Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Centar za izdavačku delatnost


CILjEVI CENTRA

  • Unapređivanje kvaliteta organizacije izdavačke delatnosti Fakulteta (ocenjivanja i odobravanja za štampanje rukopisa nastavnih, naučnih, stručnih, informativnih i drugih publikacija).
  • Razvijanje sistema za kvalitetno i transparentno promovisanje publikacija Fakulteta, u vaspitno-obrazovnim institucijama u zemlji i šire, čime će se doprineti afirmaciji i daljem razvoju Fakulteta.
  • Razvijanje saradnje sa drugim izdavačima i centrima za izdavačku delatnost i iznalaženje mogućnosti za zajedničku pripremu publikacija.
  • Stvaranje povoljnih uslova za izdavanje i prodaju publikacija.
  • Ostvarivanje uslova za kontinuiranu razmenu publikacija u zemlji i inostranstvu.
  • Poboljšanje kvaliteta nastave i unapređenje procesa obrazovanja na Fakultetu kvalitetnom udžbeničkom i drugom literaturom.

 

DELATNOST CENTRA

  • Izdavanje nastavnih, naučnih, stručnih, informativnih i elektronskih publikacija koje doprinose unapređivanju nastavno-naučnog rada na Fakultetu.
  • Pripremanje i donošenje godišnjeg plana izdavačke delatnosti Fakulteta.
  • Skladištenje, distribucija i prodaja fakultetskih publikacija.
  • Medijsko predstavljanje publikacija.

 

V. d. rukovodioca Centra za izdavačku delatnost

dr Milan Milikić

 

Izdavački savet

Prof. dr Violeta Jovanović
Prof. dr Olivera Cekić-Jovanović
Prof. dr Nenad Vulović
Doc. dr Mia Arsenijević
Doc. dr Jelena Spasić
Ass. Milan Komnenović
Ass. Suzana Đorđević

 

Kontakt

Fakultet pedagoških nauka
Milana Mijalkovića 14
35000 Jagodina
cid.pefja@gmail.com
+381 35 223 805