Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита одржаних у септембру 2019. године.

Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
Методика наставе музичке културе
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Социологија – испит
Увод у педагогију испит
Енглески језик – ПВ, ДВ
Филозофија са етиком
Реторика
Развојна психологија
Општа хигијена
Екологија
Књижевност за децу – писмени испит
Академско писање – писмени део
Методологија педагошких истраживања – колоквијуми статистика и SPSS
Курикулума предшколског васпитања – колоквијум
Методике васпитно-образовног рада – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
Књижевност за децу ПВ – писмени
Методика наставе српског језика и књижевности
Методологија педагошких истраживања – писмени
Увод у проучавање књижевности, писмени испит – ДВ
Школска и породична педагогија – испит
Педагогија слободног времена – испит
Дидактика – У
Дидактика – ДВ
Практикуми – Увод у педагогију – У
Практикуми – Увод у педагогију – ПВ
Практикуми – Увод у педагогију – ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Српски језик ПВ, ДВ
Општи енглески
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Основе информатике
Информатика у образовању У
Енглески језик струке
Породична педагогија
Основа математике 1
Основа математике 2
Елементарни математички појмови

 


Резултати испита одржаних у јулу 2019. године.

Увод у историју српске књижевности II
Књижевност за децу ПВ – усмени
Књижевност за децу (стари програм)
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ IV година дошколовање – усмени
Методика упознавања околине ПВ
Методика наставе природе и друштва У
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Енглески језик ПВ, ДВ
Методика музичког васпитања ПВ
Социологија
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању ДВ
Развојна психологија
Развојне кризе и ментално здравље – ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – ППМ
Инклузија у образовању У, ПВ
Методологија педагошких истраживања – писмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ IV година дошколовање – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Дидактика У
Методика наставе српског језика и књижевности
Општи енглески У – писмени
Школска и породична педагогија
Педагогија слободног времена
Практикуми – Увод у педагогију У
Практикуми – Увод у педагогију ПВ
Практикуми – Увод у педагогију ДВ
Предшколска педагогија
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Методика васпитно – образовног рада
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Филозофија са етиком
Психологија менталног здравља
Методологија педагошких истраживања – СПСС
Српски језик I У
Српски језик ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Основа математике 1
Основа математике 2
Елементарни математички појмови
Методологија педагошких истраживања – статистика
Психопатологија детињства и младости
Развојна психологија – предлози оцена
Информатика у образовању
 Енглески језик струке – испит
 Породична педагогија
Основе информатике
ИКТ у настави (мастер)