Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2012.


Резултати испита одржаних у децембру 2012 године:

Изабрани књижевни жанр У-колоквијум И (поправни)
Основе комуникологије-колоквијум И (поправни)
Говорне вештине и комуникација-колоквијум И (поправни)
Увод у проучавање књижевности У-колоквијум ИИ (поправни)
Основе информатике ПВ-колоквијум И (поправни)
Школска и породична педагогија ИИ колоквијум (поправни)
Увод у проучавање књижевности ДВ-колоквијум ИИ (поправни)
Изабрани књижевни жанр ПВ-мастер
Интеракција и комуникација у васпитном раду-колоквијум (поправни)
Српски језик ПВ,ДВ-колоквијум И (поправни)
Дидактика ПВ-колоквијум ИИ
Академски енглески језик колоквијум И-мастер
Основе комуникологије У
Методика наставе енглеског језика (изборни модул) У-колоквијум И
Основе комуникологије ПВ ДВ
Говорне вештине и комуникација
Основа визуелне уметности – поправи колоквијум
Методика српског језика и књижевности-колоквијум (поправни)
Увод у проучавање књижевности У-колоквијум ИИ
Рад са децом са посебним потребама – поправни колоквијум
Спортско рекреативна настава – Колоквијум
Српски језик ИИ-колоквијум И (поправни)
Предшколска педагогија – ИИ год. ПВ – И колоквијум (поправни)
Енглески језик струке У-колоквијум И (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Школска и породична педагогија – ИИ колоквијум
Реторика – ИИ колоквијум
Дидактика У-колоквијум И (поправни)
Дидактика ПВ-колоквијум И (поправни)
Дидактика ДВ-колоквијум И (поправни)


Резултати испита одржаних у новембру 2012 године:

Увод у проучавање књижевности У-колоквијум И (поправни)
Енглески језик струке У-колоквијум И
Српски језик ПВ-колоквијум И
Рад са децом са посебним потребама – друга група
Рад са децом са посебним потребама
Курикулуми предшколског васпитања
Дидактика ДВ-колоквијум И
Дидактика ПВ-колоквијум И
Дидактика У-колоквијум И
Руски језик-колоквијум И
Српски језик 2-колоквијум И
Филозофија васпитања, Реторика
Основе информатике ПВ-колоквијум И
Основе информатике ДВ-колоквијум И
Увод и породична педагогија – испит
Школска и породична педагогија – први поправни колоквијум
Основе природних наука ПВ – поправни
Основе природних наука ДВ – поправни
Предшколска педагогија – резултати са 1. Колоквијума – ИИ година ПВ
Превенција поремећаја у понашању – резултати са колоквијума – ИИИ година ДВ
Развојна психологија ПВ, ДВ-колоквијум И
Основе природних наука ДВ-колоквијум И
Основе природних наука ПВ-колоквијум И


Резултати испита одржаних у октобру 2012 године:

 Социологија образовања – поправни колоквијум – И година – У
Увод у проучавање књижевности – У – колоквијум 1
Школска и породична педагогија – И колоквијум
Социологија образовања У-колоквијум И
Увод у педагогију – испит – октобар ИИ
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости-ванредни рок
Основе социјалне педагогије
Развојна психологија
Педагошка психологија
Информатика
Књижевност за децу ПВ-усмени
Књижевност за децу У-усмени
Психопатологија детињства и младости
Психолошке основе васпитног рада
Увод у педагогију, Школска и породична педагогија
Основе природних наука У
Основе природних наука ДВ
Књижевност-модул
Педагогија слободног времена ДВ
Увод у проучавање књижевности У
Филозофија са етиком У
Филозофија ПВ
Филозофија ДВ
Реторика
Филозофија васпитања-мастер
Породична педагогија
Методике природе и друштва – У
Методике упознавања околине – ПВ
Дидактика ДВ
Дидактика ПВ
Дидактика У
Општи енглески језик – писмени – У И год.
Педагогија слободног времена
Методика наставе музичке културе
Интеркултурално образовање
Практикуми – Увод у педагогију
Књижевност за децу ПВ-писмени
Књижевност за децу У-писмени
Српски језик


Резултати испита одржаних у септембру 2012 године:

Предузетништво
Изабрани књижевни жанр – мастер васпитачи у предшколским установама
Педагошка психологија
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном рад
у
Школска и породична педагогија-октобарски рок
Књижевност-модул (ИИИ година)
Увод у проучавање књижевности У-писмени
Конструктивно решавање сукоба-октобарски рок
Рад са децом са посебним потребама-октобарски рок
Практикуми – Школска и породична педагогија-октобарски рок
Књижевност за децу – усмени – У
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Методика упознавања околине – писмени – ПВ
Информатика у образовању У
Педагоска психологија
Педагошка психологија
Конструктивно решавање сукоба
Рад са децом са посебним потребама
Психолошке основе васпитног рада
Увод у Педагогију – испит
Предшколска педагогија – 1. колоквијум
Предшколска педагогија – 2. колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Рад са даровитим ученицима – колоквијум
Дечија игра и стваралаштво – колоквијум
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука У
Увод у историју књижевности-модул
Основе информатике
Породична педагогија
Интеркултурално образовање
Основе социјалне педагогије
Филозофија са етиком
Књижевност за децу – писмени – У
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду (мастер студије)
Методологија педагошких истраживања (основне студије)
Методика наставе музичке културе
Методика наставе природе и друштва
Дидактика У
Дидактика ДВ
Дидактика ПВ
Практикуми – Увод у педагогију
Српски језик ПВ
Српски језик 2 У
Општа хигијена
Екологија
Практикуми – Породична педагогија
Књижевност за децу У
Општи енглески језик У
Енглески језик струке (писмени) У
Информатика у образовању У
Основе информатике У

Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
Психолошко саветовање
Психологија комуникације
Педагошка психологија
Развојна психологија

Школска и породична педагогија
Књижевност за децу ПВ-усмени
Књижевност модул У
Увод у проучавање књижевности У-писмени
Практикуми школска и породична педагогија
Енглески језик струке У
Увод у проучавање књижевности – ДВ


Резултати испита одржаних у августу 2012 године:

Одрживи развој животне средине – мастер У
Педагошка психологија
Српски језик, Српски језик 2
Предшколска педагогија 1. и 2. колоквијум
Методика васпитно-образовног рада
Рад са даровитим ученицима
Дечја игра и стваралаштво
Методика васпитног рада
Књижевност – модул ИИИ година – У
Методике упознавања околине ПВ
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У
Енглески језик ПВ,ДВ (писмени)
Методика грађанског васпитања
Методологија педагошких истразивања са статистиком
Школска и породична педагогија
Психолошке основе васпитног рада
Општа хигијена
Инклузивно образовање ПВ – мастер
Конструктивно решавање сукоба
Основе социјалне педагогије
Рад са децом са посебним потребама
Развојна психологија У
Развојна психологија ДВ, ПВ
Феноменологија слободног времена – мастер
Увод у педагогију и Породична педагогија
Интеркултурално образовање
Књижевност за децу У – писмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Изабрани књижевни жанр ПВ – мастер
Филозофија васпитања (МС) и Филозофија са етиком
Психотерапијске технике у васпитном раду, Психологија комуникације, Развојне кризе и ментално здравље, Одлике група и међугрупних односа
Методика наставе српског језика, Методика развоја говора, Књижевни жанр у настави
Практикуми – Увод у педагогију и породична педагогија
Школска и породична педагогија
Методика наставе природе и друштва
Дидактика У
Дидактика ПВ
Дидактика ДВ
Енглески језик (општи) У
Енглески језик струке У
Екологија
Педагогија слободног времена (изборни предмет)
Методика наставе музичке културе (трећа година)
Васпитање младих за хумане односе међу половима
Развојна психологија,
Психолошко саветовање у васпитном раду,
Психопатологија детињства и младости,
Интеракција и комуникација у васпитном раду,
Одлике група и међугрупних односа,
Психотерапијске технике у васпитном раду.

Увод у проучавање књижевности – писмени
Практикуми из школске и породичне


Резултати испита одржаних у јуну 2012 године:

Књижевност-модул
Увод у историју књижевности и Књижевност У (изборни)
Школска и породична педагогија-дошколовање
Развојна психологија У-Портфолио (предлог оцена)
Књижевност за децу ПВ-усмени
Књижевност за децу У-усмени
Педагошка психологија У-Портфолио (предлог оцена)
Педагошка психологија У
Одлике група и међугрупних односа
Основе социјалне педагогије
Педагошка психологија ДВ
Основе информатике У-писмени испит и колоквијум (поправни)
Информатика у образовању У-дошколовање
Информатика у образовању У-писмени испит и колоквијум (поправни)
Резултати свих испита-проф. Радмила Миловановић
Интеракција и комуникација У
Развојна психологија У
Породична педагогија
Увод у педагогију У
Методика наставе музичке културе
Педагошка комуникологија
Педагогија слободног времена
Психолошке основе групног рада
Зелени путокази ПВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена
Основе природних наука У
Практикум из породичне педагогије
Одлике група и међугрупних односа
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психологија комуникације
Психолошко саветовање у васпитном раду
Увод у педагогију ПВ,ДВ
Инклузивно образовање
Методологија истраживања у образовно-васпитном раду
Социологија ПВ
Социологија ДВ
Школска и породична педагогија
Педагошка дијагностика
Методологија педагошких истраживања
Методологија педагошких истраживања и Методологија истраживања у васпитно-образовном раду
Предузетничко учење
Методика васпитно-образовног рада ПВ-колоквијум (поправни)
Дечија игра и стваралаштво ПВ мастер-колоквијум (поправни)
Енглески језик ПВ, ДВ
Рад са даровитим ученицима колоквијум (поправни)
Предшколска педагогија ПВ-колоквијум И и ИИ (поправни)
Књижевност за децу У
Изабрани књижевни жанр ПВ-мастер
Изабрани књижевни жанр У
Енглески језик (општи) У
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално образовање
Рад са децом са посебним потребама
Увод у педагогију У-практикум
Методика наставе ликовне културе У
Српски језик 1 У
Српски језик ПВ
Српски језик ДВ
Увод у педагогију ПВ,ДВ-практикум
Основе информатике ПВ,ДВ
Педагошка психологија ДВ-колоквијум И (поправни)
Педагошка психологија У-колоквијум И (поправни)
Екологија
Енглески језик струке У
Информатика у образовању У-колоквијум ИИ
Основе информатике У-колоквијум ИИ
Методика наставе музичке културе-колоквијум ИИ (поправни)
Књижевност за децу ПВ
Српски језик 2 У
Технике учења ДВ-мастер
Књижевност за децу У (стари програм)
Дидактика У-колоквијум ИИИ (поправни)
Увод у историју књижевности У-колоквијум И (поправни)
Дидактика ДВ-колоквијум ИИИ
Дидактика У
Дидактика ПВ-дошколовање
Дидактика ДВ
Педагогија слободног времена
Увод у проучавање књижевности У
Енглески језик ДВ,ПВ-колоквијум ИИИ (поправни)
Енглески језик У-колоквијум ИИ
Филозофија
Развојна психологија ПВ, ДВ
Васпитање младих за хумане односе међу половима
Социологија ПВ-колоквијум ИИ (поправни)
Социологија ДВ-колоквијум ИИ (поправни)
Школска и породична педагогија У
Дидактика ПВ


Резултати испита одржаних у мају 2012 године:

Увод у педагогију-колоквијум ИИ (поправни)
Књижевност за децу У-колоквијум ИИ (поправни)
Књижевност за децу ПВ-колоквијум ИИ (поправни)
Развојна психологија У-колоквијум И (поправни)
Педагошка психологија У-колоквијум И (поправни)
Педагошка психологија ДВ-колоквијум И (поправни)
Дидактика У-колоквијум ИИИ
Интеракција и комуникација у васпитном раду У-колоквијум ИИ
Педагогија слободног времена-колоквијум ИИ (поправни)
Основе физичког и здравственог васпитања-колоквијум ИИ
Предузетничко учење ДВ-колоквијум
Предузетничко учење ПВ-колоквијум
Предузетничко учење У-колоквијум
Социологија ПВ-колоквијум ИИ
Социологија ДВ-колоквијум ИИ
Увод у педагогију ПВ,ДВ-колоквијум ИИ
Породична педагогија ПВ,ДВ-колоквијум ИИ (поправни)
Интеркултурално образовање-колоквијум (поправни)
Филозофија са етиком
Књижевност за децу ПВ-колоквијум ИИ
Методика наставе музичке културе-колоквијум ИИ
Школска и породична педагогија
Методологија педагошких истраживања
Методика грађанског васпитања У
Књижевност У-колоквијум И
Предшколска педагогија ПВ-колоквијум ИИ
Увод у педагогију У-колоквијум ИИ
Корективна гимнастика-колоквијум ИИ
Педагогија слободног времена-колоквијум ИИ
Екологија У-колоквијум
Функционални стилови српског језика
Српски језик У
Књижевност за децу У-колоквијум И (поправни)
Општа хигијена-колоквијум И (поправни)
Основе социјалне педагогије-колоквијум
Интеркултурално образовање-колоквијум
Социологија ПВ-колоквијум И (поправни)
Социологија ДВ-колоквијум И (поправни)
Књижевност за децу
Књижевност У
Методологија педагошких истраживања-колоквијум И (поправни)
Породична педагогија ПВ-колоквијум ИИ
Информатика у образовању У-дошколовање
Основе информатике-колоквијум И
Информатика у образовању-колоквијум И
Рад са децом са посебним потребама
Српски језик ПВ
Српски језик ИИ У
Методика наставе музичке културе
Педагогија слободног времена-колоквијум И (поправни)