Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2018.


Резултати испита одржаних у децембру 2018. године.

Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум (поправни)
Увод у проучавање књижевности – поновљени колоквијум 2 – У
Увод у педагогију
Породична педагогија
Педагогија слободног времена
Педагошка психологија – колоквијум (поправни)
Развој и учење – колоквијум (поправни)
Основе математике I – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ – колоквијум II
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ – колоквијум II
Породица и савремено друштво – колоквијум
Академско писање – колоквијум ПВ ДВ
Увод у проучавање књижевности, поновљени други колоквијум, ДВ
Увод у проучавање књижевности, поновљени други колоквијум, ПВ дошколовање
Увод у проучавање књижевности, поновљени други колоквијум, ПВ
Академски енглески језик – колоквијум (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум II
Дидактика У – колоквијум II
Основе математике 2 – У II година први поправни колоквијум
Елементарни математички појмови – ПВ I година први поправни колоквијум
Модели организације у домовима – I поправни колоквијум
Енглески језик струке – колоквијум I (поправни)
Филозофија са етиком – поправни колоквијум
Основе информатике ПВ, ДВ –  колоквијум I (поправни)
Основе информатике У – колоквијум I (поправни)
Методологија педагошких истраживања – испит ОАС
Увод у проучавање књижевности – II колоквијум ДВ друга година
Увод у проучавање књижевности – II колоквијум ПВ четврта година, дошколовање
Социологија образовања – поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности – колоквијум II
Енглески језик струке – колоквијум I
Говорне вештине и комуникација – колоквијум
Основе математике I У – колоквијум I
Основе математике 2
ИКТ у настави – писмени
Методика рада домског васпитача – колоквијум I (поправни)
Школска и породична педагогија – други колоквијум
Основе математике I и II (писмени)
Методика наставе српског језика и књижевности – I колоквијум
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Инклузивно образовање-теорија и пракса ПВ (мастер) – колоквијум I
Инклузивно образовање-теорија и пракса ДВ (мастер) – колоквијум I
Инклузивно образовање-теорија и пракса У (мастер) – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум II
Академски енглески – колоквијум I
Академско писање – колоквијум (прва група)
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – колоквијум SPSS
Интеракције и комуникације у васпитном раду ПВ – I колоквијум
Интеракције и комуникације у васпитном раду ДВ – I колоквијум
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика рада домског васпитача – колоквијум I


Резултати испита одржаних у новембру 2018. године.

Академско писање – колоквијум
Елементарни математичји појмови ПВ
Развој и учење – колоквијум I
Педагошка психологија – колоквијум I
Филозофија са етиком – колоквијум I
Основе домске педагогије – колоквијум I (поправни)
Основе природних наука ПВ – колоквијум I (поправни)
Основе природних наука ДВ – колоквијум I (поправни)
Основе природних наука У – колоквијум I (поправни)
Основе визуелне уметности I У – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности У (поновљени колоквијум )
Основе домске педагогије – колоквијум I
Основе информатике ПВ, ДВ – колоквијум I
Методологија педагошких истраживања
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Дидактика ДВ – колоквијум  I (поправни)
Дидактика У – колоквијум I (поправни)
Школска и породична педагогија – колоквијум I (поправни)
Основе социјалне педагогије
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Инклузија у образовању
Основе информатике У – колоквијум I
Основе визуелне уметности 1 – У, прва година
Дидактика – испит
Основа математике 1 и 2 – писмени део испита
Увод у проучавање књижевности – поновљени колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – поновљени колоквијум 1 – ДВ
Основе природних наука У – Колоквијум
Основе природних наука ПВ – Колоквијум
Основе природних наука ДВ – Колоквијум
Инклузија у образовању ДВ – колоквијум
Инклузија у образовању ПВ – колоквијум
Инклузија у образовању У – колоквијум
Српски језик 1 – колоквијум
Школска и породична педагогија – колоквијум I


 

Резултати испита одржаних у октобру 2018. године.

Увод у проучавање књижевности У – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум I
Сценска и луткарска уметност
Дидактика У – колоквијум I
Дидактика ДВ – колоквијум I
Методологија педагошких истраживања
Зелени путокази – дошколовање
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У
Општа хигијена
Општа хигијена – дошколовање
Екологија
Педагошка психологија
Рани развој и учење
Развојна психологија
Књижевност за децу У
Књижевност за децу ПВ
Увод у проучавање књижевности  У
Увод у проучавање књижевности  ПВ
Увод у проучавање књижевности  ДВ
Увод у историју српске књижевности 2 ПВ
Српски језик ПВ, ДВ
Књижевност за децу У – завршни део
Књижевност за децу У – додатни рок
Развој и учење – усмени
Развојна психологија – усмени
Педагошка психологија – усмени
Основе природних наука У
Књижевност за децу ПВ – додатни рок
Књижевност за децу ПВ
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ  (IV година и дошколовање)
Српски језик 2
Социологија и Социологија образовања
ICT у настави У – мастер
Информатика у образовању
Психотерапијске технике у васпитном раду
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум
Српски језик
Дидактика ДВ
Дидактика У
Дидактика У – пренет испит
Предшколска педагогија
Курикулуми предшколског васпитања
Дечје игре и стваралаштво
Методика васпитно-образовног рада

 


Резултати испита одржаних у септембру 2018. године.

Методика наставе природе и друштва
Методика упознавања околине
Књижевност за децу ПВ – писмени
Методологија педагошких истраживања
Академско писање – писмени
Основе социјалне педагогије
Развојна психологија
Филозофија са етиком У
Филозофија са етиком ПВ
Филозофија са етиком ДВ
Филозофија васпитања
Реторика ПВ
Инклузија у образовању
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Методика наставе српског језика и књижевности
Књижевност за децу ПВ – писмени
Развојне кризе и мантално здравље ППМ
Интеракција и комуниукација у васпитном раду ППМ
Интеракција и комуниукација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
Психологија менталног здравља
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Екологија
Енглески језик струке У
Енглески језик У – писмени
Психологија менталног здравља
Педагошко саветовање у васпитном раду
Методика рада домског васпитача
Основе домске педагогије
Предшколска дидактика
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ  (IV година и дошколовање) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у историју српске књижевности I
Елементарни математички појмови (септембар 2)
Основи математике II (септембар 2)
Основи математике I (септембар 2)
ICT у настави
Основе информатике
Рани развој и учење
Педагошка психологија
Методологија педагошких истраживања – колоквијум
Књижевност за децу – У, завршни део
Увод у историју српске књижевности 2
Основе комуникологије – У
Књижевност за децу ПВ – завршни
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Општа хигијена
Основе природних наука
Развојна психологија У
Развојна психологија ПВ, ДВ
Српски језик – септембар
Књижевност за децу – У, писмени испит
Увод у проучавање књижевности – завршни – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни – IV година и ДОШКОЛОВАЊЕ
Филозофија са етиком
Реторика
Филозофија васпитања
 Српски језик 1 – писмени део испита
 Социологија
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Интеркултурално образовање
Конструктивно решавање сукоба
Увод у педагогију
Српски језик
Дидактика У – пренет испит
Дидактика У
Дидактика ДВ
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум (допуна)
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Курикулум предшколског васпитања
Књижевност за децу ПВ – писмени
Методика наставе српског језика и књижевности
Методика упознавања околине
Методика наставе природе и друштва
Методологија педагошких истраживања – испит У
Методологија педагошких истраживања – испит ПВ
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
Методика рада домског васпитача – колоквијум
Предшколска дидактика
Информатика у образовању
Психологија менталног здравља
Психолошко саветовање у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
 Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – изборни
Увод у историју српске књижевности 3 – изборни
Методика наставе музичке културе
Елементарни математички појмови
Енглески језик струке писмени испит – У – 1 година
Енглески језик струке писмени испит – У – 2 година
Елементи математичке анализе
Основи математике 1
Основи математике 2
Зелени путокази
Основе природних наука – ПВ
Основе природних наука – ДВ
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Основе информатике
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста


 

Резултати испита одржаних у јулу 2018. године.

Књижевност за децу У – завршни део
Књижевност за децу ПВ – завршни део
Информатика у образовању
Филозофија васпитања
Реторика
Филозофија са етиком
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ IV година и ДОШКОЛОВАЊЕ
Увод у историју српске књижевности 1
Увод у историју српске књижевности 2
Тумачење књижевног дела – МАСТЕР УЧИТЕЉ
 Социологија
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Одрживи развој животне средине
Дидактика ДВ
Дидактика У
Еуклидска геометрија 2. поправни колоквијум
Увод у историју српске књижевности 3
Методологија педагошких истраживања – испит
Српски језик – писмени – ПВ, ДВ
Књижевност за децу – писмени – У
Методика упознавања околине
Методика наставе природе и друштва
Развојна психологија У
Развојна психологија ПВ, ДВ
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовања
Српски језик II – писмени
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Књижевност за децу ПВ – писмени
Енглески језик У – писмени
Предшколска педагогија – колоквијум
Курикулум предшколског васпитања – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Елементарни математички појмови
Интеркултурално образовање
Конструктивно решавање сукоба
Развој и учење
Педагошка психологија
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година и дошколовање) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Психологија менталног здравља
Српски језик I
Увод у проучавање књижевности У
Основе математике II
Основе математике I
Методика наставе српског језика и књижевности
ICT у настави
Основе информатике
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања, Академско писање ( Проф. др Бранко Јовановић)
Предшколска дидактика – колоквијум
Основе домске педагогије – колоквијум
Методика рада домског васпитача – колоквијум
Психопатологија деце и младих

 

Резултати испита одржаних у јуну 2018. године:

Одрживи развој животне средине
Књижевност за децу У – коначна табела
Основе природних наука У
Социологија
Увод у историју српске књижевности II
Методологија педагошких истраживања – SPSS У и ПВ
Информатика у образовању У
Књижевност за децу – трећи део – У
Еуклидска геометрија – колоквијум I (поправни)
Интеркултурално образовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Основе социјалне педагогије
Развојна психологија
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
 Дидактика – испит
Методика наставе музичке културе – поправни и II колоквијум
Дидактика У – студенти са пренетим испитом
Дидактика У – колоквијум IV (поновљен)
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Српски језик, ПВ и ДВ
Методика упознавања околине – ПВ
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS У
Српски језик 2
Методологија педагошких истраживања – испит У
Филозофије са етиком
Филозофије васпитања
Реторике
Развојна психологија ДВ – I година
Развојна психологија ПВ – I година
Увод у педагогију
Еуклидска геометрија – колоквијум II
Општа хигијена
Основе природних наука ДВ
Екологија
Основе природних наука ПВ
Инклузија у образовању
Увод у проучавање књижевности – усмени ПВ
Увод у проучавање књижевности – усмени ПВ IV година и дошколовање
Увод у проучавање књижевности – усмени ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – дошколовање
Књижевност за децу – писмени испит У
Дидактика ДВ
Методикa наставе природе и друштва  У – Испит III година
Методологија педагошких истраживања – испит ПВ и ДВ
Педагогија слободног времена
Породична педагогија ДВ
Школска и породична педагогија ДВ
Методика наставе српског језика и књижевности
Основе комуникологије – поправни колоквијум
Српски језик I – писмени
Енглески језик – писмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Педагошка комуникологија
Предшколска дидактика
Методика рада домског васпитача
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Курикулум предшколског васпитања – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Методика васпитног рада – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
Општа хигијена дошколовање
Методологија педагошких истраживања – SPSS ПВ и ДВ
Методологија педагошких истраживања – статистика ПВ и ДВ
Психологија менталног здравља – дошколовање
Психологија менталног здравља – изборни
Увод у историју српске књижевности III У
Психолошко саветовање у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду У
Психопатологија детињства и младости
Психологија комуникације
Основи математике 1
Основи математике 2


Резултати испита одржаних у мају 2018. године:

Увод у проучавање књижевности У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ IV ГОДИНА И ДОШКОЛОВАЊЕ
Еуклидска геометрија 1. колоквијум
 Књижевност за децу – поправни II колоквијум – У
 Педагошка психологија 
 Развој и учење деце раних узраста
Елементарни математички појмови
Развојна психологија поправни колоквијум У
Развојна психологија поправни колоквијум ПВ
Развојна психологија поправни колоквијум ДВ
Увод у историју српске књижевности У, ПВ
Дидактика ДВ – колоквијум IV
Дидактика У – колоквијум IV
Књижевност за децу ПВ – колоквијум II (поправни)
Академско писање – испит ПВ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Методологија педагошких истраживања – Статистика (колоквијум ПВ и ДВ)
Књижевност за децу – колоквијум 2 – У
Основе социјалне педагогије – колоквијум
Увод у историју српске књижевности 2 – поновљени колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – други поправни колоквијум
Интеракција и комуникација у васпитном раду – II колоквијум
Психологија менталног здравља – II колоквијум
Информатика у образовању – 2 колоквијум
Социологија – поправни колоквијум
Методика наставе музичке културе други колоквијум
Информатика у образовању У – колоквијум I (поправни)
Енглески језик ПВ – колоквијум II
Енглески језик ДВ – колоквијум II
Психотерапијске технике у васпитном раду – колоквијум II
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум I (поправни)
Психолошко саветовање у васпитном раду – колоквијум II
Основе физичког и здравственог васпитања – предиспитне обавезе
Основе физичког и здравственог васпитања – поправни колоквијум и квиз 5
Књижевност за децу ПВ – колоквијум II
Енглески језик У – колоквијум II
Основе физичког и здравственог васпитања – резултати 5. квиза и 2. колоквијума ДВ
Основе физичког и здравственог васпитања – предиспитне обавезе
Интеракција и комуникација у васпитном раду (ППМ)
Развојне кризе и ментално здравље (ППМ)
Основе комуникологије – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – Статистика колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности
 Основе физичког и здравственог васпитања – Резултати 4. квиза
 Увод у историју српске књижевности 2 – изборни предмет – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
 Академско писање – колоквијум
Психологија менталног здравља – колоквијум I (поправни)
Основи математике II


Резултати испита одржаних у априлу 2018. године:

Социологија
Курикулуми предшколског васпитања – колоквијум
 Српски језик 1
Развојна психологија – I колоквијум – У I година
Развојна психологија – I колоквијум – ПВ I година
Развојна психологија – I колоквијум – ДВ I година
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Инклузија у образовању ПВ, ДВ
Инклузија у образовању У
Основе социјалне педагогије
ICT у настави – писмени
Основе информатике У
Основе информатике – васпитачи
Основе информатике – колоквијум II (поправни)
ICT у настави – мастер
Психопатологија детињства и младости
Психотерапијске технике у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевности за децу – први поправни колоквијум – У
Основе визуелне уметности 2 – 2. годинa У
Тумачење књижевног дела У – мастер
Увод у историју српске књижевности III
Увод у историју српске књижевности II
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година) и дошколовање – усмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Основи математике I – писмени
Основи математике II – писмени
Књижевност за децу – поновљени колоквијум 1 – ПВ
Психотерапијске технике у васпитном раду – поправни колоквијум
Филозофија са етиком – поправни колоквијум
Увод у историју српске књижевности 1 (изборни)
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Педагошка психологија
Академско писање колоквијум (22.4.2018.)
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година) и дошколовање – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Методика рада домског васпитача – колоквијум (поправни)
Предшколска дидактика – колоквијум (поправни)
Развој и учење деце раних узраста
Социологија образовања
Енглески језик струке У – писмени
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Увод у методику наставе енглеског језика У
Методика наставе музичке културе – колоквијум (поправни)
Енглески језик – колоквијум (поправни)
Методика рада домског васпитача – колоквијум II
Методика рада домског васпитача – колоквијум I
Педагошка комуникологија
 Академско писање
 Методологија педагошких истраживања
Изабрани књижевни жанр ДВ – мастер
Информатика у образовању У – колоквијум I
Психотерапијске технике у васпитном раду – колоквијум I
Методика наставе природе и друштва
 Развојна психологија
Психологија менталног здравља – колоквијум I
Књижевност за децу – први колоквијум У
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Дидактика У – колоквијум III (поправни)
Дидактика У
Књижевност за децу ПВ – писмени
 Филозофија са етиком, Реторика
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум
Предшколска дидактика – колоквијум
Методика ликовног васпитања – колоквијум
 Филозофија са етиком – У
 Методика васпитно-образовног рада
 Предшколска педагогија – II колоквијум
 Превенција поремећаја у понашању
Дидактика У – колоквијум III
Дидактика У – колоквијум III (студенти са пренетим испитом из Дидактике)
Дидактика ДВ – колоквијум III
 Психолошко саветовање у васпитном раду – колоквијум I


Резултати испита одржаних у марту 2018. године:

Књижевност за децу ПВ – колоквијум I
Српски језик – поправни колоквијум ПВ
Српски језик – поправни колоквијум ДВ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Психопатологија детињства и младости
Одрживи развој животне средине У – мастер
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Енглески језик – колоквијум И
Основи математике 2
Основи математике 1
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Основе информатике, ИЦТ у настави
Методика наставе ликовне културе – поправни
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни
Елементарни математички појмови
Основе информатике
ИЦТ у настави

Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) и дошколовање – усмени
Методика наставе музичке културе – колоквијум
Академско писање – колоквијум
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Социологија образовања
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Књижевност за децу – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) и дошколовање
Инклузија у образовању
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално образовање
Курикулуми предшколског васпитања – мастер ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – дошколовање
Психологија менталног здравља – дошколовање
Предшколска педагогија колоквијум
Основе физичког и здравственог васпитања Тест 2 и Колоквијум 1
Српски језик
Филозофија са етиком – испит
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ – дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ
Енглески језик струке У – писмени
Методика наставе ликовне културе У – колоквијум
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Предшколска педагогија – колоквијум
Увод у историју српске књижевности ИИИ – У
Развојна психологија
Дидактика У
Књижевност за децу У, ПВ – писмени

Резултати испита одржаних у фебруару 2018. године:

Српски језик – ПВ, ДВ
Основе физичког и здравственог васпитања – резултати квиза
Увод у проучавање књижевности ПВ ИВ година и дошколовање – усмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У
Основи математике 1
Основи математике 2
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Енглески језик струке У – писмени
Књижевност за децу У, ПВ
Увод у проучавање књижевности У
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Развојне кризе и ментално здравље
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Интеркултурално образовање
ИЦТ у настави
Основе информатике ПВ
Инклузија у образовању
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду (дошколовање)
Увод у проучавање књижевности – пимени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – пимени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – пимени – ПВ ИВ година и дошколовање
Педагошка психологија
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Филозофија са етиком
Реторика
Развојна психологија – коначно
Методика наставе музичке културе
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања – испит
Академско писање – испит
Српски језик I
Увод у историју српске књижевности III У
Изабрани књижевни жанр ДВ – мастер
Туначење књижевног дела У – мастер
Основе комуникологије


Резултати испита одржаних у јануару 2018. године:

Психопатологија деце и младих – Коначне оцене
Одрживи развој животне средине
Увод у проучавања књижевности – усмени ПВ ИВ година и дошколовање
Увод у проучавање књижевности – усмени ДВ
Увод у проучавање књижевности – усмени ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени У
Основе природних наука ПВ
ИЦТ у настави Мастер
Основе информатике ДВ
Основе информатике ПВ
Основе информатике У
Основе математике I и II
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању У
Инклузија у образовању ПВ, ДВ
Књижевност за децу ПВ – усмени
Увод у историју српске књижевности I
Социологија образовања
Педагошка психологија
Интеракција и комуникација у васпитном раду – ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду и Психопатологија – ДВ
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ IV година и дошколовање
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Филозофија са етиком
Реторика
Психологија комуникације
Интеркултурално образовање јануар
Инклузивно образовање – теорија и пракса – Мастер
Екологија
Општа хигијена
Општа хигијена – дошколовање
Зелени путокази
Зелени путокази – дошколовање
Основе природних наука – У
Основе природних наука – ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Култура младих
Енглески језик струке – II година -испит
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Породица и савремено друштво – испит
Основе математике 1 – други колоквијум
Енглески језик струке У – писмени
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Академски енглески језик
Елементарни математички појмови – колоквијум II
Основе математике II – колоквијум II
Српски језик
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Методика ликовног васпитања
Књижевност за децу – писмени – У, ПВ
Основе информатике ДВ – колоквијум II
Основе информатике ПВ – колоквијум II
Основе информатике У – колоквијум II
Основе информатике ДВ – колоквијум I (поправни)
Основе информатике ПВ – колоквијум I (поправни)
Основе информатике У – колоквијум I (поправни)
Развојна психологија
Дидактика У
Дидактика ДВ
Дидактика У – колоквијум II (поравни)