Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Kratki programi studija


 KONAČNA RANG LISTA


OBAVEŠTENjE O UPISU NA KRATKE PROGRAME STUDIJA

Prijava za kratke programe studija (Dadilja, Rukovodilac tima, Mentor za školsko učenje, Asistent za engleski jezik, Gerontološki družbenik) od 1. oktobra-24. oktobra 2023. god.

Prijemni 25. oktobra (intervju), upis 27. oktobra 2023.

Prijave se mogu doneti lično, slati poštom, odnosno imejlom na imejl adresu ilija.petrovic@pefja.kg.ac.rs.

Konkurs

Nastava na kratkim programima počinje 30. oktobra, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na sajtu Fakulteta.


 Raspored ispita u JULSKOM ispitnom roku 2023.


Raspored časova za jesenji semestar 2023/24.


Konačna rang lista za upis na kratke programe studija


KONKURS ZA UPIS NA KRATKE PROGRAME STUDIJA


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, od školske 2022/23. godine, organizuje upis na Kratke programe studija, koje akredituje Nacionalni savet za obrazovanje. Cilj uvođenja KP u obrazovni sistem Republike Srbije jeste da se u kratkom vremenskom periodu omogući efektno i efikasno obrazovanje i obuka stručnjaka za konkretan posao na osnovu iskazane potrebe poslodavca. Kratki programi studija treba da osposobe polaznike za zanimanja koja su potrebna poslodavcima u privatnom i državnom sektoru, a za koje trenutno nema adekvatne edukacije.

U ponudi je pet kratkih programa studija:

DADILjA

RUKOVODILAC TIMA

MENTOR ZA ŠKOLSKO UČENjE

GERONTOLOŠKI DRUŽBENIK

ASISTENT ZA UČENjE ENGLESKOG JEZIKA


Rešenja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje o usvajanju kratkih programa studija:

Dadilja
Rukovodilac tima
Mentor za školsko učenje
Gerontološki družbenik
Asistent za učenje engleskog jezika


Kratki program studija traje 4 meseca;

Uslov za upis na kratki program studija je završena najmanje srednja škola;

Polaznik po završetku kratkog programa dobija akreditovani sertifikat, kao potvrdu da je obučen za određeni posao;

Nastava na kratkim programima odvija se on line.