Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Dekanat


 

 Dekan Fakulteta Prof. dr Violeta Jovanović
 Prodekan za nastavu i studentska pitanja Prof. dr Ilijana Čutura
 Prodekan za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost Prof. dr Emina Kopas Vukašinović
 Prodekan za finansije Doc. dr Nenad Vulović
 Koordinator za odnose sa javnošću Prof. dr Marko Đorđević
 Koordinator za međunarodnu saradnju Nastavnik dr Marija Stanojević Veselinović
 Rukovodilac Centra za inovacije i razvoj kurikuluma Doc. dr Dušan Ristanović
 Rukovodilac Centra za izdavačku delatnost Doc. dr Maja Dimitrijević
 Rukovodilac Centra za promociju nauke Doc. mr Miloš Đorđević