Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u avgustu 2020. godine.

Knjiženost za decu – U
Književnost za decu – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – doškolovanje


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u julu 2020. godine.

Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova
Uvod u pedagogiju
Osnove matematike 1
Osnove matematike 2
Elementarni matematički pojmovi
 Didaktika
Akademsko pisanje – kolokvijumi
Metodologija pedagoških istraživanja – OAS, MAS OPPN i doškolovanje
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Porodična pedagogija DV
Pedagogija slobodnog vremena
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Književnost za decu – pismeni – PV
Porodična pedagogija – ispit
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Filozofija sa etikom
 Retorika
Pedagogija slobodnog vremena
Školska i porodična pedagogija
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni deo U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni deo PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni deo DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni deo PV doškolovanje
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 U, PV
Osnove matematike 1
Osnove matematike 2
Elementarni matematički pojmovi
Elementi kombinatorike
Uvod u pedagogiju U – praktikum
Uvod u pedagogiju PV – praktikum
Uvod u pedagogiju DV – praktikum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Didaktika DV
Didaktika U
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – ispit, PPM
Metodika prirode i društva (OAS U)
Metodika upounavanja okoline (OAS PV)
 Uvod u pedagogiju – ispit
Književnost za decu – završni deo – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – PV
Osnove matematike 1 – usmeni deo
Osnove matematike 2 – usmeni deo
Elementarni matematički pojmovi – usmeni deo
Ekologija
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Zeleni putokazi
Metodike nastave muzičke kulture – U
Inkluzija u obrazovanju
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – doškolovanje
Metodologija pedagoških istraživanja U i doškolovanje
Fenomenologija slobodnog vremena
Modeli organizacije rada u domovima
Školska i porodična pedagogija
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Osnove matematike 1
Osnove matematike 2
Elementarni matematički pojmovi
Osnovi kombintorike
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni PV (doškolovanje)
Pedagogija slobodnog vremena
Porodična pedagogija DV
Akademsko pisanje – kolokvijumi
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijumi
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Rezultati ispita (provere znanja) održanih u junu 2020. godine.

Inkluzija u obrazovanju (jun)
Inkluzija u obrazovanju (mart)
Razvojna psihologija U
Osnove socijalne pedagogije
Srpski jezik 2
Ekologija
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka – U
Osnove prirodnih nauka – PV
Osnove prirodnih nauka – DV
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu U, PV
Porodična pedagogija – PV
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Uvod u pedagogiju
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – izborni U, PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum SPSS II.grupa
 Metodika nastave muzičke kulture – ispit
 Književnost za decu – završni deo – PV
 Akademski Engleski jezik – master
 Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladost
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Metodika nastave likovne kulture
Porodična pedagogija
Metodika upoznavanja okoline PV
Metodika nastave prirode i društva
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit OAS i doškolovanje
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
 Sociologija
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV – DOŠKOLOVANjE
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – drugi kolokvijum
Osnove matematike 1
Osnove matematike 2
Elementarni matematički pojmovi
Analitička geometrija
Metodika upoznavanja okoline
Metodike nastave prirode i društva
Književnost za decu PV – pismeni
Psihologija mentalnog zdravlja
Akademsko pisanje
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni (doškolovanje)
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Modeli organizacije rada u domovima – ispit
Engleski jezik I god. PV – kolokvijum
Engleski jezik I god. DV – kolokvijum
Retorika
Filozofija sa etikom
Enleski jezik struke U
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum 2 (popravni)
Uvod u istoriju srpske književnosti I