Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у јулу 2022. године

Методологија педагошких истраживања (статистика)
 Енглески језик струке, учитељ 1. и 2. година
 Увод у историју српске књижевности 3
 Методологија педагошких истраживања – SPSS
 Увод у историју српске књижевности 1

 

Резултати испита (провере знања) одржаних у јуну 2022. године

 Српски језик 2
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ – 2. година
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ДВ – 1. година
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ДВ – 2. година
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ – дошколовање
 Педагошка психологија – поправни колоквијунм
 Породична педагогија
 Развој и учење деце раних узраста
Методика наставе музичке културе – ОАС У – испит
Педагошка психологија
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – I година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ – I година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – II година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ – II година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – дошколовање
Увод у проучавање књижевности – писмени – У – I. година
Увод у проучавање књижевности – писмени – У – II. година
Методика наставе српског језика и књижевности – испит
Српски језик, ОАС ПВ и ОАС ДВ
Академско писање
Методологија педагошких истраживања-статистика
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду
Увод у педагогију – писмени део
Књижевност за децу – завршни део испита – ПВ
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања
Математика (сви) – писмени део
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ+У
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ дошколовање
Енглески језик струке У – писмени (друга година, стари програм)
Енглески језик струке У – писмени


Резултати испита (провере знања) одржаних у мају 2022. године

Увод у историју српске књижевности 1 – У + ПВ
Методика наставе музичке културе (ОАС Учитељ, III година)
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 2 – У
Енглески језик струке У – колоквијум 2
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 2 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 2 – ДВ
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Увод  у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – У – I година


Резултати испита (провере знања) одржаних у априлу 2022. године.

Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ и МАС ППН
Педагошка психологија – колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – поправни колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – поновљени колоквијум 1
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
 Енглески језик струке – 1. година, Учитељ, поправни колоквијум
 Увод у проучавање књижевности – поправни колоквијум – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – поправни колоквијум – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
 Књижевност за децу – завршни део – ПВ
 Развојна психологија
 Увод у педагогију – резултати писменог испита
 Увод у проучавање књижевности – писмени – У
 Академско писање
 Енглески језик струке – писмени испит
Књижевност за децу – Поновљени колоквијум 1 – ПВ
Методика наставе српког језика и књижевности – други колоквијум
Енглески језик струке – колоквијум, Учитељ, I година
Увод у проучавање књижевности – ПВ 1. година
Увод у проучавање књижевности – ДВ 1. година
Методика наставе музичке културе – колоквијум I поправни – ОАС Учитељ, III година
Увод у проучавање књижевности – ПРВА ГОДИНА – Колоквијум 1 – У
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
 Основе математике 1 и 2
 Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
 Социологија
 Увод у историју српске књижевности 2
Предшколска педагогија 1 и 2 – поправни колоквијум
Методологија педагошких истраживања
Књижевност за децу – писмени – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у марту 2022. године.

Књижевност за децу – Колоквијум 1 – ПВ
 Предшколска педагогија – други колоквијум
 Развој и учење деце раних узраста
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ – дошколовање
 Инклузивно образовање – теорија и пракса МАС
 Развојна психологија
 Увод у историју српске књижевности 2
 Методика наставе музичке културе – колоквијум I
 Увод у проучавање књижевности – писмени – У
 Социологија
Методологија педагошких истраживања – статистика
Основе математике 1 и 2
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – ПВ
Књижевност за децу – писмени – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у фебруару 2022. године.

Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Развојна психологија
Педагошка психологија
Школска и породична педагогија
Развој и учење деце раних узраста
Инклузивно образовање – теорија и пракса (мастер)
 Изабрани књижевни жанр
Увод у историју српске књижевности 1
Увод у историју српске књижевности 2
Увод у историју српске књижевности 3
Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – мастер
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – Дошколовање ПВ
Развојна психологија 1 део
Развојна психологија 2 део
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Језик струке енглески У – писмени
Методологија педагошких истраживања – колоквијуми
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Методологија педагошких истраживања
 Социологија
 Увод у проучавање друштва

Основе математике 1 и 2 – писмени
Академско писање – мастер
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Конструктивно решавање сукоба
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста


Резултати испита (провере знања) одржаних у јануару 2022. године.

Изабрани књижевни жанр – испит
 Школска и породична педагогија – испит
Диференцијација и индивидуализација – МАС ППН
Увод у историју српске књижевности 3
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – коначне оцене
Увод у проучавање књижевности ДВ – коначне оцене
Развој и учење деце раних узраста – 1 део
Методика упознавања околине ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Увод у историју српске књижевности 1 – У
Увод у педагогију – писмени
Увод у проучавање друштва У
Социологија ДВ, ПВ
Модели организације рада у домовима – писмени део
Педагошка психологија – први део
Увод у психологију ДВ
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ
Развојна психологија – испит
Развојна психологија 1 део
Енглески језик струке У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Основе информатике (1. година ОАС, ПВ)
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови

Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Академско писање
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживања – статистика
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Методологија педагошких истраживања
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – колоквијум


Резултати испита (провере знања) одржаних у децембру 2021. године.

Основе комуникологије – поправни колоквијум
Енглески језик струке – поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности  У – колоквијум 2
 Методика наставе српског језика и књижевности – поправни колоквијум
Језик струке (енглески) У – колоквијум 1
Методика наставе ПиД (ОАС У) и Методика упознавања околине (ОАС ПВ)
Увод у историју српске књижевности 1
Методологија педагошких истраживања – статистика
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – У
Основе математике 1 и 2 (колоквијум, испит)
Методологија педагошких истраживања
Методологија педагошких истраживања – СПСС
 Методика наставе српскког језика и књижевности – I колоквијум
 Школска и породична педагогија – поправни колоквијум
 Увод у педагогију – поправни колоквијум
 Школска и породична педагогија – 1. колоквијум
 Модели организације рада у домовима – колоквијум
 Предшколска педагогија – колоквијум (1.12.2021)


Резултати испита (провере знања) одржаних у новембру 2021. године.

 Увод у педагогију – колоквијум
 Развој и учење деце раних узраста – поправни колоквијум
 Увод у проучавање књижевности – поновљени Колоквијум 1 – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – поновљени Колоквијум 1 – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – У
 Основе математике 1 – Колоквијум 1.1
 Методика васпитно-образовног рада – Колоквијум
 Академско писањe
 Методологија педагошких истраживања
 Развој и учење деце раних узраста
 Методологија педагошких истраживања – статистика
 Основе математике 2
Увод у методику наставе енглеског језика – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ДВ
 Развој и учење деце раних узраста – колоквијум


Резултати испита (провере знања) одржаних у октобру 2021. године.
 Филозофија са етиком
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Методика наставе српског језика и књижевности
Развојна психологија
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – ПВ
Увод у проучавање књижевности – ПВ дошколовање
Методике упознавања околине, Методике наставе природе и друштва
 Развојна психологија
 Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Социологија – испит
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – завршни део – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у септембру 2021. године.

Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Методика наставе српског језика и књижевности – испит
Увод у историју српске књижевности 2 – У+ПВ
Основа социјалне педагогије – испит
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Филозофија са етиком
Основе математике 1 – Писмени део испита
Методологија педагошких истраживања – статистика
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Конструктивно решавање сукоба
Методика наставе природе и друштва У и Методика упознавања околине ПВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика наставе српског језика и књижевности
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Увод у педагогију
Књижевност за децу – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ дошколовање
Социологија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Општи енглески језик У – писмени
Основе социјалне педагогије
Основе математике 1 и 2, Елементарни математички појмови – писмени
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Филозофија са етиком
Увод у историју српске књижевности – 2 – ПВ
Увод у историју српске књижевности – 1 – ПВ