Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Centar za izdavačku delatnost


CILjEVI CENTRA

  • Unapređivanje kvaliteta organizacije izdavačke delatnosti Fakulteta (ocenjivanja i odobravanja za štampanje rukopisa nastavnih, naučnih, stručnih, informativnih i drugih publikacija).
  • Razvijanje sistema za kvalitetno i transparentno promovisanje publikacija Fakulteta, u vaspitno-obrazovnim institucijama u zemlji i šire, čime će se doprineti afirmaciji i daljem razvoju Fakulteta.
  • Razvijanje saradnje sa drugim izdavačima i centrima za izdavačku delatnost i iznalaženje mogućnosti za zajedničku pripremu publikacija.
  • Stvaranje povoljnih uslova za izdavanje i prodaju publikacija.
  • Ostvarivanje uslova za kontinuiranu razmenu publikacija u zemlji i inostranstvu.
  • Poboljšanje kvaliteta nastave i unapređenje procesa obrazovanja na Fakultetu kvalitetnom udžbeničkom i drugom literaturom.

 

DELATNOST CENTRA

  • Izdavanje nastavnih, naučnih, stručnih, informativnih i elektronskih publikacija koje doprinose unapređivanju nastavno-naučnog rada na Fakultetu.
  • Pripremanje i donošenje godišnjeg plana izdavačke delatnosti Fakulteta.
  • Skladištenje, distribucija i prodaja fakultetskih publikacija.
  • Medijsko predstavljanje publikacija.

 

Rukovodilac Centra za izdavačku delatnost

Doc. dr Maja Dimitrijević

 

Izdavački savet

Prof. dr Violeta Jovanović
Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović
Prof. dr Ilijana Čutura
Prof. dr Nenad Vulović
Doc. mr Jelena Grkić Ginić
Doc. dr Marija Stanojević Veselinović
Doc. dr Bojana Dimitrijević
Ass. Suzana Đorđević

 

Kontakt

Fakultet pedagoških nauka
Milana Mijalkovića 14
35000 Jagodina
cid.pefja@gmail.com
+381 35 223 805