Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Резултати испита


Резултати испита одржаних у мају 2019. године.

Општи енглески језик, поправни колоквијум – У
Основе математике II
Породична педагогија – колоквијум II
Курикулуми предшколског васпитања – Колоквијум
Књижевност за децу ПВ – колоквијум I (поправни)
Предшколска педагогија – колоквијуми – ПВ
Књижевност за децу У – колоквијум I (поправни)
Методика рада домског васпитача – колоквијум II


Резултати испита одржаних у априлу 2019. године.

Основе информатике ПВ, ДВ
Основе социјалне педагогије
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално образовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Инклузија у образовању
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно образовном раду
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Екологија – колоквијум (поправни)
Енглески језик ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Породична педагогија – колоквијум I (поправни)
Увод у педагогију – колоквијум II
Школска и породична педагогија, Породична педагогија
Педагогија слободног времена – колоквијум I (поправни)
Педагогија слободног времена ДВ – колоквијум II
Методика наставе српског језика и књижевности – други колоквијум
Развојна психологија – колоквијум – У
Развојна психологија – колоквијум – ПВ
Развојна психологија – колоквијум – ДВ
Психопатологија детњства и младости – испит
Породица и савремено друштво – испит
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни део
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Педагошка психологија – писмени
Методика музичког васпитања ПВ – колоквијун (поправни)
Основе математике II
Предшколска дидактика ПВ – поправни колоквијум I
Курикулуми предшколског васпитања ПВ (мастер) – колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Тумачење књижевног дела У – мастер
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу У – колоквијум I
Основе математике I
Књижевност за децу ПВ – усмени
Дидактика – трећи поправни колоквијум
Филозофија са етиком – колоквијум
Увод у педагогију – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Основе информатике ПВ
ИКТ у настави ПВ – мастер
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Српски језик I У
Педагогија слободног времена – колоквијум I
Развој и учење деце раних узраста
Предшколска дидактика – колоквијум
Елементарни математички појмови
Екологија – колоквијум
Енглески језик струке
Информатика у образовању У – колоквијум I
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН
Књижевност за децу ПВ – колоквијум I
Филозофија са етиком ПВ, ДВ
Реторика
Интеракција и комуникација у васпитном раду У – колоквијум I
Енглески језик ПВ, ДВ – колоквијум
Општи енглески У – колоквијум I
Књижевност за децу, писмени испит – У
Психологија менталног здравља ПВ – колоквијум I
Педагогија слободног времена – поправни колоквијум
Увод у педагогију
Основе физичког и здравственог васпитања У, ДВ – квиз III и колоквијум
Развојна психологија
Академско писање – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – писмени испит
Методика наставе ликовне културе – колоквијум (поправни)
Методика наставе српског језика и књижевности


Резултати испита одржаних у марту 2019. године.

Школска и породична педагогија
Породична педагогија
Увод у педагогију – колоквијум I
Књижевност за децу ПВ – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS
Породична педагогија – колоквијум I
Основе природних наука У – колоквијум (поправи)
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Предшколска педагогија – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Методика наставе музичке културе – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни
Педагогија слободног времена – колоквијум
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – завршни
Увод у историју српске књижевности I
Основи математике 1
Основи математике 2
Увод у педагогију
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ, ДВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса У
Инклузија у образовању
Језик струке У – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности, писмени испит – ДВ
Основе информатике ПВ – колоквијум II (поправни)
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – писмени
Елементарни математички појмови
Методика наставе ликовне културе У – колоквијум
Основе природних наука У – колоквијум II
Академско писање – колоквијуми
Методологија педагошких истраживања – ОАС испит
Основе физичког и здравственог васпитања У, ДВ – тест II
Методика музичког васпитања ПВ – колоквијум I
Методика наставе природе и друштва У
Методика упознавања околине ПВ
Филозофија са етиком
Реторика
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS
Курикулуми предшколског васпитања – колоквијум I
Методима наставе музичке културе – колоквијум I