Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Центар за издавачку делатност


ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА

  • Унапређивање квалитета организације издавачке делатности Факултета (оцењивања и одобравања за штампање рукописа наставних, научних, стручних, информативних и других публикација).
  • Развијање система за квалитетно и транспарентно промовисање публикација Факултета, у васпитно-образовним институцијама у земљи и шире, чиме ће се допринети афирмацији и даљем развоју Факултета.
  • Развијање сарадње са другим издавачима и центрима за издавачку делатност и изналажење могућности за заједничку припрему публикација.
  • Стварање повољних услова за издавање и продају публикација.
  • Остваривање услова за континуирану размену публикација у земљи и иностранству.
  • Побољшање квалитета наставе и унапређење процеса образовања на Факултету квалитетном уџбеничком и другом литературом.

 

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА

  • Издавање наставних, научних, стручних, информативних и електронских публикација које доприносе унапређивању наставно-научног рада на Факултету.
  • Припремање и доношење годишњег плана издавачке делатности Факултета.
  • Складиштење, дистрибуција и продаја факултетских публикација.
  • Медијско представљање публикација.

 

В. д. руководиоца Центра за издавачку делатност

др Милан Миликић

 

Издавачки савет

Проф. др Виолета Јовановић
Проф. др Оливера Цекић-Јовановић
Проф. др Ненад Вуловић
Доц. др Миа Арсенијевић
Доц. др Јелена Спасић
Асс. Милан Комненовић
Асс. Сузана Ђорђевић

 

Контакт

Факултет педагошких наука
Милана Мијалковића 14
35000 Јагодина
cid.pefja@gmail.com
+381 35 223 805