Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у марту 2023. године

Предшколска педагогија – поправни колоквијум 1 и 2
Академско писање – колоквијум 1
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Социологија
Академско писање
Увод у проучавање књижевности – завршни део –  ПВ + ДВ
Увод у педагогију – ОСС
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
Методологија педагошких истраживања
Основе математике 1 и 2 – писмени
Методика наставе музичке културе – друга година У – колоквијум 1
Методика наставе музичке културе – трећа година У – колоквијум 1
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживања – статистика
Књижевност за децу – поновљени Колоквијум 1 – У
Увод у педагогију – писмени
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у фебруару 2023. године

Књижевност за децу – Колоквијум 1 – У
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у проучавање друштва У/Социологија ПВ,ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ-дошколовање
Увод у историју српске књижевности 1
Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Развиј и учење деце раних узраста
Методологија педагошких истраживања
Основе математике 1 и 2
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживања – статистика
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Методика наставе српског језика и књижевности
Породична педагогија
Увод у педагогију – други део (писмени)
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Српски језик ПВ, ДВ – поправни први колоквијум
Увод у педагогију – ОСС
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ


Резултати испита (провере знања) одржаних у јануару 2023. године

Инклузивно образовање-теорија и пракса
Инклузивно образовање у пракси_Мастер професор предметне наставе
Инклузија у образовању ППМ
Школска и породична педагогија – писмени део
Социологија, Увод у проучавање друштва
Увод у историју српске књижевности 3 – У
Модели организације рада у домовима, писмени део
Увод у педагогију – писмени део испита
Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Основе математике 2
Методологија педагошких истраживања
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ3
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ2
Породична педагогија – писмени
Развој и учење деце раних узраста
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Основе математике 1
Увод у педагогију – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Увод у историју српске књижевности 1  У+ПВ
Методика упознавања околине
Методика наставе природе и друштва
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Енглески језик струке У – писмени
Књижевност за децу – колоквијум 1 – ПВ
Методика наставе српског језика и књижевности


Резултати испита (провере знања) одржаних у децембру 2022. године

Медијска писменост-колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум (поправни)
Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Развој и учење деце раних узраста –  колоквијум
Методика-васпитно образовног радa поправнi колоквијум – ОАС ПВ II година
Математика – писмени део
Интеракција и комуникација ПВ 3 – колоквијум 2
Интеракција и комуникација ПВ 2 – колоквијум 2
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Модели организације рада у домовима – први поправни колоквијум
Модели организације рада у домовима – први колоквијум
Методика упознавања околине ПВ
Методика наставе природе и друштва У
Методологија педагошких истраживањa – SPSS
Методологија педагошких истраживања – статистика
Развој и учење деце раних узраста –  колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности (децембарски апсолвентски рок)
Школска и породична педагогија – колоквијум 1 (поправни)