Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u martu 2023. godine

Predškolska pedagogija – popravni kolokvijum 1 i 2
Akademsko pisanje – kolokvijum 1
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS PPN
Sociologija
Akademsko pisanje
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo –  PV + DV
Uvod u pedagogiju – OSS
Metodologija pedagoških istraživanja – doškolovanje
Metodologija pedagoških istraživanja
Osnove matematike 1 i 2 – pismeni
Metodika nastave muzičke kulture – druga godina U – kolokvijum 1
Metodika nastave muzičke kulture – treća godina U – kolokvijum 1
Književnost za decu – pismeni – PV
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Književnost za decu – ponovljeni Kolokvijum 1 – U
Uvod u pedagogiju – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV doškolovanje


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u februaru 2023. godine

Književnost za decu – Kolokvijum 1 – U
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Uvod u proučavanje društva U/Sociologija PV,DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV-doškolovanje
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Akademsko pisanje
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS PPN
Razvij i učenje dece ranih uzrasta
Metodologija pedagoških istraživanja
Osnove matematike 1 i 2
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Književnost za decu – pismeni – PV
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju – drugi deo (pismeni)
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV doškolovanje
Srpski jezik PV, DV – popravni prvi kolokvijum
Uvod u pedagogiju – OSS
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u januaru 2023. godine

Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa
Inkluzivno obrazovanje u praksi_Master profesor predmetne nastave
Inkluzija u obrazovanju PPM
Školska i porodična pedagogija – pismeni deo
Sociologija, Uvod u proučavanje društva
Uvod u istoriju srpske književnosti 3 – U
Modeli organizacije rada u domovima, pismeni deo
Uvod u pedagogiju – pismeni deo ispita
Akademsko pisanje
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS PPN
Osnove matematike 2
Metodologija pedagoških istraživanja
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV doškolovanje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV3
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV2
Porodična pedagogija – pismeni
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Književnost za decu – pismeni – PV
Osnove matematike 1
Uvod u pedagogiju – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Uvod u istoriju srpske književnosti 1  U+PV
Metodika upoznavanja okoline
Metodika nastave prirode i društva
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV doškolovanje
Engleski jezik struke U – pismeni
Književnost za decu – kolokvijum 1 – PV
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u decembru 2022. godine

Medijska pismenost-kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – kolokvijum (popravni)
Srpski jezik PV, DV – kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta –  kolokvijum
Metodika-vaspitno obrazovnog rada popravni kolokvijum – OAS PV II godina
Matematika – pismeni deo
Interakcija i komunikacija PV 3 – kolokvijum 2
Interakcija i komunikacija PV 2 – kolokvijum 2
Metodologija pedagoških istraživanja
Akademsko pisanje
Modeli organizacije rada u domovima – prvi popravni kolokvijum
Modeli organizacije rada u domovima – prvi kolokvijum
Metodika upoznavanja okoline PV
Metodika nastave prirode i društva U
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta –  kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti (decembarski apsolventski rok)
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum 1 (popravni)