Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Međunarodna saradnja


Međunarodna saradnja Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini obuhvata sledeće oblasti:

 • uspostavljanje kontakta sa fakultetima i univerzitetima u inostranstvu;
 • razvoj saradnje sa organizacijama i institucijama koje podržavaju visokoškolsko obrazovanje;
 • uspostavljanje bilateralnih oblika akademske i naučne saradnje;
 • podsticaj razvoja međunarodne aktivnosti u oblasti naučno-istraživačkog rada;
 • rad na međunarodnim razvojnim projektima;
 • uključivanje u sve vidove naučne razmene i mobilnosti nastavnika i studenata;
 • razmenu literature i informacija.

Prvi program međunarodne saradnje Fakulteta bio je Program profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji (KORAK, 2002–2006), kome se Fakultet pridružio 2004. godine. Program je bio osmišljen kao podrška Vlade Finske Ministarstvu prosvete i sporta Srbije i sprovođen je kroz pilot-programe na učiteljskim fakultetima. Cilj Programa bila je reforma kurikuluma na nekoliko nastavničkih fakulteta, od kojih je jedan bio Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (u to vreme Učiteljski fakultet u Jagodini). Cilj reforme bilo je poboljšanje kvaliteta obrazovanja učitelja u svim segmentima ovog procesa.

Nastavnici Fakulteta su proces reforme kurikuluma shvatili kao razvojni proces. Studijski boravci u Finskoj (novembra 2004. i marta 2005.), Sloveniji (novembar 2005.), posete univerzitetima u Helsinkiju i Ljubljani i školama-vežbaonicama u obe zemlje, imali su dalekosežne posledice. Nastavnici Fakulteta su sve više učestvovali u istraživačkim projektima, izlagali na međunarodnim konferencijama i razmenjivali znanja i iskustva u evropskom kontekstu. I studentske razmene sa Univerzitetom u Helsinkiju bile su od izuzetno velikog značaja za jačanje studentskih kompetencija.

Posledica velikog zamaha u reformi kurikuluma i povezivanju sa evropskim i finskim univerzitetima dovela je 2006. godine do pripreme zajedničke aplikacije za TEMPUS projekat čiji je nosilac bio Fakultet pedagoških nauka, a evropski partneri Univerzitet u Helsinkiju, Finska, Pedagoški fakultet u Ljubljani, Slovenija i Učiteljski fakultet u Atini, Grčka.

Fakultet je od 2004. godine učestvovao na sledećim međunarodnim i TEMPUS projektima:

1. Program profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji (KORAK, 2002–2006)

2. Curriculum Reform in Teacher Education,  JEP-41074-2006
(http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/723/49/)

3. Curriculum Development Reform: Improvement of practice teaching and research (2007–2008)

4. Program Increased Responsibility in Ecology and Human Rights Teaching (2009–2010)

5. Master Programme for Subject Teachers in Serbia, TEMPUS JP-511170-2010
(http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/781/49/)

6. Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P) TEMPUS  IV – 159074-JPCR, 2010–2013 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/686/49/)

7. Modernizing Teacher Education in a European Perspective, TEMPUS IV – 159048 – JPCR, 2010–2013 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/684/49/)

8. Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, JP 517319-2011
(http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/806/49/)

9. Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education, JP 516762-2011 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/797/49/)

10. Master in Education Leadership 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR 
(http://projects.tempus.ac.rs/en/project/849)

Fakultet je školske 2013/2014. bio prva visokoškolska ustanova u Srbiji koja je kao koordinator započela rad na projektu celoživotnog učenja KOMENIJUS.

Detaljnije o projektu možete pročitati na sajtu  Improving educational effectiveness of primary schools (Unapređivanje obrazovne efikasnosti osnovnih škola)

Fakultet je do sada potpisao sporazume o međunarodnoj saradnji sa sledećim visokoškolskim ustanovama i institucijama:

Sporazumi o međunarodnoj saradnji

 1. Univerzitet u Helsinkiju, Finska
 2. Ambasada Republike Finske u Beogradu
 3. Univerzitet u Atini, Grčka
 4. Pedagoški univerzitet u Beču, Austrija
 5. Univerzitet u Mariboru, Slovenija
 6. Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 7. Univerzitet Primorska u Kopru, Slovenija
 8. Filozofski fakultet u Nikšiću, Crna Gora
 9. Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 10. Visoka škola „Etveš Jožef“, Baja, Mađarska
 11. Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju, Makedinija
 12. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolju, Makedonija
 13. Univerzitet na Palama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 14. Balkanska asocijacija pedagoških i srodnih fakulteta – univerziteti Republike Srpske,Makedonije, Grčke, Albanije, Turske, Crne Gore, Bugarske i Srbije.