Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Praksa


OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA DA ĆE SE ISPIT IZ PREDMETA ISTRAŽIVAČKA PRAKSA i ISTRAŽIVAČKA PRAKSA – PREDMETNO PODRUČJE, U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU, OBAVITI U ČETVRTAK, 23.02.2023. GODINE, U 11 ČASOVA.


Raspored realizovanja integrisane profesionalne prakse u školskoj 2022/2023. godini

 Odluka Nastavno-naučnog veća o usvajanju kalendara prakse za školsku 2022-2023. godinu


Raspored realizovanja integrisane profesionalne prakse u školskoj 2021/2022. godini

 Odluka Nastavno-naučnog veća o usvajanju kalendara prakse za školsku 2021-2022.


Volontiranje studenata IV godine i studenata master akademskih studija – studijski program UČITELj

Prijava
Školske uprave
Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021.
Poziv
Uputstvo o merama zaštite


Procedura realizovanja kontinuirane prakse u periodu trajanja pandemije – OAS Učitelj

Procedura realizovanja kontinuirane prakse u periodu trajanja pandemije – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

Procedura realizovanja kontinuirane prakse u periodu trajanja pandemije – OAS Vaspitač u domovima


Uputstvo za realizaciju zadataka za predmet istraživačka praksa – prva godina


Evaluacioni list za istraživačku praksu – master
Kontinuirana praksa – Predškolski vaspitač – IV godina
Istraživačka praksa: master studije (studijski programi: učitelj, predškolski vaspitač, vaspitač u domovima, profesor predmetne nastave).

PRAKTIČNA PREDAVANjA

Obaveštenje za studente IV godine o organizaciji praktične nastave u osnovnim školama