Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2022.ЦЕО БРОЈ

 Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2022.

DOI: 10.46793/KDNN21


 

ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

 

Милош М. Ковачевић, ЈЕЗИЧКЕ ШКОЛСКЕ ИГРЕ ДУШКА ТРИФУНОВИЋА
DOI: 10.46793/KDNN21.009K

Оливера В. Радуловић, МЕТОДИЧКА ДЕЛАТНОСТ ЈОВАНА ЉУШТАНОВИЋА
DOI: 10.46793/KDNN21.025R

Милка В. Николић, ОБРАЗОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СТИЛИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА РАДОЈА СИМИЋА (РОМАН СЕОБЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ)
DOI: 10.46793/KDNN21.033N

Јелена Љ. Спасић, ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИ ПРОЦЕСИ У РОМАНУ ЛЕТО КАД САМ НАУЧИЛА ДА ЛЕТИМ ЈАСМИНКЕ ПЕТРОВИЋ
DOI: 10.46793/KDNN21.049S

Душанка В. Поповић, НОВА ЧИТАЊА ЈЕДНОГ ЛУТКА – ПИНОКИО У СВЈЕТЛУ САВРЕМЕНИХ КУЛТУРОЛОШКИХ ГИБАЊА И ДИГИТАЛНОГ ДОБА
DOI: 10.46793/KDNN21.065P

Оливера В. Урошев Палалић, МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ МОРАЛНОСТИ УЧЕНИКА СТАРИЈЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА ПРИМЕРИМА РОМАНА (ПРИМЕНОМ ТЕОРИЈЕ МОРАЛНОСТИ МАРТИНА ХОФМАНА)
DOI: 10.46793/KDNN21.085UP

Софија С. Калезић-Ђуричковић, РЕЦЕПЦИЈА РОМАНА ЗА ДЈЕЦУ
DOI: 10.46793/KDNN21.105KD

Андријана А. Николић, МОТИВИ ФАНТАСТИКЕ У РОМАНУ НА ПУТУ ЗА ДАРДЕЛ СЛОБОДАНА ЗОРАНА ОБРАДОВИЋА И У ПРИПОВЈЕДНОЈ ПРОЗИ ЗАПИСИ ИЗ ХОДНИКА ВРЕМЕНА АЛЕКСАНДРА ОБРАДОВИЋА
DOI: 10.46793/KDNN21.113N

Бојана Б. Удовичић, МОТИВ ПРИЈАТЕЉСТВА У РОМАНИМА МАЛИ ПРИНЦ АНТОАНА ДЕ СЕНТ-ЕГЗИПЕРИЈА И АГИ И ЕМА ИГОРА КОЛАРОВА
DOI: 10.46793/KDNN21.127U

Бранко С. Ристић, ТРАНСПОЗИЦИЈА МИТОЛОШКИХ ПРЕДСТАВА У ПРОЗИ ЗА ДЕЦУ ТИОДОРА РОСИЋА
DOI: 10.46793/KDNN21.135R

Дијана Љ. Вучковић, РЕЦЕПЦИЈА ПРИЧЕ СА НЕНОРМАТИВНОМ РОДНОМ КАРАКТЕРИЗАЦИЈОМ ЛИКОВА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
DOI: 10.46793/KDNN21.141V

Јулијана С. Деспотовић, Бојана М. Вељовић Поповић, ДИЈАЛЕКТИЗМИ КАО СТИЛСКО ОБЕЛЕЖЈЕ РШУМОВИЋЕВЕ ПРОЗЕ ТРИ ЧВОРА НА ТРЕПАВИЦИ
DOI: 10.46793/KDNN21.161D

Марија М. Станојевић Веселиновић, ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА ЗА ДЕЦУ У НЕМАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
DOI: 10.46793/KDNN21.179SV

Душица М. Потић, АКУСТИЧКИ АСПЕКТ СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ
DOI: 10.46793/KDNN21.191P

Милутин Б. Ђуричковић, ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО ЗА ДЕЦУ СРПСКИХ ПИСАЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
DOI: 10.46793/KDNN21.207DJ

Ивана Р. Јовановић, МЕДИОЛОШКО-ВЕРБАТОЛОШКА И СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНОГ ДЕЧЈЕГ ВЕБ-САЈТА ЗВРК
DOI: 10.46793/KDNN21.229J

Mаринел А. Негру, Бриндуша T. Жујка, Вирђинија А. Поповић, ИНОВАТИВНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
DOI: 10.46793/KDNN21.245N

Vera М. Savić, GRAPHIC NOVELS AS A TEACHING TOOL FOR RAISING INTERCULTURAL SENSITIVITY IN THE PRIMARY ENGLISH CLASSROOM
DOI: 10.46793/KDNN21.257S

Ivana R. Ćirković-Miladinović, LITERATURE IN THE EFL CLASSROOM: CREATIVE ACTIVITIES FOR ONLINE TEACHING TO YOUNG LEARNERS
DOI: 10.46793/KDNN21.273CM

Milica D. Vukadin, DEVELOPMENTAL BIBLIOTHERAPY IN STORYTELLING WITH VERY YOUNG LEARNERS
DOI: 10.46793/KDNN21.289V

Јелена П. Вељковић Мекић, Драгана О. Драгутиновић, Бојана Н. Николић, Емилија Ј. Поповић, БАЈКОВИТО ПУТОВАЊЕ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
DOI: 10.46793/KDNN21.315VM

Ирена Б. Голубовић-Илић, КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ГРЕШКЕ СТУДЕНАТА – БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА У КОМУНИКАЦИЈИ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
DOI: 10.46793/KDNN21.331GI

Биљана С. Солеша, ТЕМАТИЗАЦИЈА НАСИЉА У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ – МОДЕЛ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ
DOI: 10.46793/KDNN21.347S

Веселин Р. Булатовић, СТВАРАЛАЧКО РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ТУМАЧЕЊУ ЋОПИЋЕВЕ ЈЕЖЕВЕ КУЋИЦЕ И БАШТЕ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ
DOI: 10.46793/KDNN21.361B