Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Kratki programi studija


Raspored časova za prolećni semestar 2022/23.


Konačna rang lista za upis na kratke programe studija


KONKURS ZA UPIS NA KRATKE PROGRAME STUDIJA


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, od školske 2022/23. godine, organizuje upis na Kratke programe studija, koje akredituje Nacionalni savet za obrazovanje. Cilj uvođenja KP u obrazovni sistem Republike Srbije jeste da se u kratkom vremenskom periodu omogući efektno i efikasno obrazovanje i obuka stručnjaka za konkretan posao na osnovu iskazane potrebe poslodavca. Kratki programi studija treba da osposobe polaznike za zanimanja koja su potrebna poslodavcima u privatnom i državnom sektoru, a za koje trenutno nema adekvatne edukacije.

U ponudi je pet kratkih programa studija:

DADILjA

RUKOVODILAC TIMA

MENTOR ZA ŠKOLSKO UČENjE

GERONTOLOŠKI DRUŽBENIK

ASISTENT ZA UČENjE ENGLESKOG JEZIKA


Kratki program studija traje 4 meseca;

Uslov za upis na kratki program studija je završena najmanje srednja škola;

Polaznik po završetku kratkog programa dobija akreditovani sertifikat, kao potvrdu da je obučen za određeni posao;

Nastava na kratkim programima odvija se on line.