Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Časopis Uzdanica


 

2018. GODINA

15 GODINA NOVE SERIJE

2019. GODINA

120 GODINA OD OSNIVANjA ĐAČKE DRUŽINE „Uzdanica“
80 GODINA OD OSNIVANjA ČASOPISA Uzdanica
25. BROJ ČASOPISA NOVE SERIJE


Uzdanica,
časopis za jezik, književnost i pedagoške nauke, rangiran je na listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao časopis kategorije M51. Objavljuje se dva puta godišnje, a pojedini brojevi su tematski. Do sada su dve tematske sveske dobile kategoriju M14, a tri su objavljene kao suizdavački projekat sa Srpskom književnom zadrugom.

Uzdanica svojim imenom nastavlja tradiciju đačke družine osnovane 1899. godine sa ciljem da pitomcima Muške učiteljske škole jagodinske omogući angažovanje i užitak u kulturnim i umetničkim aktivnostima. U okviru družine, Škola je, počev od 1939. godine, objavljivala đački časopis sa istim imenom, koji je vrhunac svoje popularnosti imao u drugoj polovini HH veka. U njemu su svoje prve književne radove objavljivali učenici iz svih krajeva Jugoslavije, od kojih će neki kasnije stati u red najznamenitijih srpskih književnika: Dobrica Erić, Milisav Savić, Momčilo Tešić i drugi.

O istorijatu časopisa


Časopis izlazi dva puta godišnje.
Rokovi za predaju radova su 1. mart (za prvi broj) i 1. oktobar (za drugi broj).


Molimo autore koji prvi put šalju svoje radove Redakciji da u prilogu dostave kratku biografiju, kao i da se prilikom pripremanja teksta dosledno pridržavaju Uputstva za autore. Elektronska izdanja časopisa Uzdanica, mogu poslužiti kao smernice za pouzdano i kompletno oblikovanje teksta. Radovi na srpskom jeziku objavljuju se na ćirilici.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Uzdanica
Prof. dr Ilijana Čutura

Adresa uredništva
Fakultet pedagoških nauka
Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina
e–adresa: uzdanica.pefja@gmail.com
Telefon: +381 35 223805

Uputstvo autorima
 Instructions for contributors


 

Aleksandar B. Dučić, BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA UZDANICA (2003–2017)

 

Izdanja časopisa Uzdanica

Uzdanica, god. XVI, br. 2 – decembar 2019.

Uzdanica, god. XVI, br. 1 – jun 2019.

Uzdanica, god. XV, br. 2 – decembar 2018.

Uzdanica, god. XV, br.1 – jun 2018.

Uzdanica, god. XIV, br. 2 – decembar 2017.

Uzdanica, god. XIV, br. 1 – jun 2017.

Uzdanica, god. XIII, br. 2 – decembar 2016.

Uzdanica, god. XIII, br. 1 – jun 2016.

Uzdanica, god. XII, br. 2 – decembar 2015.

Uzdanica, god. XII, br. 1 – jun 2015.

Uzdanica, god. XI, br. 2 – decembar 2014.

Uzdanica, god. XI, br. 1 – jun 2014.

Uzdanica, god. X, br. 2 – decembar 2013.

Uzdanica, god. X, br. 1 – jun 2013.

Uzdanica, god. IX, br. 2 – decembar 2012.

Uzdanica, god. IX, br. 1 – jun 2012.

Uzdanica, god. VIII, br. 2 – novembar 2011.

Uzdanica, god. VIII, br. 1 – maj 2011.

Uzdanica, god. VII, br. 2 – novembar 2010.

Uzdanica, god. VII, br. 1 – maj 2010.

Uzdanica, god. VI, br. 2 – novembar 2009.

Uzdanica, god. VI, br. 1 – proleće 2009.

Uzdanica, god. V, br. 2 – jesen 2008.

Uzdanica, god. V, br. 1 – proleće 2008.

Uzdanica, god. IV, br. 2 – jesen 2007.

Uzdanica, god. IV, br. 1 – proleće 2007.

Uzdanica, – III, br. 1–2 – proleće–jesen 2006.