Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Naučni projekti


Saradnici na projektima Ministarstva prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije (2011-2019.)

Redni

broj

 

Ime i prezime

 

Zvanje

 

Podaci o projektima na kojima su nastavnici angažovani

 

1.

 

Tiodor Rosić

 

RP

 

Dinamika struktura savremenog srpskog jezika OI178014;

 

2.

 

Ilijana Čutura

 

VP

 

Dinamika struktura savremenog srpskog jezika OI178014;

 

3.

 

Jelena Spasić

 

A

 

Dinamika struktura savremenog srpskog jezika OI178014;

 

4.

 

Violeta Jovanović

 

RP

Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura:

nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir, OI178018;

 

 

 

5.

 

 

Gordana Budimir-

Ninković

 

 

 

RP

Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi

(KOSSEP), OI179010;

 

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacija R Srbije, III47015;

 

 

 

6.

 

 

 

Vesna Trifunović

 

 

 

VP

Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u

pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije, OI179013;

 

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacija R Srbije, III47015;

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Aleksandar Ignjatović

 

 

 

 

 

VP

Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i

emocionalnih kompetencija važnih društvu orjentisanom na evropske integracije, OI 179018;

 

Biomehanička efikasnost vrhunskih srpskih sportista, OI

179019;

 

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacija R Srbije, III47015;

 

8.

 

Vesna Petrović

 

D

Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i

emocionalnih kompetencija važnih društvu orjentisanom na evropske integracije, OI 179018;

 

 

9.

 

Emina Kopas-

Vukašinović

 

 

RP

Od podsticanja inicijative, saradnje i stavralaštva u

obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, OI179034

Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije, III47008;

 

 

 

10.

 

 

 

Jelena Teodorović

 

 

 

VP

Od podsticanja inicijative, saradnje i stavralaštva u

obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, OI179034;

 

Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije, III47008;

 

11.

 

Ružica Petrović

 

RP

Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja,

OI179036;

 

12.

 

Živorad Marković

 

RP

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni,

metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacija R Srbije, III47015;

 

 

 

13.

 

 

 

Jelena Starčević

 

 

 

D

Rodna ravnopravnost i kultura građanskog statusa: istorijska

i teorijska utemeljenja u Srbiji, III47021;

 

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacija R Srbije, III47015;

14. Nina Marković A

Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura:

nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir, OI178018;