Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita


Rezultati ispita održanih u martu 2020. godine.

IKT u nastavi
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum statistika
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija
Osnove matematike 1
Osnove matematike 2
Elementarni matematički pojmovi
Školska i porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Engleski jezik PV
Engleski jezik DV
Porodična pedagogija
Predškolska pedagogija – kolokvijum II
Uvod u istoriju srpske književnosti II
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum


Rezultati ispita održanih u februaru 2020. godine.

Engleski jezik DV – kolokvijum
Engleski jezik PV – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni
Srpski jezik II
Inkluzija u obrazovanju
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo ispita – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo ispita – PV (doškolovanje)
Književnost za decu – usmeni
Uvod u istoriju srpske književnosti III
 Uvod u istoriju srpske književnosti I
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV doškolovanje
Književnost za decu – pismeni – PV
Srpski jezik 1 – U
Srpski jezik – PV
Sociologija i Sociologija obrazovanja
Modeli organizacije u domovima
Engleski jezik struke
Akademski engleski jezik
Psihoterapiske tehnike u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu 1
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Metodika nastave prirode i društva
Metodika upoznavanja okoline
 Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa U, DV (master)
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika SPSS
Matematika – pismeni
Akademsko pisanje – pismeni ispit
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS OPPN pismeni
Metodologija pedagoških  istraživanja – statistika
Osnove informatike
IKT u nastavi – master
Školska i porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija – pismeni
Porodična pedagogija
Filozofija sa etikom – ispit
Metodika nastave srpkog jezika i književnosti
Fenomenologija slobodnog vremena
Uvod u pedagogiju
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju – kolokvijum
Izabrani književni žanr DV – master


Rezultati ispita održanih u januaru 2020. godine.

Osnove socijalne pedagogije
Izabrani književni žanr – PV (master)
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni U DV
Osnove informatike (ispit i popravni kolokvijum) – vaspitači
Osnove informatike U
IKT u nastavi
Kultura mladih
Školska i porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Porodica i savremeno društvo, Kultura mladih – doškolovanje
Porodica i savremeno društvo
Inkluzija u obrazovanju PV, DV
Inkluzija u obrazovanju U
Pedagoška psihologija
Nemački jezik U (početni)
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa U (master)
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa PV (master)
Opšta higijena PV – doškolovanje
Održivi razvoj životne sredine U (master)
Sociologija obrazovanja
Osnove matematike II
Osnove matematike I
Elementarni matematički pojmovi
Metodologija pedagoških istraživanja – test znanja i statistika
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo ispita – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo ispita – doškolovanje
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Prevencije poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija
Uvod u proučavanje književnosti – konačne ocene – DV
Porodična pedagogija
Akademski engleski jezik
Inkluzivno obrazovanje -teorija i praksa DV
 Srpski jezik 2
 Školska i porodična pedagogija – praktikumi
 Uvod u istoriju srpske književnosti 1
 Filozofija sa etikom
 Retorika
 Psihopatologija detinjstva i mladosti
 Pedagoška psihologija
Elementarni matematički pojmovi – predispitne obaveze
Osnove matematike II U – predispitne obaveze
Osnove matematike I U – predispitne obaveze
Zeleni putokazi (doškolovanje)
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena U (doškolovanje)
Ekologija
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS – PV, DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (doškolovanje)
 Metodika razvoja govora
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Metodika upoznavanja okoline PV
Metodika nastave prirode i društva U
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Elementarni matematički pojmovi – kolokvijum II
Osnove matematike I – kolokvijum II
Modeli organizacije rada u domovima
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Didaktika DV, U – kolokvijum II (popravni)
Srpski jezik, srpski jezik I PV, U
 Engleski jezik struke – U II godina – ispit
Uvod u proučavanje književnosti PV (doškolovanje) – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Osnove matematike II – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni ispit
Osnove informatike U – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum II (popravni)