Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Edicija Posebna izdanja


Zbornici

 

 Zbornik radova Identitetske promene: srpski jezik i književnost u doba tranzicije, 2022.

 Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2022.

 Zbornik radova Metodički aspekti nastave matematike IV, 2021.

 Zbornik radova Filozofija medija: mediji i usamljenost, 2021.

 Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2020.

Zbornik radova THE STRATEGIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY: CHALLENGES AND DILEMMAS, 2020.

Zbornik radova PROFESSIONAL COMPETENCES FOR TEACHING IN THE 21ST CENTURY, 2020.

 Zbornik radova Filozofija medija: mediji i konflikti, 2020.

Zbornik radova LEADERSHIP IN EDUCATION Initiatives and trends in selected European countries, 2019.

 Zbornik radova IGUMANIJA ANA (ADžIĆ) OLIČENjE POSVEĆENOSTI, 2019.

Zbornik radova Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education, 2019.

Zbornik radova INNOVATIVE TEACHING MODELS IN THE SYSTEM OF UNIVERSITY EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DILEMMAS, 2018.

 Zbornik radova Filozofija medija: mediji i alternativa, 2018.

 Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2018.

 Zbornik radova Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama, 2016.

 Zbornik radova Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: Izazovi i dileme, 2016.

Zbornik radova Metodički aspekti nastave matematike, 2015.

 Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2014.

Zbornik radova Metodički aspekti nastave matematike, 2012.

Zbornik radova Conference Proceedings No. 16 Integrating Culture and Language Teaching in TEYL

Zbornik radova Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti – knjiga I, 2011.

Zbornik radova Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti – knjiga II, 2011.

Zbornik radova sa drugog međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike II, 2011.

Zbornik radova Conference Proceedings No. 11 Content and language integrated learning in teaching young learners, 2010.

Zbornik radova Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knjiga 1, 2009.

Zbornik radova Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knjiga 2, 2009.

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Umetnost u metodikama nastave, 2008.

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike, 2008.