Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika (36 ESPB)


 Konkurs – Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Narednii ispitni rok je u martu. Prijava ispita je od 1. marta do 6. marta 2023. godine.


 Raspored ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2023.


Obaveštenje o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za školsku 2022/2023. godinu


VAŽNO OBAVEŠTENjE 

Poštovane kolege,
Prijava ispita, za sve ispitne rokove u 2022. godini, traje od 1. do 5. u mesecu. Vaše prijave potrebno je dostaviti SKENIRANO a ne FOTOGRAFISANO na email adresu ppm@pefja.kg.ac.rs
Ispitne prijave koje budu pristigle nakon predviđenog termina za prijavu ispita, neće biti prihvaćene!

S poštovanjem,
Ilija Petrović s.r.


UPUTSTVO ZA PRIJAVU ISPITA:

  • Popunjen Obrazac za prijavu ispita 1 i dokaz o uplati poslati SKENIRANO na mejl adresu ppm@pefja.kg.ac.rs u terminu za prijavu ispita.

Obrazac za prijavu ispita 1


e-mail adrese profesora 

Kontakt osobe:

Dušan Ristanović, koordinator
dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs

Ilija Petrović, administrativni radnik na programu PPM
ilija.petrovic@pefja.kg.ac.rs

Zvanična adresa PPM programa
ppm@pefja.kg.ac.rs


Prijavni list
Odluka Fakulteta
Odluka Senata Univerziteta
 Odluka Senata – izmena Programa PPM
 Program PPM
Dopuna Programa PPM
Odluka Senata Univerziteta
Odluka o izmeni Liste predmeta
Lista predmeta

CENOVNIK


Žiro račun Fakulteta: 840-1292666-93, poziv na broj: PPM,
Korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina