Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Časopis Uzdanica


Časopis uzdanica je dostupan u režimu otvorenog pristupa

Sav sadržaj je dostupan bez naplate. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili linkuju kompletne tekstove članaka, ili da ih koriste za bilo koje druge zakonite svrhe bez prethodnog odobrenja izdavača ili autora.

Journal Uzdanica is an Open-access journal.

All content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

ISSN 1451-673X

Uzdanica, časopis za jezik, književnost i pedagoške nauke, rangiran je na listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao časopis kategorije M51. Objavljuje se dva puta godišnje, a pojedini brojevi su tematski. Do sada su dve tematske sveske dobile kategoriju M14, a četiri su objavljene kao suizdavački projekat sa Srpskom književnom zadrugom.

Uzdanica, a journal of language, literature and educational sciences, is ranked on the list of the Ministry of Science, Technological Development and Innovation in the category M51. It is published twice a year, and some issues are thematic. So far, two thematic volumes have been given the M14 category, and four have been published as a co-publishing project with the Serbian Literary Association.

Časopis Uzdanica indeksiran je u ERIH plus bazi časopisa
http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502371, MLA bazi časopisa (MLA Directory of Periodicals) https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography, i EBSCO bazi (EBSCOhost™ databases) časopisa otvorenog pristupa koji nudi tekstove u punom obimu https://www.ebsco.com/open-access.

Journal Uzdanica is indexed in the ERIH plus journal database
http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502371, in the MLA Directory of Periodicals https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography and in the EBSCOhost™ databases – the world’s leading aggregator of full text journals, magazines and eBooks https://www.ebsco.com/open-access.

Uzdanica svojim imenom nastavlja tradiciju đačke družine osnovane 1899. godine sa ciljem da pitomcima Muške učiteljske škole jagodinske omogući angažovanje i užitak u kulturnim i umetničkim aktivnostima. U okviru družine, Škola je, počev od 1939. godine, objavljivala đački časopis sa istim imenom, koji je vrhunac svoje popularnosti imao u drugoj polovini HH veka. U njemu su svoje prve književne radove objavljivali učenici iz svih krajeva Jugoslavije, od kojih će neki kasnije stati u red najznamenitijih srpskih književnika: Dobrica Erić, Milisav Savić, Momčilo Tešić i drugi.

With the same name, Uzdanica continues the tradition of the student association founded in 1899 with the aim of enabling the students of the Male Teacher’s School in Jagodina to engage in and enjoy cultural and artistic activities. As part of the association, the School, starting in 1939, published a student journal with the same name, which reached its popularity peak in the second half of the 20th century. Students from all over Yugoslavia published their first literary works in it, some of them would later join the society of the most famous Serbian writers: Dobrica Erić, Milisav Savić, Momčilo Tešić and others.

Uputstvo autorima

 Instructions for authors

O istorijatu časopisa

National, historical, cultural and social significance of the journal

 Editorial board

Review process


Časopis izlazi dva puta godišnje.
Rokovi za predaju radova su 1. mart (za prvi broj) i 1. oktobar (za drugi broj).

Journal is published twice a year.
Deadlines for submitting papers are March 1 (for the first issue) and October 1 (for the second issue).


U 2022. godini su objavljena dva redovna broja (junski i decembarski) i vanredni broj Methodological aspects of teaching mathematics.

In 2022, two regular issues (June and December) and a thematic issue Methodological aspects of teaching mathematics were published.


Molimo autore koji prvi put šalju svoje radove Redakciji da u prilogu dostave kratku biografiju, kao i da se prilikom pripremanja teksta dosledno pridržavaju Uputstva za autore. Elektronska izdanja časopisa Uzdanica mogu poslužiti kao smernice za pouzdano i kompletno oblikovanje teksta. Radovi na srpskom jeziku objavljuju se na ćirilici.

We kindly ask authors who send their papers to the Editorial Board for the first time to submit a short biography as an attachment, as well as to strictly follow the Instructions for Authors when preparing the text. Electronic editions of Uzdanica journal may serve as guidelines for reliable and complete text formatting. Papers in the Serbian language are published in Cyrillic.


Glavni i odgovorni urednik časopisa Uzdanica
Prof. dr Ilijana Čutura

Editor-in-Chief
dr Ilijana Čutura

Operativni urednici časopisa Uzdanica
Doc. dr Maja Dimitrijević
Prof. dr Ivana Ćirković-Miladinović

Technical Editors
dr Maja Dimitrijević
dr Ivana Ćirković-MIladinović

Adresa uredništva
Fakultet pedagoških nauka
Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina
e-adresa: uzdanica.pefja@gmail.com
Telefon: +381 35 223805

Address
Faculty of Education in Jagodina
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina
Email: uzdanica.pefja@gmail.com
Telephone: +381 35 223805


Aleksandar B. Dučić, BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA UZDANICA (2003–2017)


Sveske časopisa Uzdanica

 

Uzdanica, god. XX – vanredni broj – decembar 2023.

Uzdanica, god. XX, br. 2 – decembar 2023.

Uzdanica, god. XX, br. 1 – jun 2023.

Uzdanica, god. XIX – vanredni broj – decembar 2022.

Uzdanica, god. XIX, br. 2 – decembar 2022.

Uzdanica, god. XIX, br. 1 – jun 2022.

Uzdanica, god. XVIII, br. 2 – decembar 2021.

Uzdanica, god. XVIII, vanredni broj – oktobar 2021.

Uzdanica, god. XVIII, br. 1 – jun 2021.

Uzdanica, god. XVII, br. 2 – decembar 2020.

Uzdanica, god. XVII, br. 1 – jun 2020.

Uzdanica, god. XVI, br. 2 – decembar 2019.

Uzdanica, god. XVI, br. 1 – jun 2019.

Uzdanica, god. XV, br. 2 – decembar 2018.

Uzdanica, god. XV, br.1 – jun 2018.

Uzdanica, god. XIV, br. 2 – decembar 2017.

Uzdanica, god. XIV, br. 1 – jun 2017.

Uzdanica, god. XIII, br. 2 – decembar 2016.

Uzdanica, god. XIII, br. 1 – jun 2016.

Uzdanica, god. XII, br. 2 – decembar 2015.

Uzdanica, god. XII, br. 1 – jun 2015.

Uzdanica, god. XI, br. 2 – decembar 2014.

Uzdanica, god. XI, br. 1 – jun 2014.

Uzdanica, god. X, br. 2 – decembar 2013.

Uzdanica, god. X, br. 1 – jun 2013.

Uzdanica, god. IX, br. 2 – decembar 2012.

Uzdanica, god. IX, br. 1 – jun 2012.

Uzdanica, god. VIII, br. 2 – novembar 2011.

Uzdanica, god. VIII, br. 1 – maj 2011.

Uzdanica, god. VII, br. 2 – novembar 2010.

Uzdanica, god. VII, br. 1 – maj 2010.

Uzdanica, god. VI, br. 2 – novembar 2009.

Uzdanica, god. VI, br. 1 – proleće 2009.

Uzdanica, god. V, br. 2 – jesen 2008.

Uzdanica, god. V, br. 1 – proleće 2008.

Uzdanica, god. IV, br. 2 – jesen 2007.

Uzdanica, god. IV, br. 1 – proleće 2007.

Uzdanica, – III, br. 1–2 – proleće–jesen 2006.