Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. IV, бр. 1 – пролеће 2007.

 ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. IV, бр. 1 – пролеће 2007.


Појединачни текстови

Auli Toom – TACIT PEDAGOGICAL KNOWING- AT THE CORE OF TEACHER’S PROFESSIONALITY
Ivana Ćirković Miladinović – WHAT ARE THE BENEFITS OF LEARNER STRATEGY RESEARCH FOR THE PRACTISING TEACHER IN SERBIA
Oливера Радуловић – ЧЕЖЊА ЗА РАЈСКИМ ПЕРИВОЈИМА
Бранко Илић – МАЈСТОРСКИ ВЕЗ Драгослав Михаиловић, Мајсторско писмо, издање Аутора, Београд, 2007
Весна Трифуновић – ШКОЛА И ПРОМЕНЕ У КУЛТУРИ СЕЛА
Виолета Јовановић – ПОЛИФОНИЈСКИ ТИП УМЕТНИЧКОГ МИШЉЕЊА У ДЕЛУ ВЕЛИКА ДЕЦА АНТОНИЈА ИСАКОВИЋА
Драган Лакићевић – УРЕДНИК ТОПЧИДЕРА
Илијана Чутура – О ДЕИКТИЧКОЈ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈИ Deictic conceptualization of Space, Time and Person, Ed. by Friedrich Lenz
Илијана Чутура – СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ РЕЛАЦИЈЕ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛОГА СА НЕПРИЛОШКИМ АДВЕРБАТИВОМ
Јелена Јовановић – ПОСЛОВИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА ПРИЛОГОМ ’КОЛИКО’ И ЗАМЕНИЦОМ ’КОЛИК(И)’
Маја Димитријевић – ЕЛЕМЕНТИ ФАНТАСТИКЕ У ЕПСКОМ ПОРТРЕТУ МАРКА КРАЉЕВИЋА
Марина Јањић – СВЕОБУХВАТНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП Миомир Милинковић- Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак, 2006
Петар Пајић – СВЕТИ КНЕЖЕ И ЦРНИ ВОЖДЕ НАШ
ПРИРОДА ВЕЧНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ Олдус Хаксли- Вечна филозофија – Philosophia perennis, Metaphysica, Београд, 2006
Радмила Лазић – СУДБИНА ПЕСНИКОВАЊА
Радоје Симић – СТРУКТУРА И АКЦЕНАТ ПРЕФИКСАЛНИХ ТВОРЕНИЦА СА ОПШТИМ ГЛАГОЛСКИМ ДЕЛОМ
Сретко Дивљан – ЛИЦЕ ФРЕСКЕ
Тиодор Росић – ФОНОЛОШКИ НИВО НАПОРЕДНОГ ТЕКСТУАЛНОГ ПРЕДСТАВЉАЊА