Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. IV, br. 1 – proleće 2007.

 CEO BROJ

Uzdanica, god. IV, br. 1 – proleće 2007.


Pojedinačni tekstovi

Auli Toom – TACIT PEDAGOGICAL KNOWING- AT THE CORE OF TEACHER’S PROFESSIONALITY
Ivana Ćirković Miladinović – WHAT ARE THE BENEFITS OF LEARNER STRATEGY RESEARCH FOR THE PRACTISING TEACHER IN SERBIA
Olivera Radulović – ČEŽNjA ZA RAJSKIM PERIVOJIMA
Branko Ilić – MAJSTORSKI VEZ Dragoslav Mihailović, Majstorsko pismo, izdanje Autora, Beograd, 2007
Vesna Trifunović – ŠKOLA I PROMENE U KULTURI SELA
Violeta Jovanović – POLIFONIJSKI TIP UMETNIČKOG MIŠLjENjA U DELU VELIKA DECA ANTONIJA ISAKOVIĆA
Dragan Lakićević – UREDNIK TOPČIDERA
Ilijana Čutura – O DEIKTIČKOJ KONCEPTUALIZACIJI Deictic conceptualization of Space, Time and Person, Ed. by Friedrich Lenz
Ilijana Čutura – SINTAKSIČKO-SEMANTIČKE RELACIJE VREMENSKIH PRILOGA SA NEPRILOŠKIM ADVERBATIVOM
Jelena Jovanović – POSLOVIČKE KONSTRUKCIJE SA PRILOGOM ’KOLIKO’ I ZAMENICOM ’KOLIK(I)’
Maja Dimitrijević – ELEMENTI FANTASTIKE U EPSKOM PORTRETU MARKA KRALjEVIĆA
Marina Janjić – SVEOBUHVATNI ISTRAŽIVAČKI PRISTUP Miomir Milinković- Strani pisci za decu i mlade, Legenda, Čačak, 2006
Petar Pajić – SVETI KNEŽE I CRNI VOŽDE NAŠ
PRIRODA VEČNE FILOZOFIJE Oldus Haksli- Večna filozofija – Philosophia perennis, Metaphysica, Beograd, 2006
Radmila Lazić – SUDBINA PESNIKOVANjA
Radoje Simić – STRUKTURA I AKCENAT PREFIKSALNIH TVORENICA SA OPŠTIM GLAGOLSKIM DELOM
Sretko Divljan – LICE FRESKE
Tiodor Rosić – FONOLOŠKI NIVO NAPOREDNOG TEKSTUALNOG PREDSTAVLjANjA