Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XIII, br. 1 – jun 2016.CEO BROJ

 Uzdanica, god. XIII, br. 1 – jun 2016.


Pojedinačni tekstovi

Danica M. Jerotijević Tišma – SERBIAN EFl lEARNERS’ VIEWS ON L2 PRONUNCIATION DIFFICUlTIES

Anđelka M. Kovač i Biljana M. Pavlović – KLAVIRSKA MUZIKA U NASTAVNIM PROGRAMIMA MUZIČKE KULTURE ZA MLAĐE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE

Biljana J. Stojanović i Nina S. Stojanović – PRIMENA LIKOVNIH TEHNIKA I MATERIJALA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I OSNOVNOJ ŠKOLI U FUNKCIJI RAZVOJA KREATIVNOSTI

Bojan M. Veljković – POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ- TEORIJSKI PRISTUPI I NEUROBIOLOŠKA OSNOVA

Branka R. Brčkalo – KNjIŽEVNO-METODIČKI ASPEKT TUMAČENjA ZBIRKE PRIPOVIJEDAKA ČISTAČ OBUĆE RANKA PAVLOVIĆA

Živorad M. Marković – PRIMENA TRIM STAZA I TRIM POLIGONA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANjA

Lela M. Vujošević – OBRAZOVANjE ŽENA DO DRUGOG SVETSKOG RATA NA PRIMERU KRAGUJEVCA

Marija M. Stanojević Veselinović – PRIDEVSKI KOMPARATIVNI FRAZEOLOGIZMI SA ZOONIMOM KAO SASTAVNIM DELOM I NjIHOVI KORESPONDENTI U NEMAČKOM JEZIKU

Marijana M. Prodanović – SLOŽENO USVAJANjE PROSTOG SADAŠNjEG VREMENA ENGLESKOG JEZIKA

Marina S. Janjić – DO PISMENOSTI S LAKOĆOM

Mirjana M. Čutović – ELEMENTI POUKE U PESNIČKOJ ZBIRCI NeIZBeŽNO MIOMIRA MILINKOVIĆA

Nenad R. Vulović – PRIPREMA UČENIKA ZA MATEMATIČKA TAKMIČENjA U RAZREDNOJ I PREDMETNOJ NASTAVI

Radoje D. Simić i Jelena R. Jovanović Simić – DA LI „REĆI NEŠTO UVEK ZNAČI… TVRDITI NEŠTO”, ILI NE (NAPOMENE O ’PERFORMATIVU’ Dž. OSTINA)