Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Edicija Posebna izdanja


Zbornici

 

 Zbornik radova Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education, 2019.

Zbornik radova INNOVATIVE TEACHING MODELS IN THE SYSTEM OF UNIVERSITY EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DILEMMAS, 2018.

Zbornik radova Filozofija medija: mediji i alternativa, 2018.

Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2018.

Zbornik radova Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama, 2016.

Zbornik radova Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: Izazovi i dileme, 2016.

Metodički aspekti nastave matematike, 2015.

Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2014.

Metodički aspekti nastave matematike, 2012.

 Conference Proceedings No. 16 Integrating Culture and Language Teaching in TEYL

 Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti – knjiga I, 2011.

 Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti – knjiga II, 2011.

 Zbornik radova sa drugog međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike II, 2011.

Conference Proceedings No. 11 Content and language integrated learning in teaching young learners, 2010.

Zbornik radova Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knjiga 1, 2009.

Zbornik radova Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knjiga 2, 2009.

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Umetnost u metodikama nastave, 2008.

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike, 2008.