Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XIII, br. 2 – decembar 2016.CEO BROJ

Uzdanica, god. XIII, br. 2 – decembar 2016.


Pojedinačni tekstovi

Olja R. Milošević – Parents’ perspectives on their children’s language development in multilingual contexts

Bisera S. Jevtić – Uticaj agenasa socijalizacije na školsko postignuće učenika

Verica R. Milutinović – Faktori koji utiču na nameru budućih učitelja da koriste računar u nastavi

Vesna H. Jovanović – Stavovi vaspitača o sposobnostima dečijeg kreativnog izražavanja u likovnim aktivnostima

Dragana D. Vuković – Primer komparativne analize učeničkog likovnog rada i umetničkog dela

Dušan P. Ristanović – Prepreke u primeni projektnog modela nastave prirode i društva

Irena B. Golubović-Ilić i Slađana S. Stanković – Orijentacija – organizacioni aspekt kvalitetne nastave

Jovana N. Đorđević i Miloš M. Đorđević – Umetničko obrazovanje – komparativna analiza kulturnih politika

Magdalena M. Ivković – Prilog istraživanju čitalačkih navika učenika mlađih razreda

Milan S. Komnenović – Značaj škole za profesionalnu orijentaciju učenika i njihovo dalje obrazovanje

Milica J. Stanković – Citatnost u filmu Cinema Komunisto Mile Turajlić

Nenad J. Stevanović – Unapređivanje efektivnosti nastave primenom školskih zadataka različitog nivoa složenosti

Olivera D. Cekić-Jovanović – Kvalitet znanja učenika kao pokazatelj kvaliteta nastave Prirode i društva

Radmila B. Milovanović – Socijalne kompetencije i anksioznost kandidata za pedagoški fakultet

Sandra R. Milanović – Efekti dopunskog metodičkog oblika rada na razvoj antropoloških obeležja školske dece

Suzana A. Subić, Dragoljub B. Višnjić i Živorad M. Marković – Uloga lokalne samouprave u povećanju kvaliteta školskih sportskih objekata