квалитет васпитно-образовног процеса, ур. Николић, Р., Ужице: Учитељски факултет, стр. 483-490, ISBN: 978-86-6191-015-9
 6. Вуловић, Н. & Поповић, Б. (2012): Оспособљеност учитеља за геометријске садржаје у додатној настави математике, Узданица, год. IX, бр. 2, стр. 87-94, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ISSN 1451-673X
 7. Вуловић, Н. (2012): Активно учење и диференцијација геометријских садржаја у почетној настави математике, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 263 стране, ISBN 978-86-7604-090-2
 8. Вуловић, Н. (2011): Дидактичке игре у почетној настави математике, Узданица, год. VIII, бр. 1, стр. 71-79, Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, ISSN 1451-673X
 9. Вуловић, Н. (2011): Диференцијација геометријских садржаја и активно учење у почетној настави математике, Настава и васпитање, год. 60, бр. 3, стр. 529-539, Београд: Савез педагошких друштава Србије, ISSN 0547-3330
 10. Вуловић, Н. & Егерић, М. (2010): Диференцирана настава у свакодневној наставној пракси, Узданица, год. VII, бр. 2, стр. 119-137, Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, ISSN 1451-673X

Остале активности

Учешће на пројектима: 1) COMENIUS Multilateral project „Improving educational effectiveness of primary schools“, 2013-2016 2) MASTS 511170-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR Master programme for Subject Teachers in Serbia; 3) 2010 – 2013: TEMPUS IV-159048-JPCR, Modernizing Teacher Education in a European Perspective 4) JP 159074-2009 Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro; 5) Програм за популаризацију науке „Подстицање радозналости за проучавање природних феномена: од експеримента до софтвера“, Министарство за науку и технолошки развој 6) 2007 – 2009: TEMPUS JEP41074 RS: Curriculum Reform in Teacher Education
Усавршавања: 1) Висока школа „Етваш Јожеф“, Баја, Мађарска (април 2017.) 2) Државни испитни центар Словеније, Љубљана, Словенија (фебруар 2014.) 3) Универзитет у Минстеру, Немачка (септембар 2012.) 4) Педагошки факултет, Љубљана, Словенија (новембар 2011.) 5) Католички универзитет у Лувени, Белгија (април, 2011.) 6) Педагошки факултет, Копер, Словенија (мај, 2008.) 7) Педагошки факултет, Љубљана, Словенија (новембар 2005.) 8) Математички лицеју – центар за додатно математичко образовање, Барнаул, Алтајски крај, Сибир, Русија, (август 2005.) 9) University of Aleppo, Faculty of science, Department for mathematics and computer science, Syria, (јун/јул/август 2001.).
Област Интересовања: Методика наставе математике
Чланства у организацијама: Чланство у Друштву математичара Србије
Остали подаци: 1) Продекан за финансије на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (од 2014. године и даље); 2) Члан Савета Универзитета у Крагујевцу (од 2013. године и даље); 3) Члан и потпредседник Државне комисије за такмичења из математике ученика ОШ (од 2007. и даље); 4) Лидер екипе Србије на Јуниорским балканским математичким олимпијадама (од 2012. године и даље); 5) Члан редакције и технички уредник Математичког листа (од 2008. и даље); 6) Члан и секретар Управног одбора Друштва математичара Србије (од 2006. године и даље) 7) Председник Комисије за полагање испита за лиценцу наставника и васпитача (математика), Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 8) Објавио тридесет уџбеника, збирки и приружника од 1. до 8. разреда основне школе који су акредитовани од стране Министарства, а већина је преведена на неколико језика.