Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Časopis Uzdanica


Uzdanica, časopis za jezik, književnost i pedagoške nauke, rangiran je na listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao časopis kategorije M51. Objavljuje se dva puta godišnje, a pojedini brojevi su tematski. Do sada su dve tematske sveske dobile kategoriju M14, a četiri su objavljene kao suizdavački projekat sa Srpskom književnom zadrugom.

Časopis Uzdanica indeksiran je u ERIH plus bazi časopisa
http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502371
i dobio je pozitivnu recenziju za indeksiranje u MLA bazi periodičnih časopisa (MLA Directory of Periodicals).

Uzdanica svojim imenom nastavlja tradiciju đačke družine osnovane 1899. godine sa ciljem da pitomcima Muške učiteljske škole jagodinske omogući angažovanje i užitak u kulturnim i umetničkim aktivnostima. U okviru družine, Škola je, počev od 1939. godine, objavljivala đački časopis sa istim imenom, koji je vrhunac svoje popularnosti imao u drugoj polovini HH veka. U njemu su svoje prve književne radove objavljivali učenici iz svih krajeva Jugoslavije, od kojih će neki kasnije stati u red najznamenitijih srpskih književnika: Dobrica Erić, Milisav Savić, Momčilo Tešić i drugi.

O istorijatu časopisa

National, historical, cultural and social significance of the journal

 Editorial board

Review process


Časopis izlazi dva puta godišnje.
Rokovi za predaju radova su 1. mart (za prvi broj) i 1. oktobar (za drugi broj).


U 2022. godini biće objavljena dva redovna broja (junski i decembarski) i vanredni broj Methodological aspects of teaching mathematics.


Molimo autore koji prvi put šalju svoje radove Redakciji da u prilogu dostave kratku biografiju, kao i da se prilikom pripremanja teksta dosledno pridržavaju Uputstva za autore. Elektronska izdanja časopisa Uzdanica mogu poslužiti kao smernice za pouzdano i kompletno oblikovanje teksta. Radovi na srpskom jeziku objavljuju se na ćirilici.


2022 CALL FOR SPECIAL ISSUE: Methodological aspects of teaching mathematics


Glavni i odgovorni urednik časopisa Uzdanica
Prof. dr Ilijana Čutura

Operativni urednici časopisa Uzdanica
Doc. dr Maja Dimitrijević
Prof. dr Ivana Ćirković-Miladinović

Adresa uredništva
Fakultet pedagoških nauka
Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina
e-adresa: uzdanica.pefja@gmail.com
Telefon: +381 35 223805

Uputstvo autorima
 Instructions for autors


Aleksandar B. Dučić, BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA UZDANICA (2003–2017)


Sveske časopisa Uzdanica

 

Uzdanica, god. XVIII, br. 2 – decembar 2021.

Uzdanica, god. XVIII, vanredni broj – oktobar 2021.

Uzdanica, god. XVIII, br. 1 – jun 2021.

Uzdanica, god. XVII, br. 2 – decembar 2020.

Uzdanica, god. XVII, br. 1 – jun 2020.

Uzdanica, god. XVI, br. 2 – decembar 2019.

Uzdanica, god. XVI, br. 1 – jun 2019.

Uzdanica, god. XV, br. 2 – decembar 2018.

Uzdanica, god. XV, br.1 – jun 2018.

Uzdanica, god. XIV, br. 2 – decembar 2017.

Uzdanica, god. XIV, br. 1 – jun 2017.

Uzdanica, god. XIII, br. 2 – decembar 2016.

Uzdanica, god. XIII, br. 1 – jun 2016.

Uzdanica, god. XII, br. 2 – decembar 2015.

Uzdanica, god. XII, br. 1 – jun 2015.

Uzdanica, god. XI, br. 2 – decembar 2014.

Uzdanica, god. XI, br. 1 – jun 2014.

Uzdanica, god. X, br. 2 – decembar 2013.

Uzdanica, god. X, br. 1 – jun 2013.

Uzdanica, god. IX, br. 2 – decembar 2012.

Uzdanica, god. IX, br. 1 – jun 2012.

Uzdanica, god. VIII, br. 2 – novembar 2011.

Uzdanica, god. VIII, br. 1 – maj 2011.

Uzdanica, god. VII, br. 2 – novembar 2010.

Uzdanica, god. VII, br. 1 – maj 2010.

Uzdanica, god. VI, br. 2 – novembar 2009.

Uzdanica, god. VI, br. 1 – proleće 2009.

Uzdanica, god. V, br. 2 – jesen 2008.

Uzdanica, god. V, br. 1 – proleće 2008.

Uzdanica, god. IV, br. 2 – jesen 2007.

Uzdanica, god. IV, br. 1 – proleće 2007.

Uzdanica, – III, br. 1–2 – proleće–jesen 2006.