Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. VII, бр. 2 – новембар 2010.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. VII, бр. 2 – новембар 2010.


Појединачни текстови

Aнa С. Koцић – THE ORGANISATION OF THE L2 MENTAL LEXICON

Matti Meri, Vladimir R. Stanojević i Ivana M. Ćirković-Miladinović – RESEARCH OF TEACHER COMPETENCES IN FINLAND AND SERBIA WITHIN TEMPUS PROJECT CURRICULUM REFORM IN TEACHER EDUCATION

Vera М. Savić – DRAMATIZATION OF FABLES IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

Анатолиј Кљосов – ОТКУД СУ СЕ ПОЈАВИЛИ СЛОВЕНИ И „ИНДОЕВРОПЉАНИ“ ОДГОВОР ДАЈЕ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЈА

Биљана J. Стојановић – Емил Каменов, Мудрост чула, 2. део, Развијање дечје интелигенције, Нови Сад- Драгон, 2010, 256 стр

Весна С. Трифуновић – ДОПРИНОС РАЗВОЈУ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ПЕДАГОШКИХ РАДНИКА

Власта М. Сучевић – ПЕДАГОШКЕ И ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА КАО ПРЕДУСЛОВ ОСТВАРИВАЊА ИНКЛУЗИВНОГ ПРОГРАМА

Дејан М. Каравесовић – ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ НЕФИНИТНИХ ОБЛИКА КАО ГЛАГОЛСКИХ КОМПЛЕМЕНАТА У ЕНГЛЕСКОМ И ЊИХОВИХ СРПСКИХ ПРЕВОДНИХ ЕКВИВАЛЕНАТА

Дијана Љ. Вучковић – ПОЛАЗИШТА ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ РОМАНА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Драган З. Ђурић и Јелена Д. Станисављевић -Miladinović – АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ДИДАКТИЧКОГ МОДЕЛА ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ НА РАЗВОЈ МОТИВАЦИОНИХ ПРОЦЕСА КОД УЧЕНИКА

Зорица Ж. Јоцић – О МОТИВАЦИЈИ ЗА УЧЕЊЕ ГРАМАТИКЕ КРОЗ ОБЛИКЕ НАСТАВНОГ РАДА

Ирена Б. Голубовић-Илић – ЛАБОРАТОРИЈСКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА ПОТРЕБНЕ ЗА ЊЕНУ УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ

Јелена Јовановић Симић – ОБЛИЦИ ИМЕНСКИХ РЕЧИ УЗ БРОЈЕВЕ ’ДВА’, ’ОБА’, ’ТРИ’ И ’ЧЕТИРИ’ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Маја M. Димитријевић – ДЕТЕ-ЧИТАЛАЦ И ЈУНАЦИ УМЕТНИЧКЕ ПРИЧЕ – РЕЦЕПЦИЈСКИ КАПАЦИТЕТИ

Милка В. Николић – КЊИГЕ ЗА РАЗВОЈ ТАКТИЛНИХ ПЕРЦЕПЦИЈА ДЕЦЕ НАЈМЛАЂЕГ УЗРАСТА

Нада М. Милетић – ПОРТРЕТИ СВЕТИТЕЉА У ЛОЗИЦАМА – ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ МОТИВА

Ненад Р. Вуловић и Милaна Р. Егерић – ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА У СВАКОДНЕВНОЈ НАСТАВНОЈ ПРАКСИ

Тијана J. Дабић и Радмила Ђаковић – ЗНАЧАЈ МОТИВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У СРБИЈИ

Тиодор Р. Росић – ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКИ КОНТИНУУМ У МАЛИМ БАЈКАМА СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА