Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XIII, бр. 2 – децембар 2016.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XIII, бр. 2 – децембар 2016.


Појединачни текстови

Olja R. Milošević – Parents’ perspectives on their children’s language development in multilingual contexts

Бисера С. Јевтић – Утицај агенаса социјализације на школско постигнуће ученика

Верица Р. Милутиновић – Фактори који утичу на намеру будућих учитеља да користе рачунар у настави

Весна Х. Јовановић – Ставови васпитача о способностима дечијег креативног изражавања у ликовним активностима

Драгана Д. Вуковић – Пример компаративне анализе ученичког ликовног рада и уметничког дела

Душан П. Ристановић – Препреке у примени пројектног модела наставе природе и друштва

Ирена Б. Голубовић-Илић и Слађана С. Станковић – Оријентација – организациони аспект квалитетне наставе

Јована Н. Ђорђевић и Милош М. Ђорђевић – Уметничко образовање – компаративна анализа културних политика

Магдалена М. Ивковић – Прилог истраживању читалачких навика ученика млађих разреда

Милан С. Комненовић – Значај школе за професионалну оријентацију ученика и њихово даље образовање

Милица Ј. Станковић – Цитатност у филму Cinema Komunisto Миле Турајлић

Ненад Ј. Стевановић – Унапређивање ефективности наставе применом школских задатака различитог нивоа сложености

Оливера Д. Цекић-Јовановић – Квалитет знања ученика као показатељ квалитета наставе Природе и друштва

Радмила Б. Миловановић – Социјалне компетенције и анксиозност кандидата за педагошки факултет

Сандра Р. Милановић – Ефекти допунског методичког облика рада на развој антрополошких обележја школске деце

Сузана А. Субић, Драгољуб Б. Вишњић и Живорад М. Марковић – Улога локалне самоуправе у повећању квалитета школских спортских објеката