Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XIII, бр. 1 – јун 2016.ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. XIII, бр. 1 – јун 2016.


Појединачни текстови

Danica M. Jerotijević Tišma – SERBIAN EFl lEARNERS’ VIEWS ON L2 PRONUNCIATION DIFFICUlTIES

Анђелка М. Ковач и Биљана М. Павловић – КЛАВИРСКА МУЗИКА У НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Биљана Ј. Стојановић и Нина С. Стојановић – ПРИМЕНА ЛИКОВНИХ ТЕХНИКА И МАТЕРИЈАЛА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КРЕАТИВНОСТИ

Бојан М. Вељковић – ПОСТТРАУМАТСКИ СТРЕСНИ ПОРЕМЕЋАЈ- ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ И НЕУРОБИОЛОШКА ОСНОВА

Бранка Р. Брчкало – КЊИЖЕВНО-МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ ТУМАЧЕЊА ЗБИРКЕ ПРИПОВИЈЕДАКА ЧИСТАЧ ОБУЋЕ РАНКА ПАВЛОВИЋА

Живорад М. Марковић – ПРИМЕНА ТРИМ СТАЗА И ТРИМ ПОЛИГОНА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Лела М. Вујошевић – ОБРАЗОВАЊЕ ЖЕНА ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА НА ПРИМЕРУ КРАГУЈЕВЦА

Марија М. Станојевић Веселиновић – ПРИДЕВСКИ КОМПАРАТИВНИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ЗООНИМОМ КАО САСТАВНИМ ДЕЛОМ И ЊИХОВИ КОРЕСПОНДЕНТИ У НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Маријана М. Продановић – СЛОЖЕНО УСВАЈАЊЕ ПРОСТОГ САДАШЊЕГ ВРЕМЕНА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Марина С. Јањић – ДО ПИСМЕНОСТИ С ЛАКОЋОМ

Мирјана М. Чутовић – ЕЛЕМЕНТИ ПОУКЕ У ПЕСНИЧКОЈ ЗБИРЦИ НеИЗБеЖНО МИОМИРА МИЛИНКОВИЋА

Ненад Р. Вуловић – ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА У РАЗРЕДНОЈ И ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ

Радоје Д. Симић и Јелена Р. Јовановић Симић – ДА ЛИ „РЕЋИ НЕШТО УВЕК ЗНАЧИ… ТВРДИТИ НЕШТО”, ИЛИ НЕ (НАПОМЕНЕ О ’ПЕРФОРМАТИВУ’ Џ. ОСТИНА)