Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XVIII, бр. 2 – децембар 2021.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XVIII, бр. 2 – децембар 2021.

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II


Појединачни текстови

Предраг Б. Ћирић, Марко M. Јеремић, Дарко Б. Ћирић, Нинослав С. Станојловић, Ана П. Вуковић, КУГА У ЈАГОДИНИ И ПИРОТУ У 19. ВЕКУ
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.011C

Емина М. Копас-Вукашиновић, Александра М. Михајловић, Ана С. Миљковић, СТАВОВИ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.019KV

Nena A. Vasojević, Ivana T. Vučetić, Snežana D. Kirin, HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF EMERGENCY REMOTE TEACHING IN SERBIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.035V

Милан С. Комненовић, Недељко М. Милановић, МИШЉЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА О КВАЛИТЕТУ ОНЛАЈН-НАСТАВЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.051K

Daliborka R. Popović, Mirjana M. Beara, Milena D. Belić, DIFFICULTIES IN THE ONLINE EDUCATIONAL CONTEXT ‒ PERCEPTION OF STUDENTS, PARENTS AND TEACHERS
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.067P

Мила Б. Бeљански, Руженка J. Шимоњи Чернак, Миа Р. Марић, ПЕРЦЕПЦИЈА УЧЕЊА НА ДАЉИНУ ОД СТРАНЕ РОДИТЕЉА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.083B

Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић, КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ У ВРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КРИЗЕ ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКИХ И ПЕДАГОШКИХ ФАКУЛТЕТА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.099P

Vera M. Savić, STRATEGIES FOR ENGAGING AND CHALLENGING YOUNG LANGUAGE LEARNERS IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.117S

Marijana M. Prodanović, Valentina M. Gavranović, WHAT MOTIVATES LANGUAGE LEARNERS IN ONLINE LANGUAGE ENVIRONMENT: A COVID-19-AFFECTED CLASSROOM TESTIMONY
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.131P

Васиљка Д. Микић, Ана П. Ђорђевић, СТАВОВИ УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ О НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ДАЉИНУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД 19
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.145M

Маја M. Димитријевић, Ирена Б. Голубовић-Илић, Владимир М. Станојевић, НЕКИ АСПЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.169D

Сања K. Николић, Оливера Д. Цекић-Јовановић, Андријана Ж. Милетић, ИСКУСТВА УЧИТЕЉА У ПРИМЕНИ ХИБРИДНОГ МОДЕЛА ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.187N

Татјана Д. Ђукић Живадиновић, Ивана С. Стаменковић, МЕДИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПАНДЕМИЈИ КОРОНА ВИРУСА
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.205DJ

Катарина Б. Субановић, КРИТИЧКА АНАЛИЗА ДИСКУРСА О ВИРУСУ КОВИД 19 У СРПСКИМ МЕДИЈИМА
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.223S

Predrag Ž. Živković, STUDENT TEACHERS’ SELF-HANDICAPPING AND SOCIAL MEDIA ADDICTION: RESILIENCE IN THE EDUCATION CRISIS
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.237Z

Ненад J. Стевановић, МИШЉЕЊЕ БУДУЋИХ И ДИПЛОМИРАНИХ УЧИТЕЉА О ПРИМЕНИ ВИДЕО-ИГАРА У ОБРАЗОВАЊУ У УСЛОВИМА ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.253S

Сузана М. Ђорђевић, Верица Р. Милутиновић, ПРИМЕНА КРИПТОГРАФСКОГ МОДЕЛА ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА У ГРУПНОМ РАДУ СТУДЕНАТА
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.273DJ

Ненад Р. Вуловић, Илијана Р. Чутура, Милан П. Миликић, ОСПОСОБЉЕНОСТ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ПРЕЦИЗНОСТИ ТЕКСТУАЛНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ЗАДАТАКА
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.289V

 Jелена М. Стевановић, Емилија Н. Лазаревић, ТИПОВИ ЈЕЗИЧКИХ ОДСТУПАЊА У ПИСАНОМ ДИСКУРСУ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА: TIMSS 2019 У СРБИЈИ
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.307S

Антонина В. Костић, Војкан Б. Стојичић, СТАВОВИ СТУДЕНАТА НЕОХЕЛЕНИСТИКЕ О ПРИМЕНИ ИКТ АЛАТА У РАЗВИЈАЊУ ФОНОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.329K

Неда М. Маенза: АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА ВЕШТИНЕ ПИСАЊА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.343M

Весна С. Трифуновић, ДРУШТВЕНА КРИЗА И ОБРАЗОВАЊЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.357T

Илијана Р. Чутура, О РАЗВОЈУ СТИЛИСТИКЕ КАО ДИСЦИПЛИНЕ У СРПСКИМ НАУЧНИМ ОКВИРИМА
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.373C

Недељко М. Милановић, ПРЕВЕНЦИЈА НЕПРИМЕРЕНИХ ПОНАШАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ: ПЕДАГОШКИ ПРИСТУП
DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.289M