Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2016.


Резултати испита одржаних у децембру 2016. године:

Увод у историју српске књижевности И – колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум ИИ (поновљени)
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум ИИ (поновљени)
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум ИИ (поновљени)
Увод у проучавање књижевности ПВ ИВ година – колоквијум ИИ (поновљени)
Евалуација постигнућа студената ДВ – ИИИ година – Превенција поремећаја у понашању
Енглески језик – И година ПВ, прва група – колоквијум
Енглески језик – И година ПВ, друга група – колоквијум 
Енглески језик – И година ДВ- колоквијум
Социологија образовања – колоквијум
Цртање У, ПВ, ДВ (поени)
Методика српског језика и књижевности – И поправни колоквијум (23. 12. 2016)
Елементарни математички појмови – И поправни кол.
Основе математике 1 и 2 – И поправни кол.
Енглески језик струке – колоквијум ИИ
Академско писање – Колоквијум 2
Основе комуникологије ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Академски енглески језик У – колоквијум И
Породица и савремено друштво
Основе визуелне уметности – поени са вежби
Предшколска педагогија – колоквијум
Дечија игра и стваралаштво ПВ-Мастер – колоквијум
Језичке игре у говорном развоју, ОАС Учитељ, 4. година – поправни колоквијум
Академско писање – испит (Проф. др Бранко Јовановић)
Методологија педагошких истраживања – испит (Проф. др Бранко Јовановић)
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум ИИ
Увод у проучавање књижевности ПВ ИВ година – колоквијум ИИ
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум ИИ
Говорне вештине и комуникација – колоквијум
Основе комуникологије ПВ, ДВ – колоквијум
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психологија комуникације
Развојне кризе и ментално здравље
Психологија комуникације ДВ – мастер
Основе информатике У – колоквијум И (поправни)
Основе информатике ПВ – колоквијум И (поправни)
Основе информатике ДВ – колоквијум И (поправни)
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Педагоска комуникологија – колоквијум 
Основе домске педагогије
Енглески језик струке (ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 21.12.2016)
Филозофија са етиком – ПВ (поправни колоквијум од 16.12.2016.)
Креативне наставне активности у настави енглеског језика на млађем узрасту У – колоквијум
Методика рада домског васпитача – колоквијум
Основе природних наука У – колоквијум (поправни)
Основе природних наука ДВ – колоквијум (поправни)
Основе природних наука ПВ – колоквијум (поправни)
Школска и породична педагогија У – колоквијум ИИ
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум ИИ
Породица и савремено друштво
Академско писање – испит
Методологија педагошких истраживања – испит
Језичке игре у говорном развоју – Учитељ, 4. година
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ – колоквијум И
Инклузивно образовање – теорија и пракса – колоквијум
Инклузија у образовању ПВ
Инклузија у образовању У – колоквијум И
Инклузија у образовању ДВ – колоквијум И
Инклузија у образовању ПВ – колоквијум И
Дидактика ПВ – поправни колоквијум И
Дидактика У – поправни колоквијум И
Филозофија са етиком – поправни колоквијум
Основе математике 1 – И колоквијум
Математика 1, Елементарни математички појмови
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ мастер – колоквијум И
Математика 2 – И колоквијум
Елементарни математички појмови – И колоквијум
Методика српског језика и књижевности – Колоквијум
Филозофија са етиком – колоквијум
Основе домске педагогије – колоквијум 1


Резултати испита одржаних у новембру 2016. године:

Српски језик 1 – поправни колоквијум – У
Академско писање – поновљени колоквијум 1
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – У
Предшколска педагогија
Филозофија са етиком, Реторика
Основе информатике ДВ – колоквијум И
Основе информатике ПВ – колоквијум И
Основе информатике У – колоквијум И
Академско писање – колоквијум И
Дидактика ДВ – колоквијум И
Дидактика У – колоквијум И
Методологија педагошких истраживања
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – ДВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – ПВ – ИВ ГОДИНА
Математика 2
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Инклузија у образовању
Конструктивно решавање сукоба
Српски језик 1 – У И година
Основе природних наука У – колоквијум 1
Основе природних наука ПВ – колоквијум 1
Основе природних наука ДВ – колоквијум 1
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум 1
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум 1
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – колоквијум 1
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум 1


Резултати испита одржаних у октобру 2016. године:

Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада ПВ – колоквијум
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика рада домског васпитача
Домски модели (мастер)
Књижевност за децу – завршни део – У (септембар 2)
Књижевност за децу – завршни део – ПВ (септембар 2)
Информатика у образовању (септембар 2)
Социологија образовања
Предшколска дидактика


Резултати испита одржаних у септембру 2016. године:

Педагошка психологија (септембар 2)
Развојна психологија (септембар 2)
Основе комуникологије
Интеркултурално образовање
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Методика наставе природе и друштва (28.9.2016.)
Развојна психологија – ПВ
Развојна психологија – ДВ
Српски језик ПВ
Српски језик ДВ
Конструктивно решавање сукоба
Методологија педагошких истраживања – Септембар 2 (2.10.2016.)
Филозофија са етиком

Општи енглески језик
Књизевност за децу – писмени – У
Књизевност за децу – писмени – ПВ
Изборни предметни модул – Књизевност – ИИИ година
Математика ИИ
Математика И
Елементарни математички појмови

Увод у проучавање књижевности У – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ДВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – усмени
Дидактика ДВ
Дидактика У
Предшколска педагогија – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду

ИЦТ у настави
Основе информатике

Академско писање
Увод у историју књижевности
Изабрани књижевни жанр

Детињство и права детета
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – писмени
Енглески језик струке
Психопатологија детињства и младости
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Развојне кризе и ментално здравље

Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Психологија комуникације ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ

Академско писање
Школска и породична педагогија
Методологија педагошких истраживања

Методологија истраживања у образовно-васпитном раду (Проф.др В. Банђур)
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Методологија истраживања у образовно-васпитном раду (Проф. др В. Банђур)
Инклузивно образовање-теорија и пракса ДВ

Основе социјалне педагогије
Развојна психологија У
Педагошка психологија
Основе комуникологије
Књижевност за децу У – усмени
Књижевност за децу ПВ – усмени
Инклузивно образовање-теорија и пракса У, ПВ
Породица и савремено друштво
Социологија образовања
Социологија

ИЦТ у настави
Основе информатике
Информатика у образовању

Развојне кризе и ментално здравље
Одлике група и међугрупних односа
Психологија менталног здравља
Психологија детињства и младости
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду

Предшколска дидактика
Резултати испита (колоквијума) из статистике и спсс од 12.09.2016.
Увод у историју књижевности

Одабрани књижевни жанр
Енглески језик ДВ
Енглески језик ПВ
Развојна психологија ПВ
Развојна психологија ДВ
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Предшколска педагогија И и ИИ
Превенција поремећаја у понашању
Курикулуми предшколског васпитања
Методика васпитног рада
Методологија педагошких истраживања
Социјална психологија ДВ – мастер
Српски језик ДВ
Српски језик ПВ
Школска и породична педагогија
Образовна технологија
Методологија наставе грађанског васпитања
Методологија педагошких истраживања

Интеркултурално образовање
Конструктивно решавање сукоба
Инклузија у образовању
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду ППМ
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду ДВ – мастер
Књижевност за децу У – писмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Српскии језик ИИ – писмени
Дидактика ДВ
Дидактика У
Методика наставе природе и друштва
Општи енглески језик
Математика И и ИИ
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни
Детињство и права детета
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Српски језик И У – писмени
Методика наставе музичке културе У
Енглески језик струке
Филозофија са етиком, Реторика
Изборни предметни модул – Књижевност


Резултати испита одржаних у јулу 2016. године:

Методологија истраживања у образовно-васпитном раду (Проф. др В. Банђур)
Инклузија у образовању – теорија и пракса
Књижевност за децу – завршни део – У
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Педагошка психологија – У
Педагошка психологија – ДВ
Развојна психологија
Развој и учење
Домски модели – мастер
Методика рада домског васпитача

Конструктивно решавање сукоба
Социологија и Култура младих
Интеркултурално образовање

Основе социјалне педагогија
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ – ИВ година
Методологија педагошких истраживања
Академско писање – колоквијум ИИ – Мастер
Методика наставе природе и друштва
Методологија истраживања у образовно-васпитном раду – Проф. др Вељко Банђур
Развојна психологија – испит – ПВ
Развојна психологија – испит – ДВ
Психолошко саветовање у васпитном раду
Изборни модул КНЈИЖЕВНОСТ – ИИИ година – У
Енглески језик струке

Општи енглески језик
Књижевност за децу – ПВ
Књижевност за децу – У
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Школска и породична педагогија – Проф. др Бранко Јовановић

Српски језик – ПВ
Српски језик – ДВ
Детињство и права детета
Интеракција и комуникација у васпитном раду У, ПВ, ДВ
Развојне кризе и ментално здравље У, ПВ, ДВ
Одлике група и међугрупних односа
Развојне кризе и ментално здравље – дошколовање
Психологија комуникације
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психотерапијске технике у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ

Енглески језик ПВ, ДВ
Основе природних наука У
Општа хигијена
Екологија
Математика И и ИИ – У
Елементарни математицки појмови – ПВ
Курикулуми предшколског васпитања
Превенција поремећаја у понашању
Методика васпитног рада – мастер
Дечија игра и стваралаштво – мастер
Методика васпитно-образовног рада
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум
Дечија игра и стваралаштво (мастер) – колоквијум
Инклузивно образовање МПВ ИИ година
Инклузија у образовању
Педагошка психологија
Психолошко саветовање у васпитном раду
Одлике група и међугрупних односа
Психопатологија детињства и младости

Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година)
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности У
Методика наставе музичке културе
Академско писање – писмени део испита
Филозофија са етиком
Реторика
Интеракција и комуникација у васпитном раду


Резултати испита одржаних у јуну 2016. године:

ИЦТ у настави и Основе информатике
Информатика у образовању
Развојне кризе и ментално здравље
Развојна психологија
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Књижевност за децу – усмени – У
Педагошка психологија – У, ДВ
Социологија – испит
Социологија образовања – испит
Психолошко саветовање у васпитном раду
Одлике група и међугрупних односа
Психопатологија детињства и младости
Психологија комуникације

Увод у историју књижевности
Основе природних наука У
Предшколска дидактика
Статистика – колоквијум
СПСС Колоквијум – У
СПСС Колоквијум – ПВ, ДВ
Књижевност за децу ПВ – писмени
Инклузивно образовање-теорија и пракса У, ПВ
Методика наставе природе и друштва
Српски језик – ПВ
Српски језик – ДВ
Увод у проучавање књижевности – усмени – ПВ ИВ година
Књизевност за децу – писмени – У
Методологија педагошких истраживања – Испит – ПВ и ДВ
Методологија педагошких истраживања – Испит – У
Методологија истраживања у образовно-васпитном раду – Проф. др Вељко Банђур
Увод у проучавање књижевности ДВ
Енглески језик струке У
Увод у проучавање књижевности ПВ
Основе домске педагогије ДВ
Елементарни математички појмови
Енглисх фор генерал пурпосес
Енглески језик ДВ
Енглески језик ПВ
Инклузија у образовању
Основе комуникологије
Интеркултурално образовање
Конструктивно ресавање сукоба
Српски језик 1
Социјална психологија
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду – Мастер ДВ
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду – ППМ
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановиц
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановиц
Школска и породична педагогија – Проф. др Бранко Јовановиц

Академско писање – испит
Екологија
Општа хигијена – дошколовање
Општа хигијена
Дидактика ДВ
Дидактика У
Дидактика У – колоквијум ИИИ (поправни)
Математика И и ИИ
Функционални стилови српског језика – испит
Српски језика ИИ – писмени
Психологија менталног рада
Интеракција и комуникација у васпитном раду У
Методика наставе музичке културе
Зелени путокази
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Књижевност за децу – Поновљени колоквијум 2 – У
Медијска писменост – поправни колоквијум
Основе комуникологије – поправни колоквијум
Предшколска педагогија
Дечија игра и стваралаштво
Методика васпитно-образовног рада
Превенција поремећаја у понашању
Курикулуми предшколског васпитања (ПВ-М)
Методика васпитног рада (ДВ-М)

Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Реторика
Филозофија васпитања
Филозофија са етиком

Основе социјалне педагогије
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – ИВ година
Изабрани књижевни жанр – МОДУЛ ИИИ година – У
Развој и учење деце на раном узрасту
Интеракција и комуникација у васпитном раду


Резултати испита одржаних у мај 2016. године:

Основе социјалне педагогије
Методика специјалног рада
Информатика у образовању У – колоквијум И и ИИ
Модул КНЈИЖЕВНОСТ – Изборни 6 – Поновљени Колоквијум – У
Методика српског језика и књижевности – Други поправни колоквијум
Дидактика ДВ – колоквијум ИИИ
Дидактика У – колоквијум ИИ (поправни)
Дидактика У – колоквијум ИИИ
Интеракција и комуникација у васпитном раду (колоквијуми)
Основе визуелне уметности ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Књижевност за децу – Поновљени колоквијум 2 – ПВ
Основе визуелне уметности 2 – Поправни колоквијум – Учитељ 2. год.
Методика наставе ликовне културе – Поправни колоквијум – Учитељ 3. год.
Методика наставе музичке културе – колоквијум ИИ
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум (поправни)
Основе антропомоторике ИИ
Социологија – колоквијум
Општи енглески језик У – колоквијум ИИ
Основе комуникологије У – колоквијујм И
Психолошко саветовање у васпитном раду – колоквијум И
Развојна психологија – поправни колоквијум – У, ДВ
Информатика у образовању – колоквијум И (поправни)
Интеркултурално образовање – колоквијум (поправни)
Психологија менталног здравља – колоквијум ИИ
Психолошко саветовање у васпитном раду – колоквијум И
Енглески језик И година – ПВ
Енглески језик И година – ДВ
Књижевност за децу ПВ – колоквијум ИИ
Филозофија са етиком
Књижевност (модул) У – колоквијум
Предшколска дидактика – поправни колоквијум
Екологија – колоквијум (поправни)
Општа хигијена – колоквијум (поправни)
Методологија педагошких истраживања – Колоквијума 2 ( СПСС ) – У
Методологија педагошких истраживања – Колоквијума 2 ( СПСС ) – ПВ
Математика 1


Резултати испита одржаних у априлу 2016. године:

Развојна психологија – ИИ година ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
ИЦТ у настави
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум И (поправни)
Књижевност за децу – поновљени колоквијум 1 – ПВ
Књижевност за децу – поновљени колоквијум 1 – У
Интеркултурално образовање – колоквијум
Елементарне игре и пливање
Педагошка психологија
Основе визуелне уметности – колоквијум (васпитачи)
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум
Методика наставе ликовне културе У – колоквијум
Основе комуникологије
Енглески језик
Општа хигијена – дошколовање
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Математика 1 и 2
Основе визуелне уметности ИИ – колоквијум
Увод у проуцавање књизевности – заврсни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – усмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – усмени – ПВ ИВ година и ванредни
Академски енглески језик
Методика наставе ППМ
Резулати испита код Проф. др Бранка Јовановића – 24.4.2016.
Академско писање – испит
Методологија педагошких истраживања – испит
Психопатологија детињства и младости
Психолошке основе рада

Увод у проуцавање књизевности – писмени – У
Развојна психологија – колоквијум – ПВ И година
Развојна психологија – колоквијум – ДВ И година
Методика упознавања околине
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду – ППМ
Српски језик 1 – У
Развој и уцење деце раних узраста
Енглески језик струке – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – ИИ година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – ИВ година и ванредни
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Књижевност за децу – Колоквијум 1 – ПВ
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању У, ПВ
Методика наставе музичке културе – поправни колоквијум
Информатика у образовању – колоквијум И
Конструктивно решавање сукоба – колоквијум (поправни)
Конструктивно решавање сукоба
Методика васпитног рада – Мастер ДВ
Курикулуми предшколског васпитанја – Мастер ПВ

Енглески језик У – колоквијум И
Екологија – колоквијум И
Општа хигијена – колоквијум И
Одрживи развој животне средине У – мастер
Филозофија са етиком – Испит и колоквијум
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно образовном раду ДВ – мастер
Методика наставе природе и друштва
Инклузивно образовање МПВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Књижевност за децу У, ПВ
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психологија комуникације
Интеракција и комуникација у васпитном раду

Методика наставе ППН – мастер
Дидактика У – колоквијум ИИ (поправни)
Дидактика У
Социологија
Социологија образовања
Породица и савремено друштво

Развојна психологија
Педагошка психологија
Детињство и права детета
Изабрани књижевни жанр – У – ИИИ година
Елементарни математицки појмови

Књижевност за децу У – колоквијум И
Дидактика У
Методика наставе музичке културе
Курикулуми предшколског васпитања
Превенција поремећаја у понашању
Предшколска педагогија

Предшколска дидактика – колоквијум И


Резултати испита одржаних у марту 2016. године:

Основе природних наука У – колоквијум ИИ (поправни)
Методика наставе музичке културе У – колоквијум И
Методика ликовног васпитања ПВ – колоквијум (поправни)
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година)
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психологија менталног здрављ
а
Дидактика ДВ – колоквијум ИИ
Дидактика У – колоквијум И
Педагоска психологија
Развојна психологија
Детињство и права
Основе природних наука У – колоквијум ИИ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена ПВ – дошколовање
Предшколска педагогија – колоквијум
Резултати испита код Проф. др Вељка Банђура
Академско писање – испит
Курикулуми предшколског васпитања
Методика васпитног рада

Резултати испита код Проф. др Бранка Јовановића
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика наставе музичке културе У
Књижевност за децу – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ ИВ година и ванредни
Педагогија слободног времена – И колоквијум
Инклузивно образовање
Инклузија о образовању
Интеркултурално образовање
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени (ИВ година)
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду ДВ – мастер
Дидактика У
Српски језик – ПВ – Поправни колоквијум
Српски језик – ДВ – Поправни колоквијум
Породична педагогија – И колоквијум – ДВ
Математика И
Математика ИИ
Елементарни математички појмови


Резултати испита одржаних у фебруару 2016. године:

Развој и учење деце раних узраста
Методологија педагошких истраживања – Б. Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Б. Јовановић
Академско писање – Б. Јовановић
Образовна технологија – Б. Јовановић

Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду

Српски језик – ПВ, ДВ
Методика наставе природе и друштва
Педагошка психологија
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у проучавање књижевности ПВ (коначно)
Методика наставе музичке културе У
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Енглески језик ДВ – колоквијум (поправни)
Енглески језик ПВ – колоквијум (поправни)
Општа хигијена ПВ – дошколовање
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Инклузивно образовање ПВ – мастер
Инклузија у образовању
Социологија образовања
Дидактика ДВ
Дидактика У
Дидактика – Мастер професор предметне наставе
Предшколска дидактика
Одрживи развој животне средине У – мастер
Математика 1
Математика 2
Елементарни математицки појмови

Српски језик И
Увод у проучавање књизевности – писмени – У
Увод у проучавање књизевности – ПВ – ИИ година
Увод у проучавање књизевности – ПВ – ИВ година
Увод у проучавање књизевности – ДВ
Методика ликовног васпитања ПВ
Изборни предмет 7 – У – ИИИ година


Резултати испита одржаних у јануару 2016. године:

Основе информатике – колоквијум ИИ (поправни)
Методика наставе природе и друштва
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду – ППМ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ДВ
Развијање хуманих односа међу половима и васпитање младих за одговорно родитељство
Увод у проучавање књижевности – усмени – ПВ – ИВ година и дошколовање
Дидактика – мастер
Инклузивно образовање – теорија и пракса У,ПВ
Методика наставе ППМ
Дидактика (допуна)
Дидактика ППМ
Инклузија у образовању У
Инклузија у образовању ПВ и ДВ
Екологија
Инклузивно образовање – Мастер ПВ
Основе социјалне педагогије – ППМ
Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду
Методологија педагошких истраживања
Школска и породична педагогија

Математика 1 и 2 – писмени
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Академско писање – МАС ПВ, ДВ
Функционални стилови српског језика – писмени део испита
Српски језик 2 У
Српски језик 1 У
Изабрани књижевни жанр У
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психологија комуникације

Развојна психологија
Педагошка психологија – У, ДВ
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду – Мастер
Дидактика
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности У
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у методику наставе енглеског језика
Академски енглески језик
Методика наставе музичке културе – У
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Елементарни математички појмови – писмени део испита
Инклузивно образовање – мастер
Конструктивно решавање сукоба
Филозофија са етиком ПВ, ДВ
Социологија образовања
Развој и учење деце на раном узрасту
Енглески језик струке
Опсти енглески језик испит
Култура младих
Породица и савремено друштво
Методике наставе природе и друштва
ИЦТ у настави