Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2021.


Резултати испита (провере знања) одржаних у децембру 2021. године.

Основе комуникологије – поправни колоквијум
Енглески језик струке – поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности  У – колоквијум 2
 Методика наставе српског језика и књижевности – поправни колоквијум
Језик струке (енглески) У – колоквијум 1
Методика наставе ПиД (ОАС У) и Методика упознавања околине (ОАС ПВ)
Увод у историју српске књижевности 1
Методологија педагошких истраживања – статистика
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – У
Основе математике 1 и 2 (колоквијум, испит)
Методологија педагошких истраживања
Методологија педагошких истраживања – СПСС
 Методика наставе српскког језика и књижевности – I колоквијум
 Школска и породична педагогија – поправни колоквијум
 Увод у педагогију – поправни колоквијум
 Школска и породична педагогија – 1. колоквијум
 Модели организације рада у домовима – колоквијум
 Предшколска педагогија – колоквијум (1.12.2021)


Резултати испита (провере знања) одржаних у новембру 2021. године.

 Увод у педагогију – колоквијум
 Развој и учење деце раних узраста – поправни колоквијум
 Увод у проучавање књижевности – поновљени Колоквијум 1 – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – поновљени Колоквијум 1 – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – У
 Основе математике 1 – Колоквијум 1.1
 Методика васпитно-образовног рада – Колоквијум
 Академско писањe
 Методологија педагошких истраживања
 Развој и учење деце раних узраста
 Методологија педагошких истраживања – статистика
 Основе математике 2
Увод у методику наставе енглеског језика – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ДВ
 Развој и учење деце раних узраста – колоквијум


Резултати испита (провере знања) одржаних у октобру 2021. године.
 Филозофија са етиком
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Методика наставе српског језика и књижевности
Развојна психологија
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – ПВ
Увод у проучавање књижевности – ПВ дошколовање
Методике упознавања околине, Методике наставе природе и друштва
 Развојна психологија
 Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Социологија – испит
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – завршни део – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у септембру 2021. године.

Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Методика наставе српског језика и књижевности – испит
Увод у историју српске књижевности 2 – У+ПВ
Основа социјалне педагогије – испит
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Филозофија са етиком
Основе математике 1 – Писмени део испита
Методологија педагошких истраживања – статистика
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Конструктивно решавање сукоба
Методика наставе природе и друштва У и Методика упознавања околине ПВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика наставе српског језика и књижевности
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Увод у педагогију
Књижевност за децу – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ дошколовање
Социологија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Општи енглески језик У – писмени
Основе социјалне педагогије
Основе математике 1 и 2, Елементарни математички појмови – писмени
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Филозофија са етиком
Увод у историју српске књижевности – 2 – ПВ
Увод у историју српске књижевности – 1 – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у августу 2021. године.

Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – СПСС


Резултати испита (провере знања) одржаних у јулу 2021. године

Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Методика наставе природе и друштва У
Методика упознавања околине – васпитачи
Методика наставе музичке културе У
Основе социјалне педагогије – испит
Методологија педагошких истраживања
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Академско писање
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – У + ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ дошколовање
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – дошколовање
Филозофија са етиком


Резултати испита (провере знања) одржаних у јуну 2021. године.

Увод у историју српске књижевности 1
Методологија педагошких истраживања (СПСС и Писани рачун) – колоквијум
Методика наставе музичке културе
Дидактика ДВ
Дидактика У
Дидактика У – четврти поправни колоквијум
Методика упознавања околине ПВ
Методикa наставе природе и друштва
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум 3
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Увод у историју српске књижевности 2 – У, ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ Дошколовање
Основе комуникологије – колоквијум (поправни)
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање – ПВ
 Општи енглески језик – писмени испит – У
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Основе математике 1, 2
Елементарни математички појмови
Методологија педагошких истраживања – статистика
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Методика наставе музичке културе (ОАС Учитељ) – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – Дошколовање
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – дошколовање
 Реторика
 Филозофија са етиком
Енглески језик струке – писмени


Резултати испита (провере знања) одржаних у мају 2021. године.

Књижевност за децу – поновљени Колоквијум 2 – ПВ
Ликовне технике – предлог оцена
Дидактика У – колоквијум 4
Дидактика ДВ – колоквијум 4
Општи енглески језик – колоквијум 2
Основе комуникологије – колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум (поправни)


Резултати испита (провере знања) одржаних у априлу 2021. године.

Књижевност за децу – ПВ – Колоквијум 1 (поновљени)
Књижевност за децу – ПВ – Колоквијум 2
Академско писање – испит
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
Методологија педагошких истраживања – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Психопатологија детињства и младости
Општи енглески језик, Учитељ – Резултати поправног колоквијума
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Трећи поправни колоквијум из дидактике – У
Трећи поправни колоквијум из дидактике – ДВ
Методика наставе музичке културе – поправни колоквијум
Елементарни математички појмови
Основе математике 1
Стереометрија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ Дошколовање
Филозофија са етиком
Реторика
Општи енглески језик У – колоквијум1
Основе математике 2 – писмени
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – ДОШКОЛОВАЊЕ
Социологија образовања – испит
Породична педагогија, Педагогија слободног времена – испит
Породица и савремено друштво – испит
Методика наставе музичке културе У – колоквијум 1
Методика рада домског васпитача – други колоквијум
Предшколска дидактика – поправни колоквијум
Књижевност за децу – ПВ – Колоквијум 1
Методологија педагошких истраживања – завршни део
Методика наставе природе и друштва
Увод у педагогију
Методика наставе српског језика и књижевности
Увод у историју српске књижевности 2 ПВ
Развојна психологија
Академско писање – мастер
Методологија педагошких истраживања – ОАС, МАС, дошколовање
Методологија педагошких истраживања – статистика, СПСС
Књижевност за децу – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у марту 2021. године.

Дидактика У – колоквијум 3
Дидактика ДВ – колоквијум 3
Развој и учење деце раних узраста
 Педагошка психологија
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Основе математике 1 – писмени
Увод у историју српске књижевности 1 – У+ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – дошколовање
Психопатологија детињства и младости
Филозофија са етиком
Породична педагогија, Педагогија слободног времена
Основе математике 2
Академско писање
Инклузивно образовање – теорија и пракса МАС У
Инклузивно образовање – теорија и пракса МАС ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – У
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – ПВ Дошколовање
Методике наставе природе и друштва У
Увод у историју српске књижевности 2  ПВ + дошколовање
Методологија педагошких истраживања – испит
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
Развојна психологија
Увод у педагогију
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Методологија педагошких истраживања – СПСС
Основа социјалне педагогије – испит


Резултати испита (провере знања) одржаних у фебруару 2021. године.

Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ Дошколовање
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста – други део
Социологија
Увод у историју српске књижевности 1 – У + ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ дошколовање
Развојна психологија
Основе социјалне педагогије
 Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду
Инклузија у образовању, Инклузивно образовање, ОППН
Породична педагогија
Развој и учење деце раних узраста – писмени део
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ Дошколовање
Основе математике 2
Елементарни математички појмови – колоквијум
Методика наставе природе и друштва У
 Mетодика наставе српског језика и књижевности
Академско писање – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – СПСС
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС
Увод у педагогију
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања – ОАС и дошколовање
Увод у историју српске књижевности 2
Књижевност за децу ПВ
Општи енглески језик У – писмени
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – Дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у јануару 2021. године.

Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ДВ (мастер)
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДОШКОЛОВАЊЕ
Психопатологија детињства и младости – испит
Основе математике 1, Аналитичка геометрија
Социологија образовања – испит
Академски енглески језик, испит – Мастер
Елементарни математички појмови
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ и У
Увод у историју српске књижевности 1 – ДОШКОЛОВАЊЕ
Увод у историју српске књижевности 3
Књижевност за децу – ПВ
Основе математике 2
Предшколска дидактика
Педагошка комуникологија
 Основе домске педагогије
Интеракција и комуникација
Породица и савремено друштво
Развој и учење деце раних узраста
Филозофија са етиком – испит
Дидактика У – колоквијум 2 (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум 2 (поправни)
Методика упознавање околине
Методика наставе природе и друштва
Академско писање
Реторика
Енглески језик струке – писмени испит
Методика наставе српског језика и књижевности – I колоквијум
Породична педагогија, ПВ и ДВ
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
Методологија педагошких истраживања – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
Развојна психологија
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН
Увод у историју српске књижевности 2
Увод у педагогију
Методологија педагошких истраживања – колоквијум SPSS
Општи енглески језик У – писмени