Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2020.


 


CEO BROJ

 Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2020.


 

POJEDINAČNI TEKSTOVI

 

Zorana Z. Opačić, POSLE „VELIKOG PRASKA” – MESTO I ZNAČAJ JOVANA LjUŠTANOVIĆA U PROUČAVANjU KNjIŽEVNOSTI ZA DECU

Tiodor R. Rosić, TAJNA PRIČE – POETIČKI OSVRT

Snežana Z. Šarančić Čutura, KRATKI USMENOPOETSKI OBLICI U PROZI ZA DECU TIODORA ROSIĆA

Miomir Z. Milinković, PARABOLIČNI MODEL PRIČE U SREĆNOM SIROMAHU TIODORA ROSIĆA

Branko S. Ristić, MITOLOŠKI I HRIŠĆANSKI MOTIVI U ROMAN-BAJCI BISERNI GRAD TIODORA ROSIĆA

Bojana B. Udovičić, Veselin R. Bulatović, METODIČKI PRISTUP ROMAN-BAJCI ZLATNA GORA TIODORA ROSIĆA

Milutin B. Đuričković, ANTOLOGIČARSKI I PRIREĐIVAČKI RAD ZA DECU TIODORA ROSIĆA

Snežana P. Perišić, SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA TIODORA ROSIĆA

Miloš M. Kovačević, BASNOVITA POEMA ZA DJECU MILICE BAKRAČ

Marina V. Kebara, JEZIČKO-SEMANTIČKE ANOMALIJE KAO STILSKI POSTUPAK U KNjIŽEVNOSTI ZA DECU LjUBIVOJA RŠUMOVIĆA

Jelena Lj. Spasić, JEZIČKO-MISAONE IGRE U ZMAJEVOM NEVENU

Julijana S. Despotović, STILSKO-JEZIČKE KARAKTERISTIKE POETSKIH ROMANA MILOVANA DANOJLIĆA

Nenad R. Kebara, KNjIŽEVNI IDIOM MALOG ROMANA O DEČACIMA U BRAĆI KARAMAZOVIMA

Ivana V. Đurić Paunović, Vladislava S. Gordić Petković, RODNE PREDSTAVE I NARATIVNE PERSPEKTIVE: KRIZA ODRASTANjA KAO TEMATSKI I METODOLOŠKI IZAZOV U NASTAVI KNjIŽEVNOSTI ZA DECU I OMLADINU

Dušica M. Potić, KARNEVALIZACIJA KNjIŽEVNOSTI ZA DECU – GOZBENE SLIKE I NjIHOV SMISAO

Smiljka J. Naumović, MITSKA I SAVREMENA STVARNOST U ROMANU MALI PRINC A. S. EGZIPERIJA

Strahinja D. Polić, RETORIKA PROZE U ZBIRCI DEVETACI BRANKA V. RADIČEVIĆA

Jelena D. Stošić Jović, MOTIVI U BAJKAMA GROZDANE OLUJIĆ NA RASKRŠĆU TRADICIONALNOG ETNOMITOLOŠKOG I SAVREMENOG KONCEPTA

Zona V. Mrkalj, ZNAČAJ KORELATIVNOG PRISTUPA U NOVIM PROGRAMIMA NASTAVE I UČENjA KNjIŽEVNOSTI

Milan D. Vurdelja, NARATIVIZACIJA FORMATIVNOG ISKUSTVA U VELIKOM DVORIŠTU STEVANA RAIČKOVIĆA

Dijana Lj. Vučković, PREPRIČAVANjE SA IZMJENOM ZAVRŠETKA PRIČE NA PRIMJERU ANDERSENOVE BAJKE MALA SIRENA

Olivera V. Urošev Palalić, KORELACIJA ROMANA IGORA KOLAROVA  AGI I EMA I ISTOIMENOG FILMA

Ružica D. Jovanović, „NEMANjA” MIHAILA SRETENOVIĆA – AKTUELNE VASPITNE PORUKE U DRAMSKOM TEKSTU S POČETKA XX VEKA

Marija S. Raković, PRIMENA MALIH KNjIŽEVNIH ŽANROVA U NASTAVI KNjIŽEVNOSTI ZA DECU

Andrijana Ž. Miletić, Irena B. Golubović-Ilić, Olivera D. Cekić-Jovanović, KNjIŽEVNI TEKST U INTEGRISANOJ NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA I SRPSKOG JEZIKA

Biljana S. Soleša, KNjIŽEVNOST ZA DECU I MLADE U PROJEKTNOJ NASTAVI

Šejla I. Kadribašić, INTERKULTURALNI ASPEKT ETNOPEDAGOGIJE U NASTAVI JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI

Maja M. Dimitrijević, Branko A. Ilić, TEORIJSKI I IZVOĐAČKI ASPEKT INTERPRETACIJE U UNIVERZITETSKOJ NASTAVI KNjIŽEVNOSTI ZA DECU