Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2020.


 


ЦЕО БРОЈ

 Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2020.


 

ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

 

Зорана З. Опачић, ПОСЛЕ „ВЕЛИКОГ ПРАСКА” – МЕСТО И ЗНАЧАЈ ЈОВАНА ЉУШТАНОВИЋА У ПРОУЧАВАЊУ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ

Тиодор Р. Росић, ТАЈНА ПРИЧЕ – ПОЕТИЧКИ ОСВРТ

Снежана З. Шаранчић Чутура, КРАТКИ УСМЕНОПОЕТСКИ ОБЛИЦИ У ПРОЗИ ЗА ДЕЦУ ТИОДОРА РОСИЋА

Миомир З. Милинковић, ПАРАБОЛИЧНИ МОДЕЛ ПРИЧЕ У СРЕЋНОМ СИРОМАХУ ТИОДОРА РОСИЋА

Бранко С. Ристић, МИТОЛОШКИ И ХРИШЋАНСКИ МОТИВИ У РОМАН-БАЈЦИ БИСЕРНИ ГРАД ТИОДОРА РОСИЋА

Бојана Б. Удовичић, Веселин Р. Булатовић, МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП РОМАН-БАЈЦИ ЗЛАТНА ГОРА ТИОДОРА РОСИЋА

Милутин Б. Ђуричковић, АНТОЛОГИЧАРСКИ И ПРИРЕЂИВАЧКИ РАД ЗА ДЕЦУ ТИОДОРА РОСИЋА

Снежана П. Перишић, СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА ТИОДОРА РОСИЋА

Милош М. Ковачевић, БАСНОВИТА ПОЕМА ЗА ДЈЕЦУ МИЛИЦЕ БАКРАЧ

Марина В. Кебара, ЈЕЗИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ АНОМАЛИЈЕ КАО СТИЛСКИ ПОСТУПАК У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ ЉУБИВОЈА РШУМОВИЋА

Јелена Љ. Спасић, ЈЕЗИЧКО-МИСАОНЕ ИГРЕ У ЗМАЈЕВОМ НЕВЕНУ

Јулијана С. Деспотовић, СТИЛСКО-ЈЕЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЕТСКИХ РОМАНА МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА

Ненад Р. Кебара, КЊИЖЕВНИ ИДИОМ МАЛОГ РОМАНА О ДЕЧАЦИМА У БРАЋИ КАРАМАЗОВИМА

Ивана В. Ђурић Пауновић, Владислава С. Гордић Петковић, РОДНЕ ПРЕДСТАВЕ И НАРАТИВНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ: КРИЗА ОДРАСТАЊА КАО ТЕМАТСКИ И МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

Душица М. Потић, КАРНЕВАЛИЗАЦИЈА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ – ГОЗБЕНЕ СЛИКЕ И ЊИХОВ СМИСАО

Смиљка Ј. Наумовић, МИТСКА И САВРЕМЕНА СТВАРНОСТ У РОМАНУ МАЛИ ПРИНЦ А. С. ЕГЗИПЕРИЈА

Страхиња Д. Полић, РЕТОРИКА ПРОЗЕ У ЗБИРЦИ ДЕВЕТАЦИ БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА

Jeлена Д. Стошић Јовић, МОТИВИ У БАЈКАМА ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ НА РАСКРШЋУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ЕТНОМИТОЛОШКОГ И САВРЕМЕНОГ КОНЦЕПТА

Зона В. Мркаљ, ЗНАЧАЈ КОРЕЛАТИВНОГ ПРИСТУПА У НОВИМ ПРОГРАМИМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА КЊИЖЕВНОСТИ

Милан Д. Вурдеља, НАРАТИВИЗАЦИЈА ФОРМАТИВНОГ ИСКУСТВА У ВЕЛИКОМ ДВОРИШТУ СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА

Дијана Љ. Вучковић, ПРЕПРИЧАВАЊЕ СА ИЗМЈЕНОМ ЗАВРШЕТКА ПРИЧЕ НА ПРИМЈЕРУ АНДЕРСЕНОВЕ БАЈКЕ МАЛА СИРЕНА

Оливера В. Урошев Палалић, КОРЕЛАЦИЈА РОМАНА ИГОРА КОЛАРОВА  АГИ И ЕМА И ИСТОИМЕНОГ ФИЛМА

Ружица Д. Јовановић, „НЕМАЊА” МИХАИЛА СРЕТЕНОВИЋА – АКТУЕЛНЕ ВАСПИТНЕ ПОРУКЕ У ДРАМСКОМ ТЕКСТУ С ПОЧЕТКА XX ВЕКА

Марија С. Раковић, ПРИМЕНА МАЛИХ КЊИЖЕВНИХ ЖАНРОВА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ

Андријана Ж. Милетић, Ирена Б. Голубовић-Илић, Оливера Д. Цекић-Јовановић, КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ У ИНТЕГРИСАНОЈ НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Биљана С. Солеша, КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У ПРОЈЕКТНОЈ НАСТАВИ

Шејла И. Кадрибашић, ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ АСПЕКТ ЕТНОПЕДАГОГИЈЕ У НАСТАВИ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Маја М. Димитријевић, Бранко А. Илић, ТЕОРИЈСКИ И ИЗВОЂАЧКИ АСПЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ