Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Saradnja sa Pedagoškim fakultetom u Vranju

INTERINSTITUCIONALNI  PROJEKAT

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Tema projekta:

PROFESIONALNE KOMETENCIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG PODMLATKA U SISTEMU UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA

Institucije – učesnici u projektu:

  1. Fakultet pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Srbija, dekan prof. dr Violeta Jovanović
  2. Pedagoški fakultet u Vranju, Univerziteta u Nišu, Partizanska 14, 17500 Vranje, Srbija, dekan prof. dr Dragana Stanojević

Rukovodioci projekta:

  1. prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, (autor projekta), rukovodilac projekta za Fakultet pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Jagodina,
  2. doc. dr Aleksandar Stojadinović,  rukovodilac projekta za Pedagoški fakultet u Vranju, Univerziteta u Nišu

Vreme realizacije projekta: juni 2021. – oktobar 2022.

Dokumenta:

Ugovor o saradnji

 

Nastavnici i saradnici angažovani na projektu:

Saradnici na projektu

 

Naučnoistraživački rezultati saradnika na projektu: