Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2022.CEO BROJ

 Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2022.

DOI: 10.46793/KDNN21


 

POJEDINAČNI TEKSTOVI

 

Miloš M. Kovačević, JEZIČKE ŠKOLSKE IGRE DUŠKA TRIFUNOVIĆA
DOI: 10.46793/KDNN21.009K

Olivera V. Radulović, METODIČKA DELATNOST JOVANA LjUŠTANOVIĆA
DOI: 10.46793/KDNN21.025R

Milka V. Nikolić, OBRAZOVNI POTENCIJAL STILISTIČKIH ISTRAŽIVANjA RADOJA SIMIĆA (ROMAN SEOBE MILOŠA CRNjANSKOG)
DOI: 10.46793/KDNN21.033N

Jelena Lj. Spasić, GLOBALIZACIJSKI PROCESI U ROMANU LETO KAD SAM NAUČILA DA LETIM JASMINKE PETROVIĆ
DOI: 10.46793/KDNN21.049S

Dušanka V. Popović, NOVA ČITANjA JEDNOG LUTKA – PINOKIO U SVJETLU SAVREMENIH KULTUROLOŠKIH GIBANjA I DIGITALNOG DOBA
DOI: 10.46793/KDNN21.065P

Olivera V. Urošev Palalić, METODIČKI PRISTUP RAZVOJU MORALNOSTI UČENIKA STARIJEG OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA NA PRIMERIMA ROMANA (PRIMENOM TEORIJE MORALNOSTI MARTINA HOFMANA)
DOI: 10.46793/KDNN21.085UP

Sofija S. Kalezić-Đuričković, RECEPCIJA ROMANA ZA DJECU
DOI: 10.46793/KDNN21.105KD

Andrijana A. Nikolić, MOTIVI FANTASTIKE U ROMANU NA PUTU ZA DARDEL SLOBODANA ZORANA OBRADOVIĆA I U PRIPOVJEDNOJ PROZI ZAPISI IZ HODNIKA VREMENA ALEKSANDRA OBRADOVIĆA
DOI: 10.46793/KDNN21.113N

Bojana B. Udovičić, MOTIV PRIJATELjSTVA U ROMANIMA MALI PRINC ANTOANA DE SENT-EGZIPERIJA I AGI I EMA IGORA KOLAROVA
DOI: 10.46793/KDNN21.127U

Branko S. Ristić, TRANSPOZICIJA MITOLOŠKIH PREDSTAVA U PROZI ZA DECU TIODORA ROSIĆA
DOI: 10.46793/KDNN21.135R

Dijana Lj. Vučković, RECEPCIJA PRIČE SA NENORMATIVNOM RODNOM KARAKTERIZACIJOM LIKOVA OD STRANE UČENIKA PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
DOI: 10.46793/KDNN21.141V

Julijana S. Despotović, Bojana M. Veljović Popović, DIJALEKTIZMI KAO STILSKO OBELEŽJE RŠUMOVIĆEVE PROZE TRI ČVORA NA TREPAVICI
DOI: 10.46793/KDNN21.161D

Marija M. Stanojević Veselinović, FRAZEOLOGIZMI U KNjIŽEVNIM DELIMA ZA DECU U NEMAČKOM I SRPSKOM JEZIKU
DOI: 10.46793/KDNN21.179SV

Dušica M. Potić, AKUSTIČKI ASPEKT SRPSKE POEZIJE ZA DECU
DOI: 10.46793/KDNN21.191P

Milutin B. Đuričković, DRAMSKO STVARALAŠTVO ZA DECU SRPSKIH PISACA SA KOSOVA I METOHIJE
DOI: 10.46793/KDNN21.207DJ

Ivana R. Jovanović, MEDIOLOŠKO-VERBATOLOŠKA I STILISTIČKA ANALIZA EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG DEČJEG VEB-SAJTA ZVRK
DOI: 10.46793/KDNN21.229J

Marinel A. Negru, Brinduša T. Žujka, Virđinija A. Popović, INOVATIVNI METODIČKI PRISTUPI KNjIŽEVNOSTI ZA DECU NA RUMUNSKOM JEZIKU U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
DOI: 10.46793/KDNN21.245N

Vera M. Savić, GRAPHIC NOVELS AS A TEACHING TOOL FOR RAISING INTERCULTURAL SENSITIVITY IN THE PRIMARY ENGLISH CLASSROOM
DOI: 10.46793/KDNN21.257S

Ivana R. Ćirković-Miladinović, LITERATURE IN THE EFL CLASSROOM: CREATIVE ACTIVITIES FOR ONLINE TEACHING TO YOUNG LEARNERS
DOI: 10.46793/KDNN21.273CM

Milica D. Vukadin, DEVELOPMENTAL BIBLIOTHERAPY IN STORYTELLING WITH VERY YOUNG LEARNERS
DOI: 10.46793/KDNN21.289V

Jelena P. Veljković Mekić, Dragana O. Dragutinović, Bojana N. Nikolić, Emilija J. Popović, BAJKOVITO PUTOVANjE ZA PREDŠKOLCE
DOI: 10.46793/KDNN21.315VM

Irena B. Golubović-Ilić, KARAKTERISTIČNE GREŠKE STUDENATA – BUDUĆIH VASPITAČA U KOMUNIKACIJI SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA
DOI: 10.46793/KDNN21.331GI

Biljana S. Soleša, TEMATIZACIJA NASILjA U KNjIŽEVNOSTI ZA DECU – MODEL PROJEKTNE NASTAVE
DOI: 10.46793/KDNN21.347S

Veselin R. Bulatović, STVARALAČKO RJEŠAVANjE PROBLEMA U TUMAČENjU ĆOPIĆEVE JEŽEVE KUĆICE I BAŠTE SLjEZOVE BOJE
DOI: 10.46793/KDNN21.361B